StoryEditor
DubrovnikZAVRŠENA JE 26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUBROVNIKA

Snježana Vlahinić nova ravnateljica OŠ Montovjerna, stižu "harmonika" autobusi, usvojen proračun Grada za 2020. godinu

Piše DV Foto: Branka Mumalo/HANZA
10. prosinca 2019. - 19:29
26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika otvorio je predsjednik Vijeća, Marko Potrebica utvrdivši kako je od 25 vijećnika prisutno njih 19 te kako postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Jednoglasno je usvojen zapisnik s prošle sjednice Vijeća. Maro Kristić predložio je da se u dnevni red unese točka vezana za osnivanje povjerenstva za upravljanje taksijima u cestovnom prometu jer bi se na taj način našlo kompromisno rješenje između političkih aktera i taksista. Blaž Pezo je predložio da se s dnevnog reda izostave vjećnička pitanja. Vijećnička pitanja u nastavku su izostavljena, a nije usvojen prijedlog Mara Kristića. Uz pet glasova protiv usvojen je dnevni red.  

Pod točkama dnevnog reda vezanih za Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. Godinu nije bilo rasprave već je točka, uz kratko obrazloženja gradonačelnika, usvojena većinom glasova.

Prešlo se na točku dnevnog reda vezanu za Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu u kojoj je Marko Potrebica najavio nove projekte koji su uneseni u proračun, te da amandmani koji su poslani nisu uvaženi. U nastavku je gradonačelnik Franković obrazložio da se proračun od 2017. godine do danas povećao skoro dva puta. Naglasak je stavio na gradnju ceste Most-Pobrežje kao i na projekt Lapadske Obale. Franković smatra kako ulaganje u cestovnu infrastrukturu povećava i kvalitetu turizma i lakši protok vozila. Što se tiče kapitalnih projekata, Franković ističe groblje na Dubcu i sanaciju odlagališta na Grabovici, a također izdvaja i projekt izgradnje azila za životinje. Za POS-ove stanove gradonačelnik smatra kako je stanogradnja za mlade od iznimne važnosti za grad, kao i izgradnja stanova za branitelje za koje smatra da se nikad ne bi realizirale da Grad nije uskočio sa sredstvima. Važnim projektima vidi i novi kompleks studentskog doma kao i energetsku obnovu športske dvorane u Gospinom polju. „Obnovili smo skoro 70% sportskih igrališta u gradu i postavili video nadzore“, naglasio je Franković te nastavio kako Grad i dalje ima problem s vandalima koji uništavaju imovinu. Osvrnuo se i na autobusere i taxi prijevoznike:  „Ukoliko kombi ili autobus prođe kroz područje video nadzora, a nema riješen svoj status vezan za plaćanje vinjeta, biti će kažnjen. U 2020. godini očekujemo i zabranu prometovanja opskrbnih vozila preko Straduna“.

Franković je naglasak stavio na sufinanciranje udžbenika za školarce kao i novčane pomoći umirovljenicima: „Za Grad se može reći da je sa svojim građanima od koljevke pa do groba. Još nam ide projekt groblja na Dubcu i sve se poklapa“, rekao je Franković i izazvao smijeh u vijećnih.

Za raspravu se javio Željko Raguž, rekavši kako će DUSTRA podržati proračun te kako je pitanje samo godine kada će proračun dosegnuti milijardu kuna. Smatra kako će projekti Grada biti od velike koristi za građane te da će biti na njihovo zadovoljstvo. „Ono što me posebno veseli je ulaganje u sport jer su mnogi bili skeptični po tom pitanju. Gradonačelniče čestitam, umirovili ste našu Šarulju.“

Tatjana Šimac Bonačić obrazložila je svoje amandmane rekavši kako je poticanje uzvrsnosti među mladima važna te da je potrebno uložiti sredstva u ovo područje pošto mentori i mladi koji sudjeluju na natjecanjima imaju velike izazove i perspektivu ispred sebe. Drugi amandman odnosio se na roditelje više djece s poteškoćama u razvoju i smatra da bi izdvajanje od 85 tisuća kuna uvelike dalo doprinos u angažiranju njegovatelja. Jadran Barač također je izložio svoje amandmane koji su vezani Udrugu  mladih Orlando jer su krovna konstrukcija i fasada u lošem stanju i smatra da treba osigurati veća sredstva za sanaciju. Priliku vidi i u sportu gdje smatra da bi se ulaganjem u borilačke sportove od Dubrovnika moglo napraviti središte borilačkih sportova te podići kvalitetu, a time i uspjehe sportaša na višu razinu. Franković je u nastavku rekao kako se amandmani ne prihvaćaju jer slične mjere već postoje u Lokalnom programu za mlade u kojemu već postoje oblici nagrađivanja. Za amandman vezan za njegovatelje, Franković smatra da se status njegovatelja treba regulirati radnim odnosom, a ne naknadom.

Maro Kristić obrazložio je svoj amandman vezan za sufinanciranje izdavanje knjige Pera Vićana o Dubrovačkoj banci. „Mislim da je gospodin Vićan živi protagnost svog vremena i da bi se knjiga sigurno prodala u velikom broju primjeraka“, rekao je Kristić. Za proračun smatra kako je prilikom izrade izostao kvalitetan dijalog gradske uprave s vijećnicima te da je to problem koji je prisutan već neko vrijeme. S druge strane smatra da je Grad dosta zadužen i da je siguran kako se mnogi projekti moraju financirati iz nekih drugih izvora. Kristić smatra da je realno reći kako mnogi projekti, koji su trebali biti u fazi završetka, ipak zaostaju za planiranim i da se ne treba pretjerano hvaliti. Franković je odgovorio kako nije upoznat s ciljem Pera Vićana i tiskanju knjige i da ne može dati konkretan komentar. Također smatra da je kod nekih projekata, kao što je Lapadska obala, situacija potpuno čista i da neće biti kašnjenja. Kristić naglašava kako se po pitanju Lapadske obale treba uzeti u obzir financiranje projekta jer bi bio najsretniji da se financira iz vlastitih sredstava, a ne iz sredstava EU. Misli da će postati stvaran tek kada EU odobri sredstva i da je njegov stav opravdan i argumentiran.   

Ivan Jelčić (DDS) rekao je Kristiću kako je gospodin Vićan rekao da se samo nabave papiri iz banke kako bi se znalo tko je što govorio i kada na što je dobio upozorenje od Potrebice da se drži teme. Misli da bi dobro bilo tiskati knjigu s naslovom „Politički uhljebi i konvertiti u Gradu Dubrovniku“ te da bi je Kristić s guštom trebao pročitati. Kristić je replicirao Jelčiću rekavši kako bi se o Vićanovoj knjizi trebala konzultirati javnost, a da Jelčić ništa ne može reći bez Vićanovog dopuštenja.

Miho Obradović (HNS) smatra kako je ovako važne dokumente potrebno slati 15 dana prije, a ne 8 dana jer ga je potrebno detaljno proučit i analizirat. Zapelo mu je za oko računica koja se izdvaja za stanove za mlade obitelji gdje Obradović smatra kako sredstva trebaju biti puno veća. „Neki projekti se mogu završiti i ranije, ne treba čekati izbornu godinu“, poručio je Obradović gradonačelniku. Frankovića vidi kao nevidljivog umjetnika po pitanju kvalitete života građana, ali izuzrtno vidljivog kad su u pitanju zapošljavanja u gradskoj upravi i plaće zaposlenika.

Nikša Selmani (SRĐ JE GRAD) neće podržati proračun jer misli da je donesen u nedemokratskom okruženju jer se određene strukture uklanjaju iz procesa kreiranja istog. Selmani uporno inzistira da se sve pozove na dijalog te da se nakon toga u demokratskoj raspravi odluči što je vaćno a što ne. Smatra kako se građani iz kotara Ploče iznad grada uporno stavljaju u podređen polžaj jer ih gradonačelnik nije primio na razgovor šest mjeseci te da je mnogo nezadovoljnih.

Vido Bogdanović (HSS) misli da stambena politika u državi je loša od samog početka i da grad nikako ne može biti izuzetak. Problem vidi u tome da, iako postoje sufinanciraanja, postoji i konstantan rast cijena tako da se nikako ne može postići poboljšanje standarda. Smatra da se od POS-ovih stanova rade apartmani i također da ima puno i ostalih primjera slične prakse.

Pod točkom dnevnog reda vezanoj za Prijedlog odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika, resorna pročelnica Anita Burić obrazrožila je točku rekavši kako nije bilo pretjeranih izmjena te da Grad nastavlja sa sličnom politikom kao i lani. Obradović je pitao gradonačelnika misli li grad krenuti u smanjivanje prireza i poreza na što je Franković odgovorio da će Grad smanjiti prirez i porez u trenutku kada se za to steknu uvjeti.

Prijedlog odluke i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika izazvao je pozornost vijećnika Selmanija koji se osvrnuo na projekt golfa na Srđu pritom istaknuvši kako postoje brojne nepravilnosti i nedostatci u samim imovinsko – pravnim odnosima. Franković jer rekao da Srđ ne predstavlja samo problmatiku golfa i nesvrstanih cesta već da je to mjesto emocija koje je obilježeno događanjima iz Domovinskog rata.  „Prioritet Grada je uređenje Muzeja Domovinskog rata i ne zanima me pogled srđevaca koji Srđ vide samo kroz golf“, istaknuo je Franković rekavši kako će i on napisati knjigu o svojim memoarima. Za Selmanija je i dalje sporna tvrđava Imperijal te smatra da je Srđ je Grad stalno štitio njezino stanje. Također želi da se cesta uredi jer ljudi jako dobro znaju što se događa. Maro Kristić misli da se generalno raspravlja o ozbiljnoj problematici i da nema razloga mješati emocije iz rata s infrastrukturom. Rješenje vidi u raskidu ugovora o koncesiji s ovlaštenikom te da se u suradnji s DPDS-om uredi muzej. Za Kristića je Frankovićevo izlaganje izvlačenje na Domovinski rat i pozivanje na emocije koje nemaju veze sa stanjem na terenu. Kristić se spomenuo Dubrovački dogovor i 2013. godinu te se osvrnuo na štetne ugovore i odluke koje su se tada usvojile. „Gore je potrebno izgraditi sportsko – rekracijsku zonu bez obzira na to je li to privatno zemljište ili ne“, nastavio je Selmani u replici. Franković mu je kroz smijeh rekao kako bi bilo dobro kada bi Grad kupio sporno zemljište i na njemu izgradili Kuću cvijeća te da bi o onda sigurno svi srđevci dali njemu glas. U nastavku Nikša Selmani smatra da je prestrašno to što zamjenica Tokić ne zna sadržaj lokacijske dozvole projekta golfa na Srđu, a što ju je izravno upitao s govornice. Franković mu je odgovorio kako se pokušava baviti spinovima te okrenuti situaciju u svoju korist.  Kristić u raspravi ističe kako je poražavajuće što vijećnici glasaju o nečemu o čemu uopće nemaju pojma jer očito u vijećnici, prema Krisitću, nitko ne zna što se točno nalazi u lokacijskoj dozvoli. Za riječ se javio Marko Potrebica rekavši kako se dosta puta lokacijska dozvola pregledavala i da je sve jasno te da nema razloga da se međusobno nadmudrivaju.

Prešlo se na devetu točku dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina. Pročelnik Medović uvodno je obrazložio kako svi ugostitelji imaju nove ugovore na 5 godina te da isti imaju određene izmjene u odnosu na protekle. Jadran Barač smatra kako se otvara mogućnost pogodovanja jer je odnos takav da se interesne skupine vezuju na određene resurse gradske vlasti što dovodi do toga da vlast raspolaže svojim odlukama kako ona želi. „Ovakvim modelom se može pogodovati pojedincima koji su stekli velike prihode kroz proteklih 20-ak godina te kapitalom mogu utjecati na strukturu“, rekao je Barač. Nikša Selmani rekao je da se plan upravljanja javnim površinama može prilagođavati pojedincima i da će građani zasigurno biti nezadovoljni situacijom. Pročelnik Medović odgovorio je kako je plan upravljanja povijesnom jezgrom jedan od najvažnijih dokumenata Grada jer će se svi pravilnici i akti morati prilagođavati njemu.

Pod točkama dnevnog reda vezanih za  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 5 novih solo prigradskih autobusa i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 5 kombi vozila za prijevoz putnika 16 +1. Direktor Libertasa uvodno je pojasnio razlog nabava novih vozila i ponuda koje su dobili. Maro Kristić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da Libertas obnavlja vozni park no ne i leasingom jer smatra kako autobusi ne ostaju u vlasništvu Grada, već samo dolaze na korištenje. Ivan Jelčić rekao je kako ga interesira nabavka elektičnih vozila te mu je direktor Libertasa pojasnio kako su autobusi takve vrste dosta skuplji te da će sačekati natječaje Ministarstva.

Pod Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika, Ivan Jelčić rekao je kako je trenutna cijena od 50 kuna za ulazak premala i da je treba povećati. Za repliku se javio  Maro Kristić rekavši da se ovim načinom neće riješiti problematika, veća samo napuniti budžet Grada. Vido Bogdanović se javio za raspravu: „Ja bi vama novinarima zabranio dolazit s autima na Stradun. Čemu sve to? Trebat kao i ja, kesu od spenze u ruke i eto ga“, rekao je Bogdanović.

Pod zadnjom 33. točkom dnevnog reda vezanoj za Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Osnovne škole Montovjerna, na mjesto ravnateljice predložena je Snježana Vlahinić, a točka je usvojena većinom glasova.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, završena je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 18:13 sati. 

Izdvojeno