StoryEditor
DubrovnikLOKALNI IZBORI 2021. |

‘SRĐ JE GRAD‘ PROTIV HDZ-ova MODELA DODJELE STANOVA ZA MLADE Ovakav prijedlog podstanarima ne jamči sigurnu kupnju stana po povlaštenoj cijeni

Piše DV
26. ožujka 2021. - 14:02
Srđevci na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća neće podržati HDZ-ov model prodaje stanovaSrđ Je Grad

- 'Srđ je Grad' ne može i neće podržati Odluku o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje jer je zakonski neprovediva i suprotna Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ovaj prijedlog budućim podstanarima ne jamči sigurnost kupnje stana po povlaštenoj cijeni od 1.350 eura po metru četvornom, a nakon 10 godina. S obzirom da je rješavanje stambenog pitanja za naše mlade sugrađane iznimno važno, predlažemo  jedan sasvim drugačiji model, koji može mladima osigurati sigurnost stanovanja, ali ne i stjecanje vlasništva po privilegiranim cijenama - poručili su se današnjeg susreta s novinarima srđevci.

- Model POS-a koji je u predizborno vrijeme 2017. obećala današnja HDZ-ova uprava, svoju konačnu realizaciju trebao bi imati u donošenju spomenute Odluke na 38. sjednici Gradskog vijeća, a sa svrhom rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika.  No, ovaj HDZ-ov model POS-a je zakonski neprovediv i to upravo u onom dijelu u kojem se, temeljem Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje, utvrđuje i pravo najmoprimca da istekom najma stana kupi taj stan od Grada prema kupoprodajnoj cijeni od 1.350,00 EUR-a po metru četvornom, a koja će biti umanjena za do tada kumulativno plaćene najamnine po ugovoru o najmu stana.  Članak 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima obvezuje jedinice lokalne samouprave da nekretninama u svom vlasništvu mogu raspolagati samo temeljem javnog natječaja i za cijenu koja je tržišna, a ne temeljem nekog Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje - napominju iz stranke 'Srđ je Grad'. Ističu kako stoji da postoje zakonske iznimke, no uz dva uvjeta:

- Prvi je da subjekt bude javni (RH ili jedinica lokalne samouprave) ili barem u vlasništvu javno-pravnog subjekta (pravne osobe u vlasništvu RH-a ili neke jedinice lokalne samouprave), a ne privatna osoba kao u ovom slučaju. Također i da postupci budu od javnog interesa, odnosno, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana. Za sve druge slučajeve, a to se naročito tiče mogućnosti prodaje imovine Grada Dubrovnika privatnim osobama, po Zakonu je obvezujući – javni natječaj i tržišna cijena - upozorili su.

'Srđ je Grad' osvrnuo se i na probleme koji stoje pred potpisnicima ugovora:

- Svi ugovori sklopljeni bez poštivanja pravila o natječaju i tržišnoj cijeni, prema zakonu, su  ništavni gdje nema zastare i može se bilo kada aktivirati. To znači da vas bilo tko i bilo kada može tužiti i da stan možete izgubiti.Svi potpisani ugovori o najmu s mogućnošću kupnje, prema Zakonu, ne mogu garantirati da će ista osoba doista moći kupiti stan, a naročito ne i po povlaštenoj cijeni od 1.350 eura za 'kvadrat'. Vrlo je upitno i hoće li banke biti sklone kreditirati građane za kupovinu stanova čiji su ugovori pravno ništavni - izjavili su srđevci i dodali kako upravo zbog ove pravne analize ne mogu podržati Odluku o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

- Svi  građani Dubrovnika izdvajaju u proračun Grada Dubrovnika, a tim sredstvima grade se POS stanovi, stoga nije pravedno da neki po povlaštenoj cijeni u vlasništvo dobiju nekretnine plaćene javnim novcem. Kroz trajni najam, stanovi ostaju javni, gradski, što Gradu omogućava i kreiranje stambene politike i reguliranje cijena najma, a dugoročno mladima i mladim obiteljima daje sigurnost stanovanja, bez podizanja kredita. Politika trajnog najma stanova iz stambenog fonda u vlasništvu Grada, koju predlaže „Srđ je Grad“, jedina je prava socijalna, demografska te dugoročno i ekonomska mjera - zaključuju srđevci.

14. svibanj 2021 11:45