StoryEditor
DubrovnikSTANOVI A LA FRANKOVIĆ|

NIJE POS NEGO DS: Koliko će koštati krov nad glavom u gradskoj režiji?

Piše Anđelka Kelava
16. listopada 2020. - 09:01
Ivana Brnin, zamjenica pročelnice, voditeljica tima za izradu Nacrta odluke o davanju u najam stanova po modelu 'Dubrovačke stanogradnje'Božo Radić /CROPIX

Kako do stana u Dubrovniku pitanje je svih pitanja, stoga nije ni čudo da je novi model pod nazivom 'Dubrovačka stanogradnja' izazvao toliko pozornosti u Gradu. O tome tko može dobiti stan, kolika je cijena, gdje su lokacije, do kada se mogu podnijeti zahtjevi, kako spriječiti zlouporabu.... govori Ivana Brnin, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i voditeljica tima za izradu Nacrta Odluke o davanju u najam stanova po ovom novom modelu.


Grad Dubrovnik je prva jedinica lokalne samouprave koja je razvila vlastiti model stambenog zbrinjavanja za građane, pod zajedničkim nazivom „Dubrovačka stanogradnja“. Za koga su namijenjeni ti stanovi?


Tako je, Grad Dubrovnik je prvi razvio vlastiti model radi zadovoljavanja stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanja kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika. Mladom osobom smatra se punoljetan podnositelj zahtjeva koji nije navršio 45 godina života u trenutku raspisivanja Javnog poziva. Dakle, podnositelj zahtijeva mora biti mlađi od 45 godina, što bi značilo da ukoliko supruga ima npr. 43 godine, a suprug 47 godina, supruga udovoljava navedenom uvjetu te ona može biti podnositelj zahtjeva. Pod mladom obitelji smatra se zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug i njihova zajednička djeca, te pastorčad i usvojenici, jedan roditelj i djeca ili samohrani roditelj i djeca koji zajedno žive, privređuju i ostvaruju prihod. Važno je naglasiti kako se ovdje ne radi o zbrinjavanju socijalno ugroženih jer za to već postoje modeli zbrinjavanja, pa samim time ni naglasak nije na socijalnim kriterijima.


Model nudi mogućnost otkupa nakon deset godina. Prema kojim kritrijima, kako će se formirati konačna cijena stana za obitelj?


Da, ideja je da se stanovi daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje nakon isteka roka od 10 godina, pod uvjetom da su uredno podmirivali sve svoje ugovorne obveze. Nakon isteka od 10 godina, uplaćena najamnina uračunat će se u iznos kupoprodajne cijene. Cijena najamnine i otkupa bit će poznata pri samom sklapanju ugovora. Cilj je da Grad Dubrovnik sukladno svim zakonskim propisima ponudi cijenu u iznosu od 1.350 eura za metar četvorni, te cijenu najma u iznosu od 1.500 kuna mjesečno.


image
Dubrovačka stanogradnja


Koliko je stanova u pitanju, koje su veličine, gdje će se sve nalaziti (njih 43 su u zgradama za mlade i branitelje u Mokošici), u kojoj je fazi realizacije njihova izgradnja?


Javni poziv će se objaviti u tjednom listu i na službenim stranicama Grada Dubrovnika s točno određenim podacima o stanovima koji se daju u najam s mogućnošću kupnje. Podnositelj zahtjeva se može natjecati samo za jednu kategoriju stanova (jednosobni, dvosobni, trosobni i sl.), te je u zahtjevu dužan navesti za koju kategoriju stanova se natječe inače će se smatrati da je zahtjev nepotpun. Javnim pozivom će se odrediti najmanji i najveći broj članova obitelji koji se mogu natjecati za određenu kategoriju stanova. Trenutačno je u završnoj fazi izgradnja stanova u Mokošici, u tijeku su završni stolarski radovi te se radi na pristupnoj cesti. U Mokošici će se po ovom modelu dodjeliti 43 stana, no ovo je tek početak realizacije modela stambenog zbrinjavanja koji je započela i osmislila ova gradska uprava. Čekaju nas stanovi u Solitudu za koje je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole, a s ciljem proširenja zone stanovanja Grad Dubrovnik je osigurao vlasništvo nad zemljištem površine 75. 906 metara četvornih na Pobrežju, kako bi realizirao dugoročni plan poticajne stanogradnje.Koji su uvjeti da bi mlada obitelj dobila stan?


Odlukom o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika propisat će se uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stanova na određeno vrijeme u vlasništvu Grada Dubrovnika, s mogućnošću kupnje istih.

image
Dubrovačka stanogradnja


Trenutačno smo izradili Nacrt Odluke te s ciljem da se zainteresirana javnost upozna s navedenim, proveli smo savjetovanje sa javnošću. Kako bi dobili što kvalitetniju i pravedniju Odluke, navedeni Nacrt je po završetku javnog savjetovanja dostavljen na raspravu vijećnicima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika te su vijećnici na 33. sjednici mogli dati mišljenja, primjedbe i prijedloge za poboljšanje. Na ovaj način se željelo zainteresiranu javnost upoznati s predloženim Nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge na navedeni akt. Svi prijedlozi i komentari pribavljeni kroz javno savjetovanje te od strane vijećnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika razmotriti će se te ukoliko budu zakoniti i valjano obrazloženi, mogu biti prihvaćeni od strane donositelja akta te kao takvi uglavljeni u navedenu Odluku. Konačna verzija Odluke dostavit će se Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje na sjednicu koja je planirana za mjesec studeni.

Nakon što navedenu Odluku usvoji Gradsko vijeće, pokrenut će se objavljivanje Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam s mogućnošću kupnje. Javni poziv će se objaviti u tjednom listu Grada Dubrovnika i na službenim stranicama Grada Dubrovnika s točno određenim podacima o stanovima koji se daju u najam s mogućnošću kupnje kao i uvjetima, mjerilima i postupcima za određivanje reda prvenstva.


Do kada se mogu podnijeti zahtjevi?


Svi rokovi će se utvrditi Javnim pozivom koji je u planu objaviti krajem studenog, nakon što Gradsko vijeće usvoji samu Odluku. Objavljivanje javnog poziva i utvrđivanje liste prvenstva pratit će i sam završetak radova na stanovima.
 

Koji dokumenti su potrebni za sudjelovanje u natječaju?


Svi obrasci potrebni za prijavu na Javni poziv bit će objavljeni kao sastavni dio Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji. Dakle, potrebna dokumentacija će pratiti same uvjete, primjerice za dokaz kako podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske bit će potrebna javnobilježnička ovjerena izjava, izvornik uvjerenja nadležnog Ueda za katastar o neposjedovanju/posjedovanju nekretnina i sl.


Je li veliki broj mladih ljudi već pokazao interes za ovakav vid rješavanja stambenog pitanja, jeste li određenom metodom provjerili kolika je zainteresiranost Dubrovčana za stanove?


Problematika cijene kvadrata stana na području Grada Dubrovnika i nemogućnost mladih da se osamostale i osiguraju sebi krov nad glavom je već dobro poznata svima. Kolika je zainteresiranost te potreba Dubrovčana za stanovima, govori nam i podatak da trenutno imamo 196 korisnika subvencije Grada Dubrovnika za najam stana koji su slabijeg materijalnog statusa te 49 korisnika potpore za najam koje Grad Dubrovnik daje mladima do 35. godine života.

image
Dubrovačka stanogradnja

 

Znamo da je u prijašnjem modelu POS-ovih stanova bilo zlouporabe (vlasnici su ih iznajmljivali pa su, apsurdno, kao najmoprimci u njima završavali i oni koji su se prijavili a nisu uspjeli dobiti POS-ov stan). Postoji li sad mehanizam koji će to spriječiti?


Jedan od mehanizama, uz prijavu prebivališta na adresi predmetnog stana, koji je predložen Nacrtom odluke jest da Grad Dubrovnik po sklapanju Ugovora o kupoprodaji stana ugovori te ishodi zabilježbu zabrane otuđenja i davanja u najam nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku za razdoblje od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji stana. Također, prema sadašnjem Nacrtu Odluke jedna od odrednica jest da kupac stana ne smije iz vlasništva otuđiti, prodati, darovati ili poduzeti bilo koju radnju koja se tiče bilo kojeg oblika raspolaganja i utječe na to da drugi raspolaže predmetnim stanom, što uključuje npr. pravo građenja u roku od 10 godina od dana kupnje stana, te je u navedenom roku dužan zadržati prebivalište na adresi kupljenog stana.


Kako će i tko kontrolirati je li stan dospio u ruke obitelji koja ga stvarno treba?


Razlog zbog kojeg nam je trebalo malo dulje za pripremu Nacrta Odluke, te zbog čega smo ga prvo pustili na javno savjetovanje, a potom i na raspravu vijećnicima Gradskog vijeća jest upravo intencija da Odluka bude što kvalitetnija, možda i stroža ali da stanovi uistinu dospiju u ruke obiteljima kojima su najpotrebniji.

image
Dubrovačka stanogradnja


Sam postupak davanja nekretnina u najam s mogućnošću kupnje provodit će povjerenstva, oformit će se tri različita povjerenstva, Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti, Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova s mogućnošću kupnje te Povjerenstvo za rješavanje prigovora, a imenovat će ih Gradsko vijeće Grada Dubrovnika za svaki Javni poziv.

Također, radi kontrole Grad Dubrovnik će zadržati pravo provjere i uvida na terenu svih kriterija o kojima ovisi odobravanje najma stana i prije i nakon donošenja odluke o najmu stana s mogućnošću kupnje kao i mogućnost da od podnositelja zahtjeva zatraži dostavu dodatne dokumentacije koja nije taksativno navedena u Odluci ili Javnom pozivu. Sve je to u svrhu utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti vezanih uz provedbu Odluke za svaki pojedini postupak.
12. lipanj 2021 22:43