StoryEditor
DubrovnikBAČENA JE RUKAVICA

Najavljeni novi dubrovački GUP, barem teoretski, reže katove, postotak izgrađenosti i štiti zelenilo!

Piše Gabrijela Bijelić
21. kolovoza 2020. - 07:22
Višekatnica ispod magistrale koja je trajno izmijenila vizure gradaBožo Radić/Hanza Media
- Krećemo s prvim korakom...uskoro očekujemo brojne reakcije, specijalizirane emisije i slično. Jer danas, kada postoji politička volja za izmjenama nabolje, GUP je postao goruća tema. Zanimljivo, kada je izglasan 2014. godine, nije bio goruća niti interesantna tema mnogima. Tko zna zašto... - zapitao se gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković u nedavnoj objavi na svojem Facebook profilu i ponovno aktualizirao vječnu temu izmjena aktualnog, 'zloglasnog' Generalnog urbanističkog plana kojemu se na teret stavljaju brojne intervencije u prostoru koje se, unatoč urednim papirima, zbog voluminoznosti i bespoštedne sječe zelenila često izjednačavaju s – devastacijama.
 

Za liječnike i beskućnike


No, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika ne mijenja se ni brzo ni lako, ma koliko protivnici mega izgradnje to priželjkivali. Iz freške Facebook objave gradonačelnika Mata Frankovića neki su iščitali da aktualni GUP broji zadnje dane, no na izmjene žilavih odredbi temeljnog prostornog dokumenta trebat će još pričekati. Zakonska procedura je takva kakva jest, dugotrajna i zakučasta, no mora se ispoštovati.

image
DAD će surađivati s gradskom upravom oko prostornih planova
Grad Dubrovnik


U konkretnom slučaju koji gradonačelnik spominje na društvenim mrežama, dubrovački gradski vijećnici prvo trebaju blagosloviti prijedloge Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a (Prostornog plana uređenja op.a.), što se očekuje na rujanskoj sjednici. A to je tek početak prve dionice u urbanističkom maratonu kojemu je cilj – novi i za preostali krajolik manje poguban GUP.

Prijedlozi o kojima će se vijećati u rujnu podloga su za niz ključnih gradskih projekata, među kojima su, primjerice, dugo očekivani stanovi za liječnike kroz neophodni smještaj unutar Opće bolnice Dubrovnik ili rekonstrukcija nesuđene prometnice do tvrđave Imperijal na Srđu:- Izmjene se odnose i na važne gradske projekte poput dječjeg vrtića u Komolcu, javnih garaža, rekonstrukciju obale Rijeke dubrovačke i prihvatilišta za beskućnike na području Batale – izvijestili su iz gradske uprave.

image
Božo Radić/HANZA MEDIA

 

Ključan je tekstualni dio


I otkrili kako će se u tekstualnom dijelu izmjenama ipak poboljšati i uvjeti gradnje. Evo i kako:
- Poboljšice će biti primjetne u smislu uvođenja reda i sklada u prostor, a vezano za, primjerice, izgrađenost parcele, etaže građevine, zelene površine. Izradi izmjena i dopuna također će se pristupiti i radi uvođenja zona sanitarnih zaštita izvorišta Omble u prostorno-plansku dokumentaciju. Usvajanje ovih odluka prethodi bilo kakvim izmjenama planova – objasnili su iz Grada Dubrovnika koji je potkraj srpnja s Društvom arhitekata Dubrovnik sklopio jednogodišnji Sporazum o suradnji na izradi prostornih planova, sve uz potpis gradonačelnika Mata Franković i predsjednika DAD-a Boža Benića.

Sporazumom koji je svojevrsni presedan u suradnji struke i politike, određeno je da će, Društvo na zahtjev Grada, ali i samoinicijativno pružati Gradu savjetodavne usluge i davati stručna mišljenja prilikom izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i GUP-a radi unapređenja prostornog planiranja.

image
Vlado Kos/HANZA MEDIA


U sklopu navedenog angažmana DAD je osnovao radnu skupinu koja će bez naknade savjetovati izrađivače izmjena i dopuna planskih dokumenata. Božo Benić i Romano Duić su joj voditelji, dok su članovi skupine njihovi kolege Lea Đurović Ruso, Ursula Stanić Siništaj, Matko Vetma, Ivan Vojnić i Valentina Vojnić su članovi. Predsjednik DAD-a Božo Benić nedavno je za medije potvrdio kako su arhitekti itekako svjesni svoje uloge u raspolaganju prostorom koji investitori po pravilu žele maksimalno iskoristiti. A u tome im dosad itekako idu na ruku aktualne odredbe GUP-a.


Dugotrajna pocedura


Procedura usvajanja predložene Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a u koracima izgleda ovako: Usvajanje Odluka na Gradskom vijeću u rujnu, Slanje svim javnopravnim tijelima, kroz rujan zajedničko usuglašavanje teksta odredbi, javna rasprava početkom listopada, izvješća o javnim raspravama, konačni prijedlozi planova, mišljenje Zavoda, suglasnosti resornog Ministarstva i  usvajanje planova na Gradskom vijeću do kraja godine.

image
Matija Đanješić/HANZA MEDIA


 

Vodić kroz prostorne planove


Generalni urbanistički plan (GUP)

Određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada. Svi važeći GUP-ovi, kako god nakaradni i s vremenom neusklađeni bili, ostaju na snazi dok se za područje određenog grada ne donese novi prostorni plan.

Urbanistički plan uređenja (UPU)

Kao provedbeni plan određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja. UPU-om se određuje namjena površine i načini njezina uređenja i korištenja. UPU-om se također određuju zahvati u prostoru ključni za detaljniju razradu u Detaljnom planu uređenja. UPU je nužno donijeti i za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja te neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja.


Detaljni plan uređenja (DPU)

To je provedbeni plan koji u tančine razrađuje uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donosi se u skladu sa Prostornim planom grada ili općine te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat u kojim gabaritima i s kojom namjenom.
 
loading...

Izdvojeno

20. rujan 2020 13:59