StoryEditorOCM
KorčulaKORČULA

Prošla godina do sada najbolja u poslovanju KTD HOBER

Piše PSD.
1. travnja 2015. - 00:00
1427832346Direktor_Hobera

Za Komunalno trgovačko društvo HOBER iz Korčule 2014. godina je bila jedna od najuspješnijih poslovnih godina u posljednjih desetak godina, kaže direktor Društva Marko Milat. Osim što su poslovali izuzetno uspješno, Društvo je znatno unaprijedilo svoje poslovanje, uz povećanje ukupnih prihoda za više od šest posto, pri čemu je povećanje prihoda od prodaje, tj. od osnovne djelatnosti, 11 posto. U protekle dvije godine zaposleno je osam novih radnika, što je porast od gotovo 30 posto. Unatoč dodatnom zapošljavanju i znatnom povećanju troškova deponiranja otpada na odlagalištu Kokojevica u Lumbardi, Društvo je poslovalo pozitivno, te je ostvarena financijska dobit čak tri puta veća nego prethodne godine.- Sa zadovoljstvom mogu naglasiti da Društvo trenutno nema niti kune kreditnog zaduženja, nema dugovanja prema državi, prema zaposlenicima, smanjena su dugovanja prema dobavljačima u odnosu na godinu prije, te prema ocjeni jedne bonitetne agencije KTD HOBER spada u pet posto trgovačkih društava u RH s najvišim bonitetom. U prošloj godini nabavljen je novi specijalni kamion „navlakač“ te dva rolo-kontejnera od kojih jedan na sebi ima dizalicu s polipom, ukupne vrijednosti 1.418.750,00 kn. Preuzeto je upravljanje garažom i parkiralištem na krovu prodajnog centra Tommy i to usred sezone, te za Tommy nabavljena i instalirana sva potrebna oprema u vrijednosti od preko 220.000,00 kn. Na parkiralištima na istočnoj i zapadnoj rivi nabavljen je i instaliran novi softver i dio hardvera za upravljanje navedenim parkiralištima, nabavljeni su i instalirani novi ormari s automatikom za upravljanje na obje crpne stanice javne odvodnje u vrijednosti od oko 54.000,00 kn, izvršen je remont fekalnih pumpi u vrijednosti oko 55.000,00 kn, u tri navrata izvršeni su radovi na tlačnoj cijevi javne odvodnje, nabavljene su nove kante i kontejneri za prikupljanje otpada u vrijednosti oko 45.000,00 kn. Po prvi put izabran je novi isporučitelj električne energije od čega očekujemo uštede u ovoj stavci rashoda - zadovoljno konstatira direktor HOBERA.- Poslovanje Društva je prešlo na potpuno nove računalne programe za poslovanje, stari programi u DOS-u zamijenjeni su novima u Windowsima. S Hrvatskom poštom potpisan je ugovor kojim se omogućava slanje pošiljaka bez „lijepljenja“ markica, čime će se pojednostavniti i ubrzati slanje računa i drugih pošiljaka. Formirana je nova tvrtka HOBER odvodnja d.o.o. za djelatnost javne odvodnje, sukladno Zakonu o vodama. Izvršeno je potkresivanje, tj. sječa donjih grana, na 100 palmi na području grada Korčule. Pored redovitih poslova održavanja javne rasvjete, Društvo je sudjelovalo i u poslovima zamjene starih i postavljanju novih stupova i rasvjetnih tijela javne rasvjete (Plokata, Pelavi mir, Sv. Antun itd.). Nakon groblja u Korčuli i Žrnovu prethodnih godina, ove godine više pažnje posvetili smo groblju u Čari, također uspješno smo sanirali posljedice rušenja 14 stabala na groblju u Korčuli – istaknuo je Milat.Naročito su značajne promjene odnosa prema korisnicima naših usluga. Pokrenuta je vlastita mrežna stranica sa svim osnovnim podacima i vrlo detaljnim kontaktima zaposlenika. Uspostavljen je novi način obračuna usluge javne odvodnje, umjesto prijašnjeg načina obračuna po m2 stambene površine, prešlo se na obračun prema potrošnji vode. Sukladno Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva određen je fiksni i varijabilni dio cijene. Odvojeno je slanje računa za usluge javne odvodnje od računa za uslugu odvoza otpada, te se prešlo na mjesečni obračun i mjesečno slanje računa za obje usluge, na uplatnicama za račune za veljaču ispisan je „barkod“ putem kojeg će korisnici usluga moći jednostavnije i jeftinije vršiti uplate računa. S Ministarstvom socijalne skrbi i mladih RH potpisan je Sporazum o oprostu dugova za najugroženije građane Grada Korčule.Pored navedenog, svakodnevno je vršeno sakupljanje otpada sa oko 200 kontejnera, ali i rasutog po javnim površinama: održavanje dva sustava javne odvodnje, pražnjenje septičkih jama, pometanje javnih površina za koje smo bili obvezni po ugovoru s Gradom, ali i više od toga, održavanje javnih zelenih površina, također više od propisanog, pružanje lučkih usluga, kontrola i naplata parkiranja na tri parkirališta i garaži, kontrola i naplata tržnice, održavanje oko dvije tisuće rasvjetnih tijela javne rasvjete, održavanje groblja u Korčuli, Žrnovu i Čari, prijevoz pokojnika i prodaja pogrebne opreme – pojasnio je Milat.- Ono čime ne možemo biti zadovoljni nažalost je činjenica da Grad nije odredio lokaciju, nije riješio problem smještaja Društva, te izgradnju reciklažnog dvorišta. To bi omogućilo gospodarenje otpadom u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, što bi omogućilo odvojeno sakupljanje otpada, reciklažu, te u konačnici smanjenje količina otpada odloženih na odlagalište - zaključio je Milat.Tekst i foto: Nikola Perić

24. rujan 2023 21:15