StoryEditor
DubrovnikU IDUĆI ČETVRTAK, PONOVNO

Javna rasprava o izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika

Piše DV
4. listopada 2019. - 13:07
U Velikoj gradskoj vijećnici održat će se u četvrtak 10. listopada izlaganja o prijedlozima prostornih planova. Konkretnije, u 10 sati će se raspravaljati o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, a u 11 sati slijedi rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Dubrovnika.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjene Prijedloge Planova sudionici u javnoj raspravi mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Primjedbe i prijedloge je moguće dati u pisanom obliku, slanjem na adresu:
Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, od 7. do zaključno 16. listopada 2019. godine.

Sukladno zakonu, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog.
Ovaj put, izmjene i dopune se isključivo odnose na:
1. planiranje ribarske luke na lokaciji „Shell“ u okviru luke otvorene za javni promet u Sustjepanu,
2. planiranje lokacije reciklažnog dvorišta na predjelu Kaćigruda u Orašcu,
3. osiguravanje planskih preduvjeta za pristupnu cestu Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik,
4. osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati
5. osiguravanje planskih preduvjeta za rekonstrukciju ceste - Ulice kardinala Stepinca radi kvalitetnog rješavanja prometa tog gradskog područja.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, dok prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr

Javni uvid trajat će deset dana, odnosno od 7. do zaključno 16. listopada 2019. godine svaki radni dan od 9 do 15 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, kao i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.
#GRAD DUBROVNIK# IZMJENE# PROSTORNI PLANOVI# JAVNA RASPRAVA
loading...

Izdvojeno

04. srpanj 2020 05:50