StoryEditor
DubrovnikNOVE ODREDBE

NOVOSTI ZA DUBROVAČKE IZNAJMLJIVAČE Nema više pomoćnih kreveta, paušal se plaća i na kauč

4. veljače 2020. - 17:33
Od 1. siječnja iznajmljivači paušalisti moraju i na pomoćne krevete u domaćinstvu plaćati paušal turističke pristojbe ako ih žele iznajmljivati. Ivo Klaić, pročelnik za turizam Dubrovačko-neretvanske županije, poziva sve koji iznajmljuju pomoćne krevete, da u mjerodavnom županijskom odjelu zatraže izmjenu svojih rješenja, jer bez toga goste na pomoćnim ležajevima ubuduće neće moći prijavljivati u e-visitoru. No, i to će ovisiti o tome kakvo rješenje o iznajmljivanju imaju jer novi zakoni i pravilnici traže drugačiju regulaciju smještaja.
 

Nova pravila


- Na snagu je od nove godine stupila odredba Zakona o turističkoj pristojbi po kojoj iznajmljivači moraju plaćati pristojbu i za pomoćne krevete. Ona se dosad naplaćivala po stalnom krevetu, a ne za pomoćne krevete. Sada će se plaćati za sve krevete koji se iznajmljuju. Recimo, ako je iznajmljivač imao dva stalna kreveta, a u obrazloženju imao navedena još dva pomoćna, dosad je mogao iznajmljivati za četiri osobe, a plaćao je paušal pristojbe za dva. Sada moramo po zahtjevu stranke zamijeniti sva rješenja onih koji žele i dalje iznajmljivati četiri kreveta, jer ako to ne učine, neće moći u e-visitor prijaviti četiri gosta, nego samo dva. Dakle, paušal pristojbe će se plaćati na sve krevete koji se iznajmljuju, a ako iznajmljuju samo redovite krevete ne moraju mijenjati rješenja, nego će plaćati kako su plaćali i ranije. Zahtjev trebaju podnijeti čim žele iznajmljivati jer inače ne mogu prijavljivati sve goste na tim krevetima - objašnjava Ivo Klaić.

U Dubrovniku to znači da će nova rješenja zatražiti gotovo svi iznajmljivači jer tko god je imao mjesta u apartmanu, dodao je i kauč na razvlačenje. Izuzeci su vlasnici studio apartmana i soba. Najčešće se taj pomoćni krevet-kauč razvlačio na zahtjev i za potrebe smještaja obitelji, i na njemu su uglavnom spavala djeca koja i nisu obveznici turističke pristojbe. Spavanja na kauču više nema, bez plaćanja paušala.

Turistička pristojba-nekadašnja boravišna, paušalno se plaća 350 kuna po krevetu godišnje, cijena je sada jedinstvena za sve i više nema zona gdje je ta pristojba manja kako je to bio slučaj godinama ranije. Na Bosanci, Prijevoru i Mokošici je primjerice iznosila 172,50 kune po krevetu. Koliko su nova pravila problem za sustav obiteljskog smještaja dovoljno govori podatak da je u Dubrovniku 3827 obveznika plaćanja paušala turističke pristojbe (registriranih iznajmljivača) i oni imaju prijavljenih 15.978 redovnih kreveta i čak 5178 pomoćnih. Žele li i dalje iznajmljivati pomoćne krevete morat će i na njih pet tisuća plaćati turistički paušal. Kako u rezervacije krenule a sezona se bliži iznajmljivači su sve svjesniji ovog novog nameta. Njihove primjedbe na nove turističke zakone tijekom lanjskog savjetovanja međutim Ministarstvo turizma sasvim je ignoriralo, a sada zbog razlike u rješenjima o iznajmljivanju onih koji moraju usklađivati svoja rješenja, više nisu sigurni što moraju napraviti da bi u 2020. zakonito iznajmljivali. Prema mišljenju Ministarstva turizma, obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe su samo oni kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja.
 

Obrazloženje ili izreka?


Dvije su skupine iznajmljivača po pitanju paušala i pomoćnih kreveta. Jedni su stari iznajmljivači čija su rješenja izdana prije 31. kolovoza 2007. godine i u kojima su pomoćni kreveti bili navedeni u izreci rješenja. Oni ne moraju podnositi zahtjev za izmjenu rješenja nego mogu nastaviti davati usluge i plaćati turističku pristojbu za glavne i za pomoćne krevete.

Iznajmljivačima koji imaju kasnije izdana rješenja, a takvih je većina, pomoćni kreveti bili su navedeni u obrazloženju rješenja, pa sada moraju podnijeti zahtjev za ishođenje novog rješenja u kojemu će im dosadašnji pomoćni kreveti biti navedeni i u izreci rješenja.
Eto posla za županijsku upravu idućih mjeseci. No tu nije kraj jer već je lani krenuo i posao rekategorizacije.

'Stari' iznajmljivači, odnosno oni čija su rješenja o iznajmljivanju starijeg datuma - svi izdani prije 2008. godine - obvezni su se naime, uskladiti s novim pravilnikom u vezi s vrstom i kategorijom objekata.

Ivo Klaić napominje kako do studenoga 2020. godine treba uskladiti, odnosno trebaju podnijeti zahtjev za usklađenjem oni iznajmljivači koji imaju rješenja starija od 2000. godine.

Oni koji imaju rješenja od 2001. do kraja 2004. godine moraju do konca 2021. godine napraviti usklađenje, a oni koji imaju rješenja od 2005. do 2008. godine oni moraju do 2022. godine.

'Stari' iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje novog rješenja mogu nastaviti pružati usluge, ali ne smiju više isticati oznaku kategorije i zvjezdica ni na objektu niti u promidžbi na prodajnim kanalima.

03. kolovoz 2021 18:06