StoryEditor
DubrovnikOD 9 SATI IZRAVAN PRIJENOS SJEDNICE NA DUBROVAČKOM VJESNIKU

ZASJEDA DUBROVAČKO GRADSKO VIJEĆE: Na dnevnom redu proračun za 2020. od preko 100 milijuna eura

Piše dv
10. prosinca 2019. - 11:22
Visokih 769.813.700 kuna iznosit će proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu ukoliko ga danas na sjednici Gradskog vijeća koja počinje u 9 sati suvoje gradski vijećnici. U novu godinu gradska blagajna ulazi u plusu od 14,71 milijuna kuna te se prenosi u proračun za 2020. godinu. Danas bi se, prema dnevnom redu među ostalim trebaka osnovati gradska Civilna zaštita i usvojiti trogodišnji plan njenoga razvoja.

Među 30  točaka, na dnevnom redu su i izmjene i dopune Prostornog plana i GUP-a Grada i to radi izgradnje dječjeg vrtića u Komolcu te za gradnju Azila za prihvat napuštenih pasa i mačaka s područja Dubrovnika, na Grabovici.
Izmjenama će se prometnica od Bosanke do tvrđave konačno moći urediti jer će postojati i na papiru!

Naime, radi usklađenja s Urbanističkim planom uređenja „Športsko-rekreacijski centar s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka – sjever i Bosanka – jug“ Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika ona je izbrisana iz prostorne dokumentacije. Obzirom se alternativna trasa prometnice nije izvela, a radi neadekvatnog stanja postojeću prometnicu je potrebno rekonstruirati,. A da bi se omogućila rekonstrukcija potrebno je izmjeniti prostorno-plansku dokumentaciju. U gradski prostorni plan implementirat će se i izmjene Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije vezane za gospodarenje otpadom na području Grada Dubrovnika te granice zona sanitarne zaštite izvoriša Omble.

Među ostalim, prijedlogom zaključka sedmorici investitora gradnji na vrhu Babinog Kuk, trebala bi se dati suglasnost za izgradnju i financiranje troškova izgradnje prometnice na Babinu kuku koja je predviđena UPU-om Babin Kuk, a gradski vijećnici odlučivati će i o raspodjeli proračunskog novca za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Vijeća. U 2020. godini. Gradska uprava predlaže da se u tu svrhu u javnom proračunu osigura iznos od 1.087.800 kuna.

Spomenutih nešto više od milijuna kuna raspoređuje se tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Vijeću i broju vijećnika Vijeća koji su izabrani s liste grupe birača, i to za vijećnike u iznosu od 3.500, a za svaku vijećnicu 3.850 kuna mjesečno.

Dubrovačko Vijeće broji 25 članova, a mandate dijeli sedam političkih stranaka i jedan vijećnik kandidacijske liste grupe birača. Primjerice, HDZ-u kao najzastupljenijoj stranci ide 35.700 kuna, DDS-u i HNS-u 11.200, DUSTRA-i 10.850, SDP-u i MOST-u 7.350, HSS-u i KLGB Srđ je Grad po 3.500 kuna mjesečno.

Raspravljat će se i o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina kao jednoj od dvije dopunske točke koje će se naći pred gradskim vijećnicima.

Izmjenama će se uvodi obaveza ugradnje mastolovca u ugostiteljski objekt do 31. prosinca 2020. godine, a među ostalim napraviti manje korekcije zbog pritužbi pojedinih institucija, no Odluka, kako stoji u obrazloženju, i dalje ima intenciju smanjenja javnih površina za ugostiteljske stolove i stolice za 10 posto svim objektima koji se koriste sa 25 i više četvornih metara te zbog moratorija na postavljanje novih stolova i stolica, kako postojećih tako i novih ugostiteljskih objekata koji bi se 'otvarali' u narednom periodu.

Izmjenama će se produljiti i rok na koji se javne površine daju zakupu i to sa 3 na 5 godina, kao i krajnji datum do kojeg ugovori mogu biti zaključeni. Umjesto 31. prosinca 2019. to će biti 31. prosinca 2024. godine, a kako se pojašnjava, 'sve u sklopu suradnje gradske uprave s ugostiteljima i osiguravanjem mogućnosti planiranja poslovanja na duži rok te da ugovori o zakupu javne površine ispred ugostiteljskih objekata budu usklađeni s ugovorima o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika.


Naravno, kao i dosad, Gradsko vijeće ostavlja mogućnost povećanja visine zakupnine za javne površine ukoliko se za tim ukaže potreba, ali ne više od 10 posto godišnje, a sada kao trajna mjera propisuje se oslobađanje od plaćanja zakupnine u razdoblju od 1. prosinca do 28. veljače ugostiteljima u povijesnoj jezgri ako rade i u zimskim mjesecima.


Predlažu se i izmjene u kategorizaciji prekršaja o komunalnom redu Grada Dubrovnika obzirom da se smatra kako su određene odredbe preširoko definirane i mogu se odnositi na niz prekršaja koji nemaju veze ni sa ugostiteljskim objektom, ni sa javnom površinom. Ističe se kako je primjerenije kazniti zakupnika kad krši odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika, naročito u svezi izvođenja ili reprodukcije glazbe u ugostiteljskom objektu ili izvan njega.
Među ostalim u izmijenjenoj Odluci više neće stajati da se lokacije za postavljanje objekata za koje se ne izdaje lokacijska dozvola određuju Prostornom studijom jer ona još nije donesena
loading...

Izdvojeno

14. rujan 2020 10:27