StoryEditorOCM
Dubrovnikpostupak javne nabave

Grad traži izrađivača projekta za novu Sportsku dvoranu u Gospinom polju. Osim za sport, koristit će se i za kongrese, koncerte i kulturne događaje

Piše DV
29. rujna 2022. - 12:38

Grad Dubrovnik objavio je postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije nove multifunkcionalne dvorane u Gospinom polju s rokom za dostavu ponuda do 28. listopada.  Predmet nabave je izrada glavnog i izvedbenog projekta s troškovnicima radova za novu multifunkcionalnu dvoranu s višenamjenskim korištenjem. 

Dvorana će raspolagati kapacitetom od 3866 mjesta na teleskopskim tribinama s mogućnošću montaže dodatnih sjedalica čime će se prema potrebi postizati sveukupni kapacitet od 4394 mjesta. Osim za održavanje sportskih manifestacija, u dvorani će se moći organizirati kongresi, koncerti i drugi kulturni sadržaji. Objekt će između ostalog sadržavati dvije podrumske etaže parkirališta kapaciteta 400 vozila. Sveukupna građevinska bruto površina planiranog objekta iznosi oko 28.000 metara kvadratnih, a prema idejnom rješenju izrađenom od tvrtke 10AARCH d.o.o. iz Zagreba.

image

projekt multifunkcionalne sportske dvorane u Gospinom polju

Gd/

Podsjetimo, usporedno s postupkom nabave za projektantske usluge, izrađuje se i prostorno-planska dokumentacija za ovu dvoranu, kojom se između ostalog definira smještaj objekta. Naime, u izradi su Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijski park Gospino polje“ za koje se uskoro očekuje javna rasprava, dok je predviđeni rok za usvajanje i stupanje na snagu DPU-a kraj godine.

image

projekt multifunkcionalne sportske dvorane u Gospinom polju

Gd/

Projekt multifunkcionalne dvorane Gospino polje 2025. novo je i, uz Arenu Dubrovnik, do sada najveće  strateško ulaganje u sportsku infrastrukturu Grada Dubrovnika, a sve sukladno usvojenoj Strategiji razvoja sporta i sportske infrastrukture. Njenom izgradnjom Dubrovnik dobiva mogućnost organizacije dvoranskih sportskih natjecanja najviše kategorije te modernu multifunkcionalnu dvoranu za svakodnevno korištenje sportaša i rekreativaca ali i za organizaciju brojnih manifestacija.

20. rujan 2023 10:22