StoryEditor
KorčulaJOŠ JEDAN BIROKRATSKI APSURD U RH

Smokvica ostaje bez stanova za mlade obitelji

Piše DV
16. srpnja 2019. - 10:24
ČUDA HRVATSKE BIROKRACIJE 

Općina Smokvica podnijela je zahtjev za darovanje cca 20 000 m2 državne zemlje ( koja je nekad bila Općinska ), u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Sukladno zakonu sve radnje koje prethodu samom činu darovanja mora odraditi Općina, iako je riječ o državnoj zemlji. Tako je Općina izradila geodetski elaborat odvajanja građevinskog od ne građevinskog zemljišta, u postupku je utvrđivanja granica pomorskog dobra, prikupila potvrde od raznih državnih tijela i ustanova. Dosadašnji postupak je iziskivao određena financijska sredstva koje je Općina morala platiti, iako je riječ o državnoj zemlji, ali troškovi su bili podnošljivi sve do ovog posljednjeg. Tada dolazimo do najvećeg apsurda. Zemljište je u vlasništvu države, ali sa njim gospodare Hrvatske šume, te se kao takvo nalazi u šumskogospodarskom području. Dok je u šumskogospodarskom području ne može biti darovano. Za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja potrebno je platiti naknadu koja se sastoji od: NAKNADE ZA ŠUME, NAKNADE ZA ŠUMSKO ZEMLJIŠTE I NAKNADE ZA SMANJENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ( što god to značilo) a iznosi 624.367.36 kn. Naknada koja je cca 40% izvornih prihoda Općine Smokvica ?!?. Naknadu treba platiti Općina Smokvica ( za zemljište koje nije njezino ) državi, kako bi država svoje zemljište darovala Općini Smokvica. 

Država je bivše društveno vlasništvo kojim su gospodarile bivše Mjesne zajednice i Općine uzela sebi, zatim traži od Općina da plate suludo visoku naknadu kako bi im darovala zemlju koja je bila njihovo vlasništvo ?!? Možda bi to bilo razumljivo da se na tom mjestu nalazi vrijedna Hrastova šuma, ali u ovom slučaju riječ je o mladoj borovini, makiji i niskom raslinju.
I onda se čudimo kako Općine i Gradovi ne ulaže u komunalu, vrtiće, i slično, a sami sebi naknade plaćamo ?!?

Kuzma Tomašić
loading...

Izdvojeno

05. srpanj 2020 00:48