StoryEditor
PelješacPROJEKTOM PREDVIĐENO SEDAM GABIONSKIH PREGRADA

TRSTENIK Sanacija štete od bujica procijenjena na 2 milijuna kuna

Piše PSD.
9. listopada 2015. - 13:00
rgx time: 7.0095062255859E-5

Trstenik su nakon požara pogodile i poplave. Uslijed kiše koja je padala sa subote na nedjelju stvorila se velika bujica vode koja je nosila kamenje, grane, blato.U 10-tak objekata je prodrla voda. Na teren su izašli privatnici s kamionima i bagerima koje je pozvao načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić, kako bi raščistili korito. Osim njih i Hrvatske vode aktivno sudjeluju u provođenju mjera vezanih za smanjenje šteta od posljedica poplava na području Trstenika.- Bager, kamion i radnici rade na uklanjanju naplavina iz korita nastalih u nedjelju. Uvedeno je stalno dežurstvo strojeva i ljudi u vrijeme najave većih oborina. Osigurane su vreće i pijesak, te se u suradnji sa lokalnom samoupravom provode pripremne radnje, poručili su ih Hrvatskih voda.U tijeku je izrada geodetskih podloga, priprema za rješavanje imovinsko-pravnih poslova i glavnog projekta regulacijskih pregrada. Predviđeno je sedam gabionskih pregrada.-Čim bude gotov projekt prve pregrade kreće se u izvođenje radova. Izrađen je i glavni projekt ulijeva bujice u more, te se planira krenuti u te radove po žurnom postupku, potvrdili su te dodali da su financijska sredstva za izvođenje radova u planu hitnih intervencija koje će se završiti u cijelosti.Planiran ukupni iznos sanacije šteta i regulacijski radovi na bujici procijeni su na oko dva milijuna kuna, a u svrhu kontinuiranog odvijanja radova na otklanjanju posljedica i provođenju mjera obrane od poplava.U Trsteniku je trenutno na terenu kamion, bager i sedam ljudi​, a sljedeće sedmice odvijati će se radovi na popravcima oštećenih suhozida i erodiranog korita nastalih djelovanjem velikih voda 4. i 5. listopada, te je u nastavku rekonstrukcija ulijeva u more, izvijestili su iz Hrvatskih voda. DV

Izdvojeno