StoryEditor
NeretvaEVO TKO JE SVE IMENOVAN

Gradsko vijeće Grada Ploča o članovima nadzornih odbora trgovačkih društava – Pločanska stranka protiv svih

Piše Ante Šunjić
14. listopada 2021. - 08:47
Vijećnici SDP- u PločamaAnte Šunjić

Gradsko vijeće Grada Ploča donijelo je odluku o prijedlogu kandidata za članove trgovačkih društava Komunalno održavanje d.o.o., Autobusni kolodvor d.o.o., Radio postaja Ploče d.o.o,, Izvor Ploče d.o.o. i Razvojne agencije Grada Ploča PLORA d.o.o.

Komunalno održavanje d.o.o.: Suzana Dragobratović, Marina Jurišić, Boris Šuman

Autobusni kolodvor d.o.o.: Jelena Medak, Dario Damić, Ana Dugandžić

Radio postaja Ploče d.o.o.: Zoran Majstrović, Sanja Parmać, Aleksandar AČ

Izvor Ploče d.o.o.: Zoran Majstrović, Ante Šendo, Branko Jelavić

Razvojna agencija PLORA d.o.o.: Branko Jelavić, Marina Gradac

Gradsko vijeće je odluku donijelo većinom glasova. Od 13-ero prisutnih vijećnika, 11-ero vijećnika SDP-a, HDZ-a i MOST-a, glasovali su „za“, dok je „protiv“ bilo dvoje vijećnika Pločanske stranke.

item - id = 1134863
related id = 0 -> 1138193
related id = 1 -> 1137489
27. listopad 2021 19:50