StoryEditor
DubrovnikIZMJENE I DOPUNE PPU I GUP-a

ODAZIV SLAB, PRIMJEDBE IZOSTALE Sustjepan osigurao ribarsku luku, Osojnik moderne komunikacije

Piše dv
10. listopada 2019. - 15:27
U gotovo praznoj Velikoj vijećnici, uz svega desetak građana koji nisu imali nikakvih primjedbi, održana su u četvrtak iavna izlaganja u sklopu ponovljenih javnih rasprava za Izmjene i dopune PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.
Izmjene PPU-a ticale su se razgraničenja ribarske luke Sustjepan od luke otvorene za javni promet, te planiranja pristupne ceste Tehnološko-tehničkom bloku Osojnik.

Kako je kazala Barbara Savin iz županijskog Zavoda za prostorno uređenje kao stručnog izrađivača dokumentacije, u okviru luke otvorene za javni promet Sustjepan ucrtana je stvarna granica obuhvata lučkog područja izdvojenog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell kao infrastrukturno područje na kopnu i u moru namijenjeno za izgradnju ribarske infra i suprastrukture za potrebe Lučke uprave Grada Dubrovnika.


Dodala je kako su Odredbama za provođenje utvrđeni urbanistički uvjeti za realizaciju planiranih sadržaja u okviru buduće ribarske luke, a ucrtano je postojeće pretakalište goriva, dok je oznaka za benzinsku postaju sad točno locirana.

Nadalje, u obuhvatu luke Sustjepan ucrtan je podzemni kabel za spoj ribarske luke na postojeću javnu elektroničku komunikacijsku mrežu sukladno promjenama sustava elektroničkih komunikacija. Promjene su izvedene zbog planirane rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove EKI mreže usklađene s novim tehnologijama za brži prijenos podataka. Postojeći čvor je Sustjepan je izmaknut na točnu lokaciju.

Govorila je Savin i o promjenama u vezi Tehnološko-tehničkog bloka Osojnik, gdje su, objasnila je, ucrtane točne granice obuhvata prema detaljnoj izmjeri katastarske podloge te nova pristupna cesta TTB Osojnik za spoj na nerazvrstanu cestu Osojnik – Mokošica.


Prometnica planirana PPU nije se mogla realizirati zbog stanja na terenu stoga je promijenjena trasa planirane pristupne ceste, uz uvažavanje statusa nerazvrstane ceste kojom se trenutno pristupa predmetnom obuhvatu.
Pročelnica Jelena Lončarić objasnila je čemu ponovljene javne rasprave.

- Grad Dubrovnik je pokrenuo četvrte izmjene i dopune PPU-u i GUP-a temeljem odluke o izradi, provedena je javna rasprava. Temeljem izvješća o javnoj raspravi utvrđen je konačni prijedlog Plana te je on upućen na mišljenje nadležnom Ministarstvu. Sukladno mišljenju i u dogovoru s njima, ponavlja se javna rasprava vezano uz ove dvije točke - istaknula je Lončarić i napomenula kako su preinake uvjetovale i izmjene i dopune Županijskog prostornog plana.


- S njima smo se usklađivali vezano uz gospodarenje otpadom, a nadležno je Ministarstvo smatralo kako nije do kraja jasno razgraničena namjena ribarske luke u Sustjepanu pa smo u dogovoru s njima odlučili se ponoviti javnu raspravu i usklađenje sa Županijskim prostornim planom - rekla je pročćelnica i podsjetila kako se primjedbe u vezi sa Sustjepanom i Osojnikom primjedbe na Izmjene u dopune po predmetnim točkama mogu se uložiti do 16. listopada.

Kod GUP-a je izmijenjen tekstualni, a kod PPU-a grafički i tekstualni dio koji se tiče navedenih dviju točaka.


 
loading...

Izdvojeno

13. kolovoz 2020 11:26