StoryEditor
KorčulaODRŽANA 19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE

Vijećnik Andrijić: "Ne dolazim na sjednice zbog konstantne erekcije"

Piše Dora Lozica
24. rujna 2019. - 21:19
VIJEĆNIK ANDRIJIĆ: „NE DOLAZIM NA SJEDNICE ZBOG KONSTANTNE EREKCIJE“

Na  jučerašnjoj 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule, koja je trajala nešto više od četiri sata, vijećnici na čelu s gradonačelnikom Andrijom Fabrisom najduže su raspravljali o Izvješću gradonačelnika i novom kreditnom zaduženju Grada Korčule za modernizaciju rasvjete.

Sjednica je započela aktualnim satom te pitanjem svakodnevnog kašnjenja Jadrolinijinog trajekta na liniji Dominče-Orebić, na što je gradonačelnik odgovorio kako se razmatra mogućnost da sljedeću sezonu plin prevozi dodatni trajekt koji neće remetiti vozni red. Vijećnik Tarle postavio je pitanje o radovima na Šetalištu Tina Ujevića, ondosno u Hoberu gdje je nedavno postavljen nogostup nakon čega je iskopan. Gradonačelnik je odgovorio kako su prilikom postavljanja oštećeni kablovi rasvjete pa je nogostup trebalo iskopati i ponovno postaviti. Također je istaknuo da mu nije jasno kako se to dogodilo te da će Elektrojug ispitati instalacije visokog napona nakon čega će nogostup biti gotov. Novi, kranji rok za završetak radova u Hoberu, kaže Fabris, je u listopadu.

Vijećnik Marelić pitao je što se napravilo vezano za problem djece s posebnim potrebama koji u Područnoj školi Čara ne mogu samostalno na WC, na što je Fabris odgovorio kako je projekt uređenja i modernizacije škole u Čari spreman, škola je u vlasništvu Grada te se čekaju EU natječaji i traži se model financiranja.

Vijećnik Lipanović ponovno je otvorio pitanje zagrađivanja javne površine na Solinama, a vijećnica Klisura Skokandić problem fekalne odvodnje. Gradonačelnik je odgovorio kako je izrada projektne dokumentacije za 300 milijuna kuna vrijedan projekt novog sustava odvodnje Grada Korčule u tijeku i kako bi radovi na novom sustavu trebali započeti 2021. Vijećnica Grbin je istaknula kako se za cijevi na pristaništu Dominče, na Puntinu i u ulici Sv. Barbare treba naći privremeno rješenje jer problem ozbiljan i ne može čekati desetak godina do sanacije. Vijećnica Šegedin spomenula je uplatnice za tri godine stare promentne prekršaje, a vijećnica Lozica istaknula je, među ostalim, i problem reciklažnog dvorišta. Na pitanja o protupožarnim putevima i projektom odvodnje oborinske vode u Čari odgovorio je zamjenik Šale.

Na samom početku aktualnog sata pitanje o parkiralištu na Buculinu postavio je novi, stari vijećnik Tonči Antun Borovina, preuzevši ulogu u Gradskom vijeću kao član MOST-a od sad već bivše vijećnice Ivone Kapor koja je nedavno odstupila. Kako doznajemo, na sjednice Gradskog vijeća više se neće pojavljivati ni nezavisni vijećnik Tino Andrijić koji već duže vrijeme ne skriva nezadovoljstvo radom Gradskog vijeća i vladajućom postavom u gradskoj upravi. Na pitanje zašto ne dolazi na sjednice, vijećnik Andrijić je kratko odgovorio : „Ne dolazim na sjednice zbog konstantne erekcije“.

Nakon aktualnog sata, Gradsko je vijeće jednoglasno prihvatilo prve dvije točke Dnevnog reda, odnosno usvajanje zapisnika sa 17. i 18. sjednice.

Treća točka, Izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, nije prošla bez rasprave. Na nedavne kritike oporbenih vijećnika kluba SDP-HSU zbog kratkog i šturog izvješća gradonačelnika, Fabris je već drugi put ponudio dokument s navedenim velikim brojem projekata koje provodi te brojnim drugim detaljima vezanim za njegov šestomjesečni rad. Vijećnica Šegedin je usporedila njegovo Izvješće za period od srpnja do siječnja, te najnovije za period od siječnja do lipnja te je ustvrdila kako u dokumentu nema gotovo nikakvih razlika. Fabris je odgovorio kako se radi o kapitalnim projektima za koje šest mjeseci nije veliki period te kako mu treba više radnika u gradskoj upravi kako bi se ti projekti mogli kvalitetno provoditi. Navodi kako je OTP banka izašla iz zgrade na Plokati gdje će se na kat prebaciti prostorije KTD-s Hober, a u prizemlju će biti novi prostori Turističke zajednice. U prostorije na Trgu Sv. Justine koje još uvijek koristi Hober premjestit će se uredi državne uprave koji će osloboditi mjesta za nove zaposlenike gradske uprave. Ti se premještaji, tvrdi Fabris, tijekom šest mjeseci mogu samo dogovoriti, ne i realizirati. Gradonačelnikovo Izvješće je prihvaćeno sa 7 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana.
Prihvaćena je i četvrta točka Dnevnog reda o Konačnom prijedlogu odluke o raspisivanju izbora za članove Gradskih kotareva i Mjesnih odbora, izbori će se održati 27. listopada 2019.

Na prijedlog gradonačelnika, Dnevnom redu dodana je i peta točka o Konačnom prijedlogu odluke za novo kreditno zaduženje Grada Korčule za modernizaciju javne rasvjete. Kako je obrazložio Fabris, i u proračunu je navedena ta stavka koja će se finacirati putem kredita, a prijedlog je ubrzan jer su kreditna sredstva HBOR-a trenutno izrazito povoljna. Kredit će iznositi 6 milijuna i 300 tisuća kuna na rok od 10 godina, kamata će iznositi tek 0,1 posto, zamijenit će se oko 1600 postojećih tijela ulične rasvjete, a uštedom potrošnje od 92 posto investicija će se isplatiti već nakon 7 i pol godina. Konačni prijedlog je prihvaćen s 10 glasova za i 2 suzdržana, a vijećnica Grbin je još jedanput zamolila gradonačelnika za češće rebalanse proračuna ističući kako Grad Dubrovnik, koji je imao sjednicu vijeća u isto vrijeme kad i Korčula, upravo donosi već treći ovogodišnji rebalans, dok se u Gradu Korčuli rebalans radi samo jedanput u prosincu.

Dora Lozica
 
 
loading...

Izdvojeno

13. srpanj 2020 20:12