StoryEditorOCM
DubrovnikPogranična komunalna problematika

Ravno i Trebinje potpisali sporazum o vodoopskrbi Ivanice, trebaju li se Dubrovčani brinuti za kvalitetu vode s izvorišta Ombla?

Piše Ahmet Kalajdžić
15. svibnja 2023. - 07:33

Početkom ovog tjedna, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i načelnik općine Ravno Andrija Šimunović potpisali su Sporazum o realizaciji međuentitetskog projekta izgradnje vodovodnog sustava od Trebinja do Ivanice kojim će se adekvatno riješiti pitanje vodoopskrbe Ivanice i okolnih sela. Sporazum je potpisan u skladu s odlukama vijećnika Trebinja i Ravnog i svaka će lokalna samouprava financirati samo radove na svom teritoriju.

image

SD Ivanica BiH, 080323 Luksuzne vile izgradjene na Ivanici u BiH, na obroncima iznad Dubrovnika. Foto: Bozo Radic/CROPIX

Bozo Radic/Cropix

Općini Ravno ne smijemo spočitnuti želju da riješi egzistencijalni problem vodoopskrbe. No, zanimljivo je da hrvatski partneri općine nisu za to znali! U kontekstu više obavijesti Uprave Vodovoda Dubrovnik o postignutom sporazumu s Općinom Ravno vijest je mnoge zbunila jer građani znaju da se vodoopskrba uvjetuje istodobnom izgradnjom sustava kanalizacije, odnosno fekalne odvodnje i spajanjem na Aglomeraciju Dubrovnik.

Nakon sporazuma čelnika Trebinja i Ravnog mnogi su se pitali znači li to poništenje sporazuma s Gradom Dubrovnikom i Vodovodom kao i poništenje međusobnih obveza iz međudržavnog sporazuma. A pitanje svih pitanja svakako je: što vodoopskrba Ivanice bez istodobnog rješenja odvodnje znači za kvalitetu vode na izvoru Omble i vodoopskrbu građana Dubrovnika? Jer, vodozahvat i izvor Omble nalaze se skoro ispod samog platoa Ivanice te rješenje kanalizacije sustavom:

image

DV
Ivanica, 210323
Pocetak radova na vodovodnoj mrezi na Ivanici, BiH.
Foto: Bozo Radic/CROPIX

Bozo Radic/Cropix

-Sporazum Vodovoda i Općine Ravno i dalje smatramo važećim, a kao dio stalnih aktivnosti na ovom projektu u travnju je održan i sastanak Radne skupine na kojem su sudjelovali i predstavnici Općine Ravno. Bez obzira na smjer iz kojeg će se pitka voda dovesti na Ivanicu, ako se otpadne vode ne zbrinu na zadovoljavajući način izgradom sustava javne odvodnje, zdravstvena ispravnost vode s izvorišta Ombla mogla bi biti ugrožena, što je za Vodovod Dubrovnik nedopustivo- odgovor je Vodovoda Dubrovnik iz kojeg su ustvrdili da nemaju službenih informacija o potpisu sporazuma za izgradnju vodoopskrbe od Trebinja do Ivanice.

Iz Vodovoda Dubrovnik kažu kako nisu dobili nikakvu službenu informacijuoko ugovora između Grada Trebinja i Općine Ravno te će putem Radne skupine osnovane za izradu plana aktivnosti na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Ivanica zatražiti informacije o planiranim aktivnostima Općine Ravno, a time i o valjanosti postojećih ugovora i sporazuma.

- Teško je spekulirati kakav bi utjecaj realizacija izgradnje vodoopskrbe za područje Ivanice mogla imati na kvalitetu vode na izvorištu Omble. Bitno je naglasiti kako zakonske odredbe i s njima povezani pravilnici propisuju količinske granice, tj. maksimalno dopuštene koncentracije određenih tvari da bi se voda smatrala pogodnom za ljudsku potrošnju. U tom smislu, tretman vode za ljudsku potrošnju odvija se u skladu sa zakonskim propisima te Vodovod pomno pazi na kvalitetu vode, koja je trenutno i više nego zadovoljavajuća - ističu iz Vodovoda i dodaju kako nemaju nadležnost nad izvorištem Ombla, kao ni bilo kojim drugim izvorištem na našem području, već samo koncesiju na zahvaćanje vode, dok su za sva izvorišta u RH nadležne Hrvatske vode.

image

Tri ville slovenskog investitora na teritoriju su Hrvatske (snimljeno u ožujku 2023.)

Ahmet Kalajdžić/

- Vodovod svakako izražava bojazan da bi rješavanje vodoopskrbe za naselje Ivanica bez istovremenog rješavanja odvodnje otpadnih voda negativno utjecalo na kvalitetu vode na izvorištu Omble te je upravo to razlog zbog kojeg Vodovod inzistira na kvalitetnom rješavanju problema odvodnje usporedno s rješavanjem vodoopskrbe na području Ivanice. Učinit ćemo sve u okviru svojih mogućnosti kako bi i u budućnosti osigurali da voda za piće bude barem jednake kvalitete kao i danas i ostane zalog sigurne budućnosti našeg grada i okolice te naših potomaka - kažu iz Vodovoda.

No, kad smo im poslali službenu potvrdu Grada Trebinja o sporazumu, odgovorili su:- Vodovod Dubrovnik nije dobio nikakvu službenu informaciju po pitanju ugovora između Grada Trebinja i Općine Ravno te će putem Radne skupine osnovane za izradu plana aktivnosti na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Ivanica zatražiti informacije o planiranim aktivnostima Općine Ravno, a time i o valjanosti postojećih ugovora i sporazuma.

Teško je špekulirati kakav bi utjecaj realizacija izgradnje vodoopskrbe za područje Ivanice mogla imati na kvalitetu vode na izvorištu Omble. Bitno je naglasiti kako zakonske odredbe i s njima povezani pravilnici propisuju količinske granice, tj. maksimalno dopuštene koncentracije određenih tvari da bi se voda smatrala pogodnom za ljudsku potrošnju. U tom smislu, tretman vode za ljudsku potrošnju odvija se u skladu sa zakonskim propisima te Vodovod pomno pazi na kvalitetu vode, koja je trenutno i više nego zadovoljavajuća.

Potrebno je i naglasiti kako Vodovod Dubrovnik nema nadležnost nad izvorištem Ombla, kao ni bilo kojim drugim izvorištem na našem području, već samo koncesiju na zahvaćanje vode, dok su za sva izvorišta u RH nadležne Hrvatske vode. Vodovod svakako izražava bojazan da bi rješavanje vodoopskrbe za naselje Ivanica bez istovremenog rješavanja odvodnje otpadnih voda negativno utjecalo na kvalitetu vode na izvorištu Omble te je upravo to razlog zbog kojeg Vodovod inzistira na kvalitetnom rješavanju problema odvodnje usporedno s rješavanjem vodoopskrbe na području Ivanice.

Stoga ovim putem želimo jasno istaknuti kako će Vodovod Dubrovnik učiniti sve u okviru svojih mogućnosti kako bi i u budućnosti osigurao da voda za piće bude barem jednake kvalitete kao i danas i ostane zalog sigurne budućnosti našeg grada i okolice te naših potomaka- pojasnili su iz Vodovoda Dubrovnik.

image

DV
Ivanica, 210323
Pocetak radova na vodovodnoj mrezi na Ivanici, BiH.
Foto: Bozo Radic/CROPIX

Bozo Radic/Cropix

Za sporazum nije znao ni zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović te smo ga i njemu pokazali. Ustvrdivši da im je zbog širenja Ivanice uvijek bila opcija i vodoopskrba iz Trebinja, rekao je:- Ljudima na Ivanici voda znači život i nije ugroza za Dubrovnik i Župu, ali problem sigurno može nastati zbog nepostojanja kanalizacije. Logično je da će, kad Ivanica dobije vodu, uslijediti veća potrošnja vode i nastati više otpadnih voda, slijedi dolazak više stanovnika, a zbog atraktivnosti i blizine Dubrovnika i nova velika izgradnja. Skoro su sva naša izvorišta niže od Ivanice i logično je da to može biti problem. Smatram da je vrijeme da se sve ubrza po pitanju problema Ivanice. Nije naša obveza ali su Hrvatske vode, sukladno mogućnostima, spremne pomoći ali se u interesu zaštite pitke vode trebaju svi uključiti. Nismo nadležni za ishođenje dozvola i iznalaženje rješenja, ali možemo koordinirati i savjetovati. To i radimo, a na kraju se trebaju dogovoriti i sve pokrenuti jedinice lokalne samouprave i nadležna komunalna društva kojima je to bitno. Općina Ravno ima dio dokumentacije za sustav odvodnje, što znači da ga planira izgraditi, ali njih pitajte vrijedi li im još sporazum s nama te trebaju li i vodu iz Dubrovnika.

image

DV
Ivanica, 210323
Pocetak radova na vodovodnoj mrezi na Ivanici, BiH.
Foto: Bozo Radic/CROPIX

Bozo Radic/Cropix

Obratili smo se i načelniku Ravnog Šimunoviću koji je podsjetio na međudržavni ugovor Vlade RH i Vijeća ministara BiH o korištenju voda iz pograničnih vodoopskrbnih sustava iz travnju 2019. i naglasio:- Uz pokroviteljstvo i koordinaciju Hrvatskih voda potpisnici Ugovora o rješavanju vodoopskrbe i odvodnje šireg prostora naselja Ivanice su Općina Ravno, Grad Dubrovnik, JKP Ravno i Vodovod Dubrovnik.

Važnost realizacije ukupnog projekta je višestruka za sigurnu i stabilnu vodoopskrbu kao glavnih preduvjeta buduće razvoja tog dijela naše općine, a jednako je važna izgradnja sustava odvodnje s prečistačem kojim će se trajno ukloniti opasnost od potencijalnih onečišćenja podzemlja i vodotoka, prioritetno vodotoka Omble kao neprocjenjivog resursa za sve nas. Zahtjevni i kompleksni projekt planiramo završiti u idućih 5-7 godina, a Ivanica potrebe u vodoopskrbi trenutno zadovoljava dovozom vode u cisternama, uglavnom iz Trebinja po cijeni 13-15 KM/m³.

Općina Ravno s Gradom Trebinjem već 15 godina ima Ugovor o odvozu komunalnog otpada šireg prostora naselja Ivanice. Otklonili smo opasnost divljih deponija i nekontroliranog odlaganja komunalnog otpada te negativnog utjecaja po okoliš i podzemlje i sretni smo što imamo čist prostor. Svibanjski se ugovor s Trebinjem odnosi na projekt izgradnje vodoopskrbe manjeg kapaciteta kojim bi Ivanici bilo dostupno do 10 l/s vode, što bi zadovoljilo trenutne potrebe i umnogome olakšalo život. Sustav se planira završiti do kraja iduće godine, a u naselju se trenutačno izvode radovi polaganja lokalne vodoopskrbne mreže, vrijedne 1,350 milijuna KM- kaže Šimunović i dodaje da se do kraja 2023. očekuje i početak radova na sustavu javne odvodnje koji bi se, sukladno Ugovoru, većim dijelom sufinancirao od Hrvatskih voda.

Dezinfekcija pitke vode

-Laboratorij Odjela za vode, Službe za zdravstvenu ekologiju je ovlašteni laboratorij Ministarstva zdravstva i provodi sva zakonom propisana ispitivanja. Ispitivanja za koja nismo tehnički opremljeni i ovlašteni provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zagrebu.

Zakonom je propisano da je svaki isporučitelj vodne usluge obavezan osigurati da voda za ljudsku potrošnju koju isporučuje ispunjava sve zakonom propisane kriterije sukladnosti. Svu vodu  prije distribucije nužno je dezinficirati kako bi se osigurala njena zdravstvena ispravnost.

Od 2021. u Komolcu je instaliran uređaj za pročišćavanje vode za ljudsku potrošnju te u vodoopskrbnoj mreži u Dubrovniku nema pojave mutnoće. Stoga je potrebna i manja količine dezinfekcijskog sredstva za osiguranje zdravstvene ispravnosti.

Nema razloga za zabrinutost od štetnog utjecaja dezinfekcijskih sredstava na zdravlje ljudi iz vode za ljudsku potrošnju. Zakonom su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije dezinfekcijskog sredstva (slobodni rezidualni klor) i nusprodukata dezinfekcije.

U Republici Hrvatskoj svi zakoni i pravilnici vezano za vodu za ljudsku potrošnju usklađuju se s EU direktivom 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Kriteriji za slobodni rezidualni klor su strogi (propisano je 0,5 mg/l dok se u smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije navodi da koncentracija slobodnog klora može biti i do 5 mg/l). Hrvatske vode su nadležne za procjenu rizika i upravljanje rizikom na području sliva svih vodozahvata namijenjenih za ljudsku potrošnju.

 

Svi isporučitelji vodnih usluga (vodovodi) obvezni su provoditi ispitivanja vode za ljudsku potrošnju u okviru svoje samokontrole, a Zavodi za javno zdravstvo provode monitoring javne vodoopskrbe prema Planu monitoringa kojeg za svaku godinu donosi Ministarstvo zdravstva. Provedbu plana koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

U slučaju bilo kakvih odstupanja zdravstvene ispravnosti, mi kao nadležni županijski zavod za javno zdravstvo obavezni smo o rezultatima analize obavijestiti isporučitelja vode i Državni inspektorat- rekla je voditeljica Odjela za vode Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije dipl.ing. biokemije Marija Jadrušić.

30. rujan 2023 00:29