StoryEditor
DubrovnikGRAD PO MJERI GRAĐANA

UPU Nuncijata i izmjene UPU-a Gospino polje i Radeljević-Libertas pred gradskim vijećnicima, tradicijski obrti dobivaju 1,2 milijuna kuna, digitalni nomadi ponovno u Gradu

Piše Grad Dubrovnik
6. svibnja 2022. - 11:22

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA

Gradonačelnik na Gradsko vijeće uputio UPU Nuncijata, izmjene UPU-a Gospino polje i Radeljević-Libertas

Ususret sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Mato Franković održao je konferenciju za predstavnike medija na kojoj je izvijestio o točkama koje su upućene Gradskom vijeću na raspravu i donošenje, a odnose se na prostorno-plansku dokumentaciju. Točka Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, vezana uz projekt terminala za kružna putovanja, povući će se s predloženog dnevnog reda, kazao je gradonačelnik. "Razlog povlačenja ove točke je postignut dogovor s ministarstvom i tvrtkom Laguna trade d.o.o. o novim granicama koncesije marine te je sukladno tome potrebno izvršiti izmjenu UPU-a Gruški akvatorij.

image

Nuncijata uskoro postaje veliko gradilište

Bozo Radic/Cropix

Kako sama izmjena granica koncesijskog dobra podrazumijeva i prethodni postupak ocjene o potrebi procjene studije utjecaja na okoliš, isto se nije moglo realizirati u kraćem vremenskom roku, a ne mogu se voditi dva paralelna procesa izmjene UPU-a. Stoga je odlučeno kako će se ova točka povući te ćemo je uputiti na iduću sjednicu Gradskog vijeća" – istaknuo je gradonačelnik Franković. O točki Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati gradonačelnik je rekao kako su ishođene sve potrebne suglasnosti sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prema prethodnim dogovorima s Ministarstvom kulture i medija.

Prilikom izrade UPU-a u potpunosti su ispoštovani svi uvjeti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku koji je potom dao suglasnost te više ne postoje zakonske prepreke za stambeno zbrinjavanje dubrovačkih branitelja na Nuncijati. Na raspored sjednice uvrštene su i točke Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" i Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje, vezane uz gradnju nove multifunkcionalne sportske dvorane.

image

Gradonačelnik Mato Franklović govorio je o UPU-ima

"Nakon što su upravni odjeli razmatrali niz varijantnih rješenja u okviru već prethodno započetog postupka, nismo mogli zadovoljiti sve parametre koji bi osigurali kvalitetno rješavanje ove buduće visokovrijedne sportske građevine i istovremeno osigurali i ispunjenje ciljanih rokova. Iz navedenih razloga donesena je odluka o pokretanju novih izmjena DPU-a Gospino polje koje sada na jedan potpuno drugi način promatraju navedeni prostor i omogućavaju kvalitetno dugoročno i održivo rješenja s jasno mogućim i ostvarivim vremenskim rokovima" – kazao je gradonačelnik istaknuvši kako je riječ o win-win situaciji jer je zemljište na kojem se planira gradnja dvorane u stopostotnom vlasništvu grada.

UPU Radeljević-Libertas pokrenut je u koordinaciji s resornim ministarstvom kako bi se u potpunosti proveli svi potrebni postupci istovremeno štiteći javni prostor, uključujući i zajamčeni koridor cestovne infrastrukture. Sukladno iskazanom mišljenju ministarstva, Grad Dubrovnik obavezan je provesti izmjene i dopune UPU-a i s tim u vezi Generalni urbanistički plan i Prostorni plan uređenja. Prethodno je započeo objedinjeni postupak izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a i s tim u vezi stavljanja van snage dijela UPU-a, a što je po mišljenju ministarstva trebalo provoditi kako je prethodno navedeno.

 

POTPORE DUBROVAČKIM OBRTNICIMA

Tradicijskim obrtima u 2022. godini osigurano 1,2 milijuna kuna

Grad Dubrovnik raspisao je godišnji natječaj za dodjelu potpora obrtnicima koji obavljaju tradicijske obrtničke djelatnosti na području Grada Dubrovnika. U 2022. dodijelit će se ukupno 50 potpora. Iznosi potpora u mjesečnom iznosu od dvije tisuće kuna od 2018. godine, podsjetimo, isplaćuju se tijekom cijele godine, a ne samo tijekom šest mjeseci kako je bila dotadašnja praksaI broj dodijeljenih potpora u stalnom je porastu.

image

Filigrani i zlatari

Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Od 30 korisnika subvencija u 2018. godini, već iduće godine dodijeljene su 42 potpore. Prošle godine ukupno je sklopljeno 48 ugovora, a potpore su odobrene za šest novih obrta. U proračunu za 2022. godinu za ovu namjenu osigurano je 1.2 milijuna kuna za 50 obrtnika. Kriteriji za dodjelu subvencija uključuju duljinu tradicije, deficitarnost obrta, dosadašnje rezultate, pripravnost obrtnika da stečena znanja prenese na nasljednike te spremnost da povremeno organiziraju izložbe i prezentacije svojih proizvoda u cilju promidžbe dubrovačkog obrtništva.

Zahtjevi za potpore

Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more, a zaprimaju se u pisarnici Grad Dubrovnika najkasnije do 9. svibnja do 12 sati.

 

DIGITALNI NOMADI PONOVNO U GRADU

Održava se konferencija Work. Place. Culture.

Konferencija ''Work. Place. Culture.'' koja će okupiti oko 100 sudionika iz cijeloga svijeta, s uglednim predavačima i voditeljima radionica, usmjerena prema profesionalcima koji rade na daljinu i donositeljima odluka, destinacijama, kompanijama i pružateljima usluga u ovom sektoru, održat će se od 5. do 7. svibnja 2022. u Dubrovniku, u organizaciji i suradnji Grada Dubrovnika, Turističke zajednice grada Dubrovnika, Saltwater Nomads i Total Croatia News, uz podršku Udruge Digital Nomad Hrvatska i Dubrovačke Baštine.

image

Digitalnim nomadima se svidjelo u Dubrovniku

Cilj konferencije je daljnje učvršćivanje pozicije Dubrovnika kao Digital Nomad Friendly destinacije te neposredni promotivni učinak za grad Dubrovnik i cijelu Hrvatsku za privlačenje sve većeg broja osoba koje rade na daljinu i traže nove destinacije za život i rad.

Jedini poželjan za nomade

Prema podacima američke poslovne platforme Bloomberg, Dubrovnik je jedini hrvatski grad na svjetskoj listi poželjnih destinacija za digitalne nomade.

24. svibanj 2022 16:56