StoryEditor
ŽupaONLINE ZASJEDANJE |

ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Prihvaćen Plan gospodarenja otpadom Općine Župa dubrovačka, ususret se izašlo i župskim poduzetnicima

Piše Dv
12. ožujka 2021. - 15:23
Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio NardelliDubrovački vjesnik

Trideseta sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka danas se održala elektronskim putem zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pogoršanjem epidemioloških prilika te dodatnim mjerama uvedenim od strane Stožera Civilne zaštite.

Pred vijećnicima je bilo 18 točaka dnevnog reda među kojima prijedlog polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika, prijedlog zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2021. godinu, prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2021. -2026. godinu, kao i tri Odluke o groblju Dubac koju je prethodno usvojilo i Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Drugim rebalansom Proračun Općine Župa dubrovačka se povećao za 1.982.000,00 kn sa 52.858.000,00 kn na 54.840.000,00 kn.

Vlastiti izvori su se povećali za 2.777.679,69 kn sa planiranih 8.700.000,00 kn na 11.477.679,69 kn što ujedno čini rezultat poslovanja Općine Župa dubrovačka i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

Najznačajnije promjene povećanja na rashodovnoj strani Proračuna se odnose na izradu projektne dokumentacije za apliciranje na fondove ministarstava i Eu fondova, nadalje povećana su izdvajanja za uređenje dječjih igrališta, proširenja javne rasvjete na javnim površinama, kao i sredstva za zajedničko financiranje svjetionika na lukobranu u Srebrenom zajedno sa Županiskom lučkom upravom.

Proračunski korisnik Dječji vrtić Župa dubrovačka svoj Proračun je povećao sa 11.570.000,00 na 13.060.000,00 kn, a unutar čega su sredstva dobivena iz Eu fondova od gotovo 12.000.000,00 kuna koja će se koristiti do 31. 07.ove godine za poboljšanje boravka djece u vrtiću. Također, vrijedno je napomenuti da je Općina u suradnji s vrtićem aplicirala Ministarstvu obitelji za dobivanje sredstava kako bi se ovaj projekt nastavio.

Sukladno prijedlogu načelnika Silvia Nardellia, općinski vjećnici na današnjoj sjednici također su prihvatili Odluku sukladno kojoj se poduzetnici koji su u zakupu općinskih poslovnih prostora te javnih površina i zakupci poslovnih prostora u vlasništvu vezanih društava, oslobađaju plaćanja zakupnine za 50 posto iznosa za razdoblje u naredna dva mjeseca odnosno za travanj i svibanj.

Poduzetnici kojima je odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite obustavljen rad dijelom ili u cijelosti oslobađaju se u potpunosti plaćanja zakupnine za navedeno razdoblje.

Nakon provedenog Javnog uvida na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2021. – 2026. g za čijeg trajanja nije zaprimljena nijedna primjedba, te je dobivena prethodne suglasnosti od Dubrovačko-neretvanske županije, te je isti na današnjoj sjednici prihvaćen od strane Općinskih vijećnika.

Usvojen je zaključak za kupnju zemljišta potrebnog za izgradnju nogostupa uz DC u naselju Mlini. Napominjemo da se radi o jednoj vrlo zahtjevnoj dionici za koju je Općina preuzela obavezu rješavanja imovinskih odnosa i projektiranja a samu izgradnju izvesti će Hrvatske ceste što je u sklopu šireg dogovora sa upravom hrvatskih cesta i ministrom Butkovićem za poboljšanje prometa na državnim cestama kroz Župu dubrovačku.

22. travanj 2021 04:14