StoryEditor
KonavleU DOMOVINSKOM RATU

Na današnji dan 1992. godine u akciji "Operacija Konavle" oslobođen je posljednji dio okupiranog dubrovačkog područja

Piše Hrt
21. listopada 2021. - 08:51

Na današnji dan, 21. listopada 1992. godine u oslobodilačkoj akciji poznatoj pod nazivom ” Operacija Konavle” oslobođen je i posljednji dio okupiranog dubrovačkog područja. 21. listopada se ujedno obilježava i dan općine Konavle. Sama akcija oslobađanja dugo je odgađana, a nakon ponoći izdana je zapovijed za iskrcaj u Cavtat.  Tad je iz luke Gruž prvi isplo­vio trajekt "Pelješčanka" sa snagama 1. brigade, a nakon njega brod "Postira" s BG "Konavle" i 1. Domobranskom bojnom.

Nakon iskrcavanja 1. brigada uspješno je prošla u smjeru Uskoplje - Jasenice - Glavska i prema Ivanovu Križu. BG "Konavle" razbijajući ubačene neprijateljske sku­pine izvršila je planirani proboj u smjeru se­la Šilješci i dalje prema Dubi i Stravči. Postrojbe ATP "Karlovac", "Lučko", SJP i PU Dubrovnik, koje su brojile oko 100 pripadnika, napredovale su u smjeru Dubravke i Debelog brijega do rta Ko­bila.

Domobranska bojna nastavila je prodor pre­ma Kuni i zauzela položaje kod državne granice prema Bosni i Herce­govini. Uspješnim završetkom operacije oslobađanja Konavala i operacije Vlaštica nakon šest mjeseci oslo­bođeno je vie od tisuću kvadratnih kilometara prostora i omogućen povratak više od 20 tisuća prognanika i izbjeglica.

 

item - id = 1136704
related id = 0 -> 1160163
related id = 1 -> 1157914
18. siječanj 2022 22:46