StoryEditor
DubrovnikZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

More u vali Donjeg Čela ponovno čisto

Piše DV
6. rujna 2019. - 16:40
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, obavještava javnost o prestanku iznenadnog onečišćenja mora fekalnim vodama na plaži Donje Čelo na Koločepu koje je objavljeno 28. kolovoza 2019. godine.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora 28., 29. kolovoza i 04. rujna 2019. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja, te je more na plaži Donje Čelo na Koločepu podobno za kupanje.
12. lipanj 2021 19:14