StoryEditorOCM
DubrovnikGRAD PO MJERI GRAĐANA

Nova ocjena održivosti turizma za Dubrovnik, lokacijska dozvola za prometnicu iza ‘Kineskog zida‘, dubrovačkim umirovljenicima uskrsnice, a korak bliže je i dom kod Opće bolnice

Piše Grad Dubrovnik
7. travnja 2023. - 12:36

POŠTUJMO GRAD

Globalno vijeće za održivi turizam izrađuje novu ocjenu održivosti za Dubrovnik

U sklopu sveobuhvatnog gradskog projekta Poštujmo Grad, Globalno vijeće za održivi turizam (GSTC) u Dubrovniku provodi drugu fazu procjene odredišta čime se nastavlja uspješna suradnja između Grada i ovog neovisnog međunarodnog tijela čija je uloga promicanje razvoja održivog turizma.

image

Globalno vijeće za održivi turizam izrađuje novu ocjenu održivosti za Dubrovnik

Tim povodom u Dubrovniku je boravio direktor Mediteranske regije GSTC-a Ioannis Pappas. Uz stručnu podršku djelatnika Grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije DURA, u periodu od 3. do 5. travnja 2023. godine, direktor Pappas obavio je niz sastanaka i radionica s nositeljima turističkih aktivnosti i različitim ključnim dionicima iz javnog i privatnog sektora, nacionalne i lokalne uprave, nevladinih organizacija i sveučilišnih ustanova te obišao brojne lokacije na gradskom području koje uz povijesnu jezgru i kontaktnu zonu, između ostalih, uključuju i posjet kompleksu TUP-a, gradilištu Lapadske obale te lokaciji novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Dubrovnik je prva jedinica lokalne samouprave za koju će GSTC provesti novu ocjenu održivosti, odnosno cjelovitu procjenu stanja održivosti destinacije u odnosu na prethodno izvješće, i to temeljem UN-ovih kriterija održivosti i destinacijskog menadžmenta.

Podsjetimo, GSTC je u studenom i prosincu 2019. godine proveo ocjenu odredišta, usko surađujući s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika i Dubrovačkom razvojnom agencijom, a završno izvješće održivosti destinacije predstavljeno je u lipnju 2020. godine. Na skali GSTC-a kojom se procjenjuje ukupna izvedba destinacije u održivosti, Grad Dubrovnik je tada ostvario izvrsnih 70 posto.

 

Uz Plan upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika, nova ocjena bit će još jedan vrijedan dokument na kojem će se temeljiti daljnji koraci u upravljanju destinacijom s ciljem postizanja još većeg stupnja održivosti.

ČIŠĆENJE NAPUŠTENOG GRADILIŠTA

Novi korak u realizaciji projekta Doma za starije i nemoćne ispod Opće bolnice

Grad Dubrovnik pokrenuo je nabavu za izvođenje pripremnih radova rušenja i čišćenja gradilišta Dom za starije i nemoćne ispod Opće bolnice Dubrovnik, što je još jedan nužan korak u realizaciji ovog prioritetnog projekta u segmentu socijalne skrbi koji će umirovljenicima osigurati standard koji im je godinama nedostajao.

Predviđeni početak izvođenja radova rušenja i čišćenja gradilišta, nakon provedenog postupka nabave, je svibanj 2023. godine s rokom izvođenja 60 dana. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 225.600,00 eura bez PDV-a.

image

Čišćenje napuštenog gradilišta

Radi se o objektu čija je gradnja prekinuta u ranoj fazi izgradnje prije više od 30 godina. Zapuštena i oronula građevina ne predstavlja bazu za nastavak gradnje te ju je potrebno ukloniti kako bi se moglo pristupiti novogradnji budućeg doma za kapaciteta oko 200 osoba na stalnom i oko 75 osoba na dnevnom smještaju.

Projekt izgradnje Doma za starije i nemoćne s ishođenom građevinskom dozvolom i cjelokupnom potrebnom dokumentacijom prijavljen je na sufinanciranje u okviru Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)" Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Izgradnjom novog doma ispod Opće bolnice zadovoljit će se većina potrebe smještaja dubrovačkih umirovljenika.

 

ULAGANJA U PROMETNU INFRASTRUKTURU

Izdana lokacijska dozvola za prometnicu iza ‘‘Kineskog zida‘‘

Grad Dubrovnik ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada "Kineski zid". Riječ je o novoj prometnici kroz naselje, koja će rasteretiti promet ovog dijela Montovjerne. Trasa je ucrtana u GUP Grada Dubrovnika.

Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup trenutačno koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Na taj način dobit će se kružni protok oko zgrada i dodatna parkirališna mjesta.

image

Ulaganja u prometnu infrastrukturu

Novoplanirana prometnica dužine je oko 630 metara, minimalne širine kolnika 3 i pol metra, s jednostranim nogostupom širine 1,6 metara i novih 33 parkirališnih mjesta, na predjelima gdje terenske prilike to dopuštaju.

Kroz trup prometnice položit će se potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija te vodoopskrbni cjevovod koji će služiti za transport sanitarne i požarne vode, čime se značajno doprinosi protupožarnoj sigurnosti cijelog područja.

 

Realizacijom ovog projekta značajno će se poboljšati promet ovog dijela grada.

 

SUKLADNO MJERAMA SOCIJALNOG PROGRAMA

Isplaćene ‘‘uskrsnice‘‘ dubrovačkim umirovljenicima

Grad Dubrovnik isplatio je ukupno 36 tisuća eura dubrovačkim umirovljenicima, kao dodatak na mirovine uoči Uskrsa. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika i Mjerama socijalnog programa za 2023. godinu dodatak je isplaćen za 817 korisnika, koji sa svim dodatcima imaju mjesečna primanja u rasponu od 265,58 do 331,81 eura.

image

Isplaćene ‘‘uskrsnice‘‘ dubrovačkim umirovljenicima

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, Grad Dubrovnik umirovljenicima koji primaju mirovine od 265,58 do 291,99 eura dva puta godišnje (Uskrs i Božić) isplaćuje iznos od 53,09 eura, a onim umirovljenicima čije mirovine iznose od 292,12 do 331,81 eura isplaćuje se 39,82 eura. Novom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika povećan je, krajem prošle godine, iznos ovog dodatka, kao i cenzus za njegovo ostvarivanje.

 

Ove je godine broj korisnika u odnosu na prošlu godinu značajno smanjen jer je revizijom popis reduciran.

01. listopad 2023 18:34