StoryEditor
PločePRIOPĆENJE ŽUPANIJSKOG ODBORA HDZ-a DUBROVAČKE-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Demant Lučke uprave Ploče je promašen

Piše PSD.
19. lipnja 2015. - 21:15

Vezano za priopćenje ravnateljice Lučke uprave Ploče, gospođe Deše Rathman, objavljeno 18. Lipnja 2015. godine, kojim neuspješno pokušava demantirati navode s prethodne konferencije za tisak Županijskog odbora HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije, u nastavku se očitujemo na isto, te dodatno potkrijepljujemo naše tvrdnje - ističe u priopćenju Branko Bačić, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije.Ugovor o izgradnji terminala za rasute terete trebao je trajati do kraja lipnja 2014. godine. Od tog roka prošlo je 12 mjeseci, a na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, pripremljen je prijedlog produžetka ugovora za poslove nadzora do 31.12.2015. godine, čime vodstvo Lučke uprave Ploče priznaje dodatnih 6, dakle, ukupno 18 mjeseci kašnjenja radova. U svom priopćenju ravnateljica navodi kako je „projekt sa svim svojim komponentama na najboljem mogućem putu ka realizaciji do kraja 2015. godine, do kada su dostupna sredstva kredita Svjetske banke.“ Citiranim navodom ravnateljica priznaje da ni kašnjenje od 18 mjeseci možda nije konačno, te da sredstva Svjetske banke doista neće biti dostupna nakon 31.12.2015. godine, čime potvrđuje navode HDZ-a o očekivanom kašnjenju radova za više od 18 mjeseci, te da sredstva Svjetske banke nakon tog roka više neće biti dostupna. U svakom slučaju, da bi radovi bili gotovi do kraja tekuće godine (dakle, s 18 mjeseci kašnjenja u odnosu na osnovni ugovor), posljednja tri mjeseca trebalo je obračunati približno 45 milijuna kn radova, no obračunato je 20-tak. Stoga je, nažalost, evidentan produžetak vremena trajanja ugovora za 20 mjeseci ukupno, kako smo i naveli.Vezano za naknadne i dodatne troškove, upućujemo na izvješće voditelja projekta od 24. 3. 2015. godine u kojem se, već tada, govori o 56 milijuna kuna radova plaćenih iz rezervnih sredstava, od kojih su, prema istom izvješću, 50 milijuna po naravi dodatni radovi. Mjesečni direktni troškovi produljenja (voditelj projekta, nadzor, zaštita i sl.) su između 550 i 600 tisuća kuna, što za predviđeno produljivanje trajanja ugovora iznosi dodatnih 10-tak milijuna kuna. Također, nakon ožujka naručivani su i dalje dodatni radovi, a znalo se dogoditi da se dodatni radovi naruče i bez odobrenja upravnog vijeća, što je protivno ugovoru i statutu Lučke uprave Ploče.Nenaplaćeni penali su sljedeća problematična stavka izvršavanja ugovora i vođenja ovog posla.O odnosu prema naplati penala govori sljedeći citat iz izvatka izvješća nadzornog inženjera: „23. listopada (2014.) rok završetka radova je istekao što je podrazumijevalo primjenu plana 8.7. Ugovora i obračun penala za kašnjenje. Isto nije izvršeno temeljem instrukcije investitora da se primjena ovog članka privremeno suspendira/odgađa.“ Dakle, prema nalogu investitora, tj. Lučke uprave Ploče, nadzorni inženjer nije započeo obračunavati penale. Valja istaknuti da je maksimalni dnevni iznos penala oko 200 tisuća kn, a maksimalni ugovoreni iznos kojeg investitor može naplatiti iznosi 10%, od ugovora s rezervnim sredstvima, što iznosi približno 40 milijuna kn. Do današnjeg dana nije naplaćena ni kuna penala.Iz pobrojanog je vidljivo da je procjena od 75 do 80 milijuna kuna štete, nažalost po Grad Ploče, Dubrovačko-neretvansku županiju i cijelu Hrvatsku, posve realna. Uostalom, ne bismo je ni iznosili da nije tako, a za sve izneseno, kao i za naš čvrsti stav o nepotrebnosti angažiranja brojnih konzultanata u ovom razdoblju, možemo podastrijeti brojne pisane dokaze. O kadrovskom nesnalaženju i problemima u upravljanju projektom, uostalom, govori i jedno od izvješća o tijeku projekta od strane Svjetske banke.Ravnateljica se u svom priopćenju poziva na ukupnu vrijednost Projekta integracije transporta i trgovine od gotovo 1 mlrd kn. Mi smo itekako svjesni vrijednosti i važnosti ove investicije, jer smo godinama predano radili na na njezinom razvoju i ostvarenju. U to vrijeme financijeri projekta nisu imali niti jednu primjedbu na njegovo vođenje. Tri godine nakon preuzimanja odgovornosti za ovaj projekt od strane sadašnje Vlade, još uvijek je završena samo jedna njegova komponenta – višenamjenski kontejnerski terminal pušten u pogon u ljeto 2011. godine.DV

05. kolovoz 2021 22:36