StoryEditor
DubrovnikKONAČNO AGLOMERACIJA|

Kreće najveći i najskuplji komunalni projekt u povijesti Dubrovnika!

Piše Dubravka Marjanović Ladašić
20. kolovoza 2020. - 07:25
Nakon aglomeracije ovi prizori više se neće vidjeti u Dubrovnku  Tonči Plazibat/HANZA MEDIA
Ugovor za projekt ‘Aglomeracija’, kojem se dodjeljuju bespovratna sredstva iz fondova Europske unije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnika, bit će potpisan za dva mjeseca.

Nakon dugotrajnog postupka uspješno je završen težak i opsežan posao u kojem su sudjelovali Vodovod Dubrovnik, Upravni odjel za europske fondove i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika i Hrvatske vode.
Nakon potpisa ugovora započet će najveći infrastrukturni zahvat u vodoopskrbni i kanalizacijski sustav grada Dubrovnika u njegovoj povijesti. Projekt, između ostalog, obuhvaća izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Petka te izgradnju cjelokupne nedostajuće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području cijelog grada Dubrovnika.

image
Kanalizacija često curi u more ispod Park šume Mala i Velika Petka
Arhiva Dubrovačkog vjesnika


Ovim projektom obuhvaćena su ulaganja u sustav javne vodoopskrbe u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gorenje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet.
Pitali smo direktora Vodovoda Dubrovnik Lukšu Matušića za objašnjenje detalja ovog važnog projekta.

Što konkretno slijedi nakon potpisa ugovora za dva mjeseca?

- Nakon potpisivanja ugovora kreće raspisivanje natječaja za konkretne projekte unutar Aglomeracije po fazama. Riječ je o ukupno 11 tendera, od kojih je jedan već u tijeku te je prema njemu već krenula izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje od Mokošice do Zatona i u Orašcu. Za ostale tendere pripremljen je veći dio dokumentacije, dok je manji dio još u pripremi.

Što će se prvo graditi i što će građani time konkretno dobiti, primjerice, pitaju nas stanovnici ulica kod Javne garaže - hoće li dobiti kanalizaciju?

image
Lukša Matušić, predsjednik Uprave Vodovoda
Tonči Plazibat/HANZA MEDIA


- Neki od projekata koji su u sastavu Aglomeracije Dubrovnik već su pokrenuti, poput izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje od Mokošice do Zatona te u Orašcu, a pročistač pitke vode u Komolcu je uspješno izgrađen i pušten u rad te već sada osigurava pitku vodu stanovnicima i posjetiteljima Dubrovnika. Za te projekte retroaktivno će se tražiti isplata sredstava iz projekta Aglomeracije.
- Područje oko javne garaže također je u projektu Aglomeracije i tamo je planirana izgradnja sustava javne odvodnje. Naravno, dinamika pokretanja ovih radova ovisit će o brzini provođenja javnih natječaja, kao i rješavanja možebitnih žalbi na njih.

Projektom su obuhvaćena ulaganja u sustav javne vodoopskrbe u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet.

image
Lukša Matušić, predsjednik Uprave Vodovoda
Tonči Plazibat/HANZA MEDIA


- Planirano je prvo pokretanje natječaja za tendere 10 i 11 – Upravljanje projektom te Informiranje i vidljivost. Što se tiče samih radova, prvo sljedeće je planirano pokrenuti projekte iz Tendera br. 2, gdje se podijeljeni u 4 grupe nalaze: Sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja na području Grada Dubrovnika, tj. rekonstrukcija ili zamjenska izgradnja postojećih građevina poput crpnih stanica, gravitacijskih kanala, tlačnog cjevovoda Sustjepan, stanice za ispiranje te automatske rešetke u Mokošici; potom Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe u sklopu koje se nalazi i rekonstrukcija ukupno 3,2 kilometra kritičnih cjevovoda, sanacija spojeva lijevano-željeznih cjevovoda, izgradnja novog, više od 5 kilometara dugog, glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Komolac-Gruž, rekonstrukcija 870 metara dugog cjevovoda uz Luku Gruž, potom izgradnja transportnog pravca Zaton koji uključuje i rekonstrukciju crpnih stanica Lozica i Palata te vodospreme Vrbica, kao i izgradnju vodoopskrbe naselja Vrbica te dogradnju vodoopskrbne mreže u naseljima Nova Mokošica, Gornje Obuljeno, Prijevor i Rožat; zatim Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje gdje se nalazi izgradnja vodovodnog podsustava Knežica-Šumet u dužini od 6 kilometara, izgradnja novih sustava odvodnje Nova Mokošica, Obuljeno, Prijevor i Rožat, Komolac, Gospino polje, Sveti Jakov te Babin Kuk, izgradnja zamjenskog spojnog kanala od crpne stanice Ploče do crpne stanice Stari grad, izgradnja zamjenskog tlačnog cjevovoda Lapad te sanacija crpne stanica Batala; te naposljetku Izgradnja sustava vodoopskrbe na izvangradskim područjima koja uključuje izgradnju više od 2,6 kilometara vodoopskrbnog podsustava Imotica, zajedno s istoimenom vodospremom i crpnom stanicom te izgradnju vodoopskrbnih podsustava Majkovi i Dubravica. Uz to radi se i na što ranijem pokretanju natječaja za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Riječ je o, do sada, najvećem ulaganju u komunalnu infrastrukturu Grada Dubrovnika?

- Ovim velikim ulaganjem izgradit će se, sanirati i rekonstruirati ukupno više od 70 kilometara cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje te izgraditi ili rekonstruirati potrebni hidrotehnički objekti.

image
Podmorski kanalizacijski  ispust ispod Petke
Arhiva Dubrovačkog vjesnika


- Tako će se na vodoopskrbnom sustavu vršiti radovi u dužini većoj od 40 kilometara, a u sklopu njih Vodovod će proširiti svoju mrežu za dodatnih gotovo 18 kilometara, te, uz prošle godine dovršeni pročistač pitke vode, izgraditi još jednu novu crpnu stanicu te jednu vodospremu, a projekt uključuje i dovođenje kvalitetne vode iz crpilišta Imotica za potrebe tamošnjih stanovnika. Na sustavu odvodnje radovi će se izvoditi na dužini od 31 kilometra i 11 crpnih stanica, a bit će izgrađen i najvažniji objekt - novi pročistač otpadnih voda u Lapadu te pripadajuće postrojenje za sušenje mulja na Osojniku.

- U sklopu Aglomeracije izvršit će se i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela ispod Srđa kojim pitka voda dolazi do većina naših sugrađana, a njegovom rekonstrukcijom osigurat će se da voda koja dolazi s pročistača u Komolcu bude i u budućnosti zaštićena od svih možebitnih vanjskih utjecaja.

image
Bujice na dubrovačkim ulicama
Tonči Plazibat/HANZA MEDIA


- Sve zajedno dovest će do povećanja stope priključenosti na sustav vodoopskrbe na području Dubrovnika na 96 posto, a na području Orašca na 94 posto, dok će na kraju projekta stopa priključenosti na sustav odvodnje biti povećana na 92 posto, što uključuje priključenje novih 4409 potrošača te će se osigurati 100 posto pokrivenost mehaničkim i biološkim stupnjem pročišćavanja, a što će rezultirati da u naše more ide samo tehnički čista voda.

Koliko je projekt vrijedan i kako će se financirati?

- Aglomeracija Dubrovnik vrijedna je oko 705 milijuna kuna bez PDV-a, od čega će se 90 posto sredstava dobiti putem EU fondova te nacionalnih sredstava, dok će 10 posto tog iznosa osigurati sam Vodovod Dubrovnik.

Kada će početi radovi i što će građani ovih naselja točno dobiti?

- S obzirom da je riječ o projektu sufinanciranom od strane EU, postoje jasne procedure i koraci koji se moraju poštivati kako ne bi došlo do penalizacije i oduzimanja dijela sredstava. Tako je prvi korak raspisivanje natječaja, a po izboru izvođača i rješavanje eventualnih žalbi. Tek po uspješno riješenom tom proceduralnom dijelu projekta moći će krenuti radovi. Ali bitno je naglasiti kako su djelatnici u Vodovodu proaktivno djelovali te su natječaji velikom većinom već spremni i čeka se samo zeleno svjetlo iz EU za njihovu objavu, a određene projekte za koje je procijenjeno da su hitni, poput pročistača pitke vode ili izgradnje sustava od Mokošice do Zatona i Orašca, već su i ranije pokrenuti te su na njima već krenuli i radovi.

image
Fekalije u moru  ispred RK Minčeta
 
Arhiva Dubrovačkog vjesnika


- Najvažnije za građane je da će Dubrovnik dobiti značajno poboljšan, proširen, moderan i dugotrajan sustav vodoopskrbe i odvodnje, koji će osigurati da našim cijevima teče samo čista pitka voda kroz cijelu godinu, a stanovnici i posjetitelji Dubrovnika moći će bez straha uživati u čistom moru. Rok za završetak cjelokupnog projekta je 2024. godina.
02. kolovoz 2021 07:20