StoryEditorOCM
DubrovnikŽUPANIJA

Uređenje zelenih površina u Dubrovniku i Pridvorju te edukativne pješačko-biciklističke staze u Orebiću

Piše DV
22. ožujka 2023. - 14:48

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao nositelju projekta, odobrio je sredstva za radove, opremu i usluge za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Županija je na javni poziv podnijela prijave koje se odnose na tri projekta: uređenje edukativne pješačko-biciklističke staze u Orebiću, uređenje zelene površine oko Područne škole u Pridvorju te uređenje zelene površine na području bivše Stare bolnice u Dubrovniku. Župan Nikola Dobroslavić u srijedu je u Palači Ranjina, s načelnicima općina Orebić Tomislavom Ančićem i Konavle Božom Lasićem, potpisao ugovore o uređenju međusobnih prava i obveza vezano uz projete koji se odnose na ta područja. Ukupna osigurana sredstva su 626.906,25 eura, a Fond će sufinancirati 80 posto iznosa.

„Provođenjem ovih projekata doprinosimo izgradnji zelenije i klimatski neutralnije županije pa tako i Hrvatske. Želimo da nam okoliš bude uredan i unaprjeđen sadnjom novih biljaka, novih stabala, uređenjem površina… I u tom su smislu osmišljeni i ovi projekti. U Orebiću će biti uređene pješačke i biciklističke staze, u Konavlima park pored područne škole u Pridvorju, a Županija će u svom dijelu na prostoru bivše Stare bolnice urediti zelene površine.“, kazao je župan Dobroslavić te dodao na kraju kako je ukupno trajanje projekta 30 mjeseci.

Načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić zahvalio je Županiji i RRA DUNEA na uspješnoj realizaciji prijave projekta, čega je rezultat današnje potpisivanje ugovora: „To je projekt koji provodimo da bismo pratili europske trendove – što zelenije, a klimatski što povoljnije, imajući na umu da smo turistički privlačna destinacija“, kazao je Ančić te dodao kako je ovaj projekt još jedna potvrda kolika je uloga i potreba Županije, koja nosi takve projekte za jedinice lokalne samouprave.

„Radi se o sličnom projektu, samo mi uređujemo park u Pridvorju“, kazao je načelnik Konavala Božo Lasić te nastavio: „Mi smo najveća općina u županiji, među najvećima u Hrvatskoj i nama je u interesu da disperzivno razvijamo sva mjesta, a i ovi projekti, koji se odnose na ekološko osvješćivanje, su jedan od načina. Imamo niz projekata koji se odnose na uređenje krajobraza, biciklističkih staza i slično, i ovaj je isto na tom tragu“, kazao je načelnik Lasić.

Ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Marijana Miljas Đuračić predstavila je detaljnije projekt koji se provodi u suradnji JU i Županije: „Mi ćemo kroz ovaj projekt urediti javne površine na prostoru bivše Stare bolnice, jer se za tim ukazala potreba i ovo je izvanredna prilika. Na tom prostoru je danas puno invazivnih vrsta, koje treba ukloniti i propisno zbrinuti, a zatim je plan posaditi autohtone biljke i voćkarice, postaviti kućice za ptice i jedan manji hotel za kukce.“ Dodala je i kako će površina biti uređena kao javni park koji će moći koristiti svi građani i posjetitelji, a ujedno će služiti i redovnim aktivnostima Javne ustanove koje se odnose na provođenje škole u prirodi.

25. rujan 2023 13:04