StoryEditor
DubrovnikKAKO SUDJELOVATI?

Sutra javno izlaganje o izmjenama i dopunama GUP-a i PPU-a

Piše DV
12. lipnja 2019. - 17:14
Ovog čevrtka, 13. lipnja, u u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, u sklopu javnih uvida, održat će se javna izlaganja o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u 11 sati, a potom u 13 sati o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.
 
Izradi ovih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a pristupilo se radi planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju.
 
Predmetne izmjene i dopune odnose se isključivo na:
1. proširenje i redefiniranje obuhvata područja lučkog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell za potrebe razvoja ribarske infrastrukture i suprastrukture na lokaciji „Shell“ u Sustjepanu te definiranje i omogućavanje realizacije svih potrebnih sadržaja na kopnu i u moru,
2. planiranje lokacije reciklažnog dvorišta na predjelu Kaćigruda u Orašcu,
3. osiguravanje planskih preduvjeta za pristupnu cestu Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik na području proizvodno - poslovne zone,
4. osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati te
5. osiguravanje planskih preduvjeta za rekonstrukciju ceste - Ulice kardinala Stepinca radi kvalitetnog rješavanja prometa tog gradskog područja.
 
Navedene izmjene i dopune jedine su izmjene i dopune koje će se sukladno Odluci o izradi obaviti ovim postupkom, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega ne mogu razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnih planova, upozoravaju iz gradske uprave.
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedloge izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika mogu se dati na tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,potom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te u pisanom obliku dostaviti na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, do zaključno 5. srpnja 2019.
loading...

Izdvojeno

12. srpanj 2020 06:32