StoryEditorOCM
DubrovnikOBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA

Opća bolnica Dubrovnik raspisala novi natječaj za zakup parkinga

Piše DV
8. lipnja 2023. - 14:21

Opća bolnica Dubrovnik raspisala je javni natječaj za davanje u zakup parking prostora.

Natječaj je objavljen jučer, 07. lipnja 2023. godine u Narodnim Novinama br 61/23, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8357754.html.

Daje se u zakup prostor za parking u vlasništvu Opće bolnice Dubrovnik – smještenog na čest. zem. 755/1 k.o. Gruž na adresi Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik, (parking označen P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8 i P9, izuzev P7).

Ukupna površina: 2.731,49 m² s osiguranih 200 mjesta za djelatnike.

Djelatnost: upravljanje, održavanje, naplata i nadzor parkiranja slobodnog parkinga bez postavljanja rampi.

Vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup: pet godina.

Početna cijena mjesečnog zakupa: 3.200,00 EUR + PDV

Jamčevina: 3.200,00 EUR.

Natječajna dokumentacija, sa svim detaljnim uputama, može se preuzeti u prostorijama Odjela za pravne poslove Opće bolnice

Dubrovnik, na adresi Dr. Roka Mišetića 2, a prostor za parking se može pogledati radnim danom od 10 do 12 sati uz prethodnu najavu.

01. listopad 2023 07:42