StoryEditorOCM
NeretvaApel za pomoć

Neretvani pisali ministrici poljoprivrede: " Mandarine su slabo rodile. Promijenite pravilnik o potporama"

Piše Stanislav Soldo
3. studenog 2022. - 08:48

S obzirom na loš ukupni urod mandarina, a uzimajući u obzir i dugi sušni period koji vlada u dolini Neretve još od proljeća, a što je sigurno je jedan od razloga smanjenog uroda mandarina, molimo Ministarstvo poljoprivrede da pokrene postupak izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu.

Kako smo već na cca 70% ukupne berbe mandarina u dolini Neretve, možemo zaključiti da će ukupan urod u ovoj godini biti puno manji od očekivanih 35.000 tona. Po dosadašnjoj berbi i razgovoru sa proizvođačima, ukupan urod mandarina u dolini Neretve će iznositi 20-25.000 tona. Poznato je da je u uzgoju oko 2,5 milijuna stabala mandarina na površini od 2000-2200 ha. Prosječno tek 10-tak kilograma po stablu. Često se postavlja pitanje zašto je to tako i zašto mandarina zadnjih nekoliko godina ne može ispuniti ni pola proizvodnog potencijala.

Razloga je više, a prvi je zima 2017.godine kada je dobar dio nasada pretrpio značajna - teška oštećenja, dobro vidljiva i danas. Ovu vegetacijsku godinu posebno obilježava iznimno dug suhi period bez kiša. Krenuo je još od ožujka, kada je uočeno kašnjenje u cvatnji naspram pravovremeno navodnjavanih voćnjaka, a traje do dan danas. Posljedice za sljedeću vegetacijsku godinu, tek možemo nagađati. Slijedom navedenoga, molimo ministricu poljoprivrede da pokrene postupak izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na Proizvodno-vezanu potporu za voće, čl. 42. st(5), a odnosi se na minimalno proizvedene i isporučene količine voća. Predlažemo da se odredba za mandarinu u potpunosti ukloni kao uvjet ili da se smanji sa sadašnjih 25 tona na 10 tona po hektaru. 

30. ožujak 2023 08:39