StoryEditor
DubrovnikGRADSKO VIJEĆE |

OBRADOVIĆ Hoće li se vijećnik Pezo odreći svih funkcija ako jednog dana bude osuđen PEZO Obradović nastavlja ‘bacati bombe‘!

Piše Dv
26. siječnja 2021. - 10:31
36. sjednica Gradskog vijeća

U tijeku je 36. sjednica Gradskog vijeća. Nakon što je predsjednik GV-a Marko Potrebica (HDZ) kazao kako je ukupno nazočno 22 vijećnika, a online su prijavljeni vijećnici Gordan Špero (HDZ), Marijo Bekić (HDZ) i Ivana Šepak (DUSTRA).

Svi prijedlozi o dopuni Dnevnog reda su prihvaćeni kao i prijedlog Dnevnog reda jednoglasno su prihvaćeni. Potom se prešlo na prvu točku - Vijećnička pitanja.

Vijećnička pitanja

Maro Kristić (MOST) pitao je gradonačelnika za problem poticajne stanogradnje po dubrovačkom modelu. Također, pitao ga je o projektu Lapadske obale, a iskazao je zadovoljstvo što će Lapadska ulica nositi ime zapovjednika obrane Dubrovnika, generala Nojka Marinovića. Kristić je kazao kako general zaslužuje da se jedna od najljepših dubrovačkih ulica nosi njegovo ime, ali tek nakon uređenja. Naglasio je Kristić i pitanje građevinskih dozvola.

Gradonačelnik Mato Franković (HDZ) izjavio je kako dobivena većina suglasnost kad je riječ o poticajnoj stanogradnji, a na idućoj sjednici Gradskoj vijeća naći će se točka o toj temi. Napomenuo je kako je to vrlo važna odluka za Grad Dubrovnik te je zamolio vijećnike da dobro pogledaju dokumentaciju, da navrijeme reagiraju ako imaju bilo koje probleme, jer mu je želja da se u Vijeću postigne konsenzus.

- Što se tiče Lapadske obale, pokušava se napraviti neki umjetni problem. Početak radova, ukoliko ne bude žalbi, može početi sredinom veljače.

Rikard Rossetti (DUSTRA) spomenuo je odvjetnicu koja u mailovima tematizira gradske zidine i njihovo koncesioniranje. Franković je kazao kako sigurno ima 'milijun ljudi' koji se zanimaju za koncesioniranje nad zidinama, ali kad se budu imali pravorijeci onda će se moći odlučivati o budućnosti zidina.

Za riječ se javio Nikša Selmani (Srđ u Grad) koji je naglasio kako Grad Dubrovnik nije raspisao javnog poziva za potrebe u kulturi 2020.  na što je Franković odgvorio da će javni poziv raspisati.

Jadran Barač (SDP) također se osvrnuo na POS stanove, a kazao je kako se još saniraju štete od potresa 1979., a pitao je kako Grad Dubrovnik misli financirati Zavod za obnovu Dubrovnika kada je riječ o obnovi spomeničke baštine.

- Potres je nešto što je na području Grada Dubrovnika očekivano, ne događa se kao iznimka, nego kao pravilo. Sva novija gradnja se prilagođava činjenici da se nalazimo na iznimno trusnom području, rekao je Franković koji je napomenuo kako je završio proces oformljavanja Civilne zaštite te kako su dubrovački vatrogasci bili na području Sisačko-moslavačke županije te će na temelju iskustva u tom području raditi nadopune operativnog plana.

Najavio je gradonačelnik kako će se provjeriti konstrukcija svih javnih objekata - škola i vrtića. Opća bolnica Dubrovnik ocijenjena je kao najotpornija zgrada u slučaju potresa.

Marina Vučković Matić (HNS) pitala je što je s potporom aviokompanijama, tko će ih osigurati, tko ih raspoređuje i tko ih raspoređuje.

Osvrnula se na zemljište u Zatonu na kojemu se planira napraviti sportsko-rekreacijski teren.

- Prije priprema za postavljanja pitanja, bilo bi dobro da uđete u meritum stvari. Jesmo, aviodestinacija, rekao je Franković te upozorio da vijećnica treba pogledati koje područje gravitiraju prema Zračnoj luci Split. Tražio je da navede aviokompanije koje on 'prevario'?

- Što se tiče parcela, navedene parcele poklonjene su Gradu Dubrovniku. Rok za izgradnju je prolongiran zbog pandemije. Činjenica je da nijedan grad u RH nije imao veće marketinške aktivnosti na britanskom i američkom tržištu, čak se usuđujem da smo imali više marketinških aktivnosti kao jedinica lokalne samouprave nego cijela Hrvatska turistička zajednica. Nastavljamo promovirati naš grad!

Vučković Matić opet je tražila konkretan odgovor o konkretnim sredstvima za ovu godinu. Dolores Lujić (MOST) pitala je što je platforme koja prikazuje trošenje proračunskog novca na dnevnoj bazi te pitanje o izgradnji mosta preko Omble.

Franković je kazao kako se protivi bilo kakvoj izgradnji preko zaštićenog područja, a od platforme se nije odustalo. Podcrtao je kako će sve biti vidljivo.  

Tatjana Šimac Bonačić (SDP) spomenula je pitanje turističkih vodiča i prijedlog zakonu, a osvrnula se na inicijativu obnovu porušenih kuća ili javnih objekata na području Sisačko-moslavačkoj županiji odnosno inicijativa kojom bi se udružili snage.

Franković kako je sve radio u turizmu i kako jako dobro pozna djelatnost turističkih vodiča.

- Činjenica je da nitko bolje ne može ispričati priču o Gradu, nego lokalni vodič. Moja ruka će se prije osušiti u potpunosti, nego ću na Odboru za turizam biti za, nema šanse da ću u Saboru glasati za takav zakon. Nesporno je da će apsolutno biti uz naše vodiče!

Rekao je da se Grad Dubrovnik spreman pridružiti inicijativu.

Miho Obradović (HNS) kazao je kako ima ne dva, nego 202 pitanja! Spomenuo je nabavu šest polovnih autobusa javnog gradskog prijevoznika Libertasa i to bez suglasnosti Gradskog vijeća. Drugo pitanje ticalo se izgradnje azila za životinja, doma umirovljenika, sportske dvorane, koncertne dvorane i mnoge druge projekte. Pitao ga je smatra li da je prevario glasače?

Franković je kazao kako se prvo pokreće postupak javne nabave, ali tek po okončanju traži se suglasnost Gradskog vijeća. Franković je potom krenuo nabrajati projekte koje je aktualna gradska uprava realizirala.  

Obradović je optužio Frankovića da ništa nije napravio. Blaž Pezo (HDZ) pitao je gradonačelnika o temi ugostiteljskog objekta Miha Obradovića kojemu se navodno pogodovalo i misli li se ispričati.

- Najbolje govore djela, nego riječi - rekao je Franković te nastavio nabrajati sve realizirane projekte.

Pezo je rekao kako je Obradović ušao u politiku samo iz osobnih interesa.

- Budući osuđenik priča o drugim stvarima, a ne postavlja pitanja, kazao je Obradović ukazujući na povredu poslovnika.

Opomenuo je Potrebica Obradovića zbog političke prijetnje. Potrebica se osvrnuo na dom umirovljenika, a Franković je podsjetio kako je sve u vezi tog projekta trebalo razraditi kako bi se mogao pokrenuti postupak javne nabave. Rekao je kako je puno projekata napravljeno i puno posla odrađeno.

Barač se javio s povredom poslovnika jer je Potrebica Frankovića pitao pitanje vezano za predizbornu kampanju HDZ-a, a Potrebica je reagirao kako prigovor nije opravdan.

Vijećnica Šepak (DUSTRA) pitala je gradonačelnika što je s letovima za ovu godinu.

- Prema svim epidemiološkim uvjetima koje sada vidimo, za očekivati je da će doći do oporavka turističke sezone sredinom lipnja ove godine. Može se to dogoditi i ranije, a interes za Dubrovnik ne prestaje. Možemo ostvariti negdje 60 posto prometa od 2019., kazao je Franković. 

Vijećnica Šepak zahvalila je na odgovoru te zamolila je da Turističko vijeće češće izlazi u javnosti. Željko Raguž (DUSTRA) problematizirao je pitanje Stožera odnosno odluka Stožera - usporedio je situaciju kako se kave piju po zidićima, a kafići i restorani su zatvoreni. Rekao je da je za turistički uspjeh u Istri zaslužan tamošnji Stožer.

Franković je podsjetio kako je Stožer vrlo oprezan u popuštanju mjera, a rekao je kako Hrvatska prilično liberalna u pogledu epidemiološka mjera. Dodao je kako uspješnost Istri nije bio Stožer jer se radi o potpuno drugim tržištima nego u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

- Od samog početka pandemije, najuspješnija županija u borbi s koronavirusom je Dubrovačko-neretvanska županija, ali se mi premalo hvalimo i premalo o tome pričamo, izjavio je Franković.

Raguž je upozorio na stanje gospodarstva.

Terezina Orlić (DDS) osvrnula se na probleme mještana Bosanke, posebno na pitanje dječjeg igrališta. Franković je ustvrdio kako se članovi tamošnjeg mjesnog odbora trude, a rekao je da stanovnici Bosanke nisu bili dobro tretirani.  

Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta Grada Dubrovnik

Nakon desetominutne stanke prešlo se na drugu točku Dnevnog reda - Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta Grada Dubrovnika, što je jednoglasno usvojeno.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom redu

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika Zlatko Uršić obrazložio je ovaj prijedlog. S tri suzdržana glasa i 21 glas za usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom redu.

Prijedlog odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama, obrtnicima  

Uslijedila je sljedeća točka Dnevnog reda - Prijedlog odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima vezano za određene djelatnosti.

Nakon što je Franković obrazložio ovu točku, Kristić (MOST) tražio je odgovor na pitanje o čemu se konkretno radi te je tražio popis prostora. Gradonačelnik je rekao da je inicijativa došla iz gradske uprave, a želja je podići transparentnost te svima omogućiti svima jednakopravni pristup. Želja je da se zna zašto, kako i kome je određeno mjesto rezervirano.

Selmani (Srđ je Grad) tražio je da se građanima vrate parking mjesta na Preparandiji, pitao je koliko je parking mjesta kraj žičare te je tražio da se iznesu kriterije i smjernice za ovako rezervirana mjesta. Rekao je da Srđ je Grad odbija ovu odluku. S 13 za, jedan protiv i 8 suzdržanih, prijedlog odluke je prihvaćen.

Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi pješačke ulice (staze) koja spaja Ulicu dr. Ante Starčevića s Ulicom Put od Republike i Vukovarskom ulicom u Dubrovniku

Franković je obrazložio ovaj prijedlog, a Kristić je tražio dodatna pojašnjenja.  Franković je rekao kako se ovim štiti gradska komunalna struktura. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Pročelnik Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Marko Miljanić obrazložio je prijedlog. Rossetti (DUSTRA) rekao je da bi bilo bolje da se za jednu godinu odgodi ova taksa. Naveo je da bi kruzere trebalo nagraditi da dođu. Franković je podsjetio da Grad Dubrovnik ima partnerski odnos s CLIO-om, a rekao je da neće doći destimulacije dolaska kruzera u destinaciju. Naveo je da je Dubrovnik i dalje privlačan. Dodao je da je sve iskomunicirano navrijeme.

Kristić (MOST) je rekao da je čuo kako cruising kompanije polako traže druge destinacije i da Dubrovnik postaje manje atraktivan. Kristić je rekao da se pristojba naplaćuje po kapacitetu broda, ali je pitanje kakav će biti kapacitet brodova. Rekao je da dijeli mišljenje Rikarda Rossettija da bi Prijedlog trebalo odgoditi ili da bi se trebao uzeti u obzir kapacitet brodova. Franković je rekao da je riječ o inicijativi Grada Dubrovnika.

- Mi nismo 'antikruzeri', mi smo za kruzere s mjerom! - poručio je Franković.

Pezo je naglasio kako je važno da kompanije navrijeme znaju tarife. Naveo je kako je Dubrovnik nije skupa destinaciju po pitanju pristojbe. Dodao je kako su aranžmani već unaprijed prodani tako da pristojba neće odbiti kruzere. Otkrio je kako je za ovu godinu 354 kruzera s preko 600 tisuća putnika u najavi.

- Najave su dobre, vrlo dobre, hoće li se one dogoditi, ovisi o epidemiološkoj situaciji, istaknuo je Pezo.

Obradović je optužio Peza da je samo 'na papiru ravnatelj'. Selmani je pitao kakvi su kapaciteti najavljenih kruzera i mogu li se dogovoriti dolasci kruzera manjeg kapaciteta.

Pezo je odgovorio kako je trend malih luksuznih ili velikih kruzera na kojima je sve, ali kruzeri srednje veličine sve više nestaju. Svakako, želja je ne praviti preveliki pritisak za grad.

Kristić je pitao što je s ekološkim standardom kad se govori o kruzerima, a i postavio je pitanje zbrinjavanja fekalija s kruzera.  

Pezo je opovrgnuo je tezu da su kruzeri najveći zagađivači. Nabavljen je mjerač kvalitete zraka na području luke.

Raguž je potvrdio kako kruzeri nisu veliki zagađivači. Vijećnica Katarina Doršner (HDZ) podvukla je još jednom problematiku zaštite zdravlja.

Obradović je tražio desetominutnu pauzu zbog navodnog rušenja pješačke ulice (stazi) koja spaja Ulicu dr. Ante Starčevića s Ulicom Put od Republike i Vukovarskom ulicom u Dubrovniku. Potrebica je rekao da se radi o presedanu, a Potrebica je rekao da će Gradsko vijeće napraviti presedan.   

Uz Obradovića, i Franković je dobio fotografije nemilog događaja.

- Kad netko odluči uništi tuđu imovinu i za to će odgovarat, komunalno redarstvo je izišlo i navedena cesta će se morati vratiti u prvobitno stanje. Netko je mislio da je iznad Gradskog vijeća, ali ovaj grad nije ničija 'kasica - prasica', ovo je naš grad! - rekao je Franković.

Izrazio je zadovoljstvo što su sve stranke složni. Obradović je rekao da podržava svaku gradonačelnikovu riječ.  Pozvao je vijećnike da se okupe na licu mjesta umjesto da koriste pauzu za marendu. Kristić je rekao da je riječ o presedanu nasilja u prostoru te je naveo da je grad iznad svega. Franković je otkrio da je geodet već izašao na teren te je sve jasno i egzaktno dodao je kako investitori nemaju svog favorita za gradonačelnika. Spomenuo je i nekretninsku mafiju,ali je rekao da investitoru mogu iskopati najveću rupu na svijetu, ali je sve snimljeno.

Selmani (Srđ je Grad) je naveo kako ovdje nije riječ o „investitoru“ niti o „investiciji“, nego o „nasilju“.  

- Dubrovnik ne smije biti Divlji zapad - nikome i nikada, dodao je.

Šimac Bonačić (SDP) je rekla kako je riječ o činu zlostavljanja.

Prijedlog o pristojbi za kruzere usvojen je jednoglasno.

Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika

Šimac Bonačić (SDP) je kritizirala je odnos prema udrugama civilnog društva te izrazila nada u da Savjet neće biti forma nego konkretan dokument. Selmani (Srđ je Grad) rekao je kako su udrugama srezana sredstva čime je nezahvalan start Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika. Pitao je koji su to članovi Savjeta kako novi savjet ne bi radio kao 'hobistički klub'. Lujić (MOST) od pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, športa, socijalnu skrb i civilno društvo Dživa Brčića tražila je dodatna objašnjenja koji je priznao kako Nacionalna strategija nije donesena, zakona i podzakonskih akata koje se tiču civilnog društva. Doršner (HDZ) je podržala je osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva te je rekla kako bi Savjet mogao aktivirati 'pasivne'. Brine je nedovoljno korištenje sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.  Sredstva su povukli Art radionica Lazareti i Matica hrvatska - ogranak Dubrovnik.   

Šimac Bonačić (SDP) navela je važnost podrške udrugama. Kazala je kako se mnoge udruge ne mogu prijaviti i tražiti sredstva Nacionalne zaklade jer Dubrovnik slovi kao 'bogat grad'. Barač (SDP) je mišljenja kako bi trebalo demokratizirati odluke Savjeta kako bi on samostalno odlučivao. Kazao je kako se u Dubrovniku, po pitanju udruga civilnog društva, zamrla kulturno-umjetnička scena. Stavio je akcent na slobodu odlučivanja.  Prijedlog je usvojen s dva suzdržana glasa.

Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Šimac Bonačić (SDP) dala je mnoge prijedloge, između ostalog, govorila je i o plažama koje treba prilagoditi osobama s invaliditetom, a iscrpno joj je odgovorio pročelnik Brčić. Šimac Bonačić je naglasila kako treba dodati stavku zaštite okoliša, a i da je pala financijska podrška udrugama proizišlima iz Drugog svjetskog rata. Prijedlog je usvojen s 20 glasova za i tri suzdržana glasa.   

Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

Pročelnik Brčić obrazložio je ovaj prijedlog podsjetivši kako je u međuvremenu u Dubrovniku s radom počela nova osnovna škola ciljajući na OŠ Montovjerna, ali isto tako blago raste i broj učenika. Rekao je da su škole dobro pripremljene i opremljene za ovu epidemiološku krizu.

Matija Čale Mratović (nezavisna vijećnica) navela je par ispravaka, a Šimac Bonačić (SDP) iznijela je nekoliko dodatnih sugestija. Doršner (HDZ) naglasila je važnost obiteljskih centara čijim ukinućem se dogodila devastacija. No, ponovno je moguće osnivanje obiteljskih centara u Hrvatskoj pa tako i u Dubrovniku, što je posebno ključno u vrijeme pandemije. Šimac Bonačić je ispravila Doršner rekavši kako ti centri svojedobno nisu 'ukinuti' neko premješteni unutar ustanova Centra za socijalnu skrb. Doršner je kazala kako je to pripajanje zapravo bilo 'ukinuće' jer se struka ugasila i zanemarila, a mnogi su se pobunili. No, rekla je da će se to u Dubrovniku ispraviti. Čale Mratović je pozdravila vraćanje obiteljskih centara te je prethodnu raspravu nazvala bespredmetnom. Potrebica (HDZ) je naveo problem škole u Mokošici odnosno mnogih infrastrukturnih projekata vezanih za tu školu, a pozdravio je Prijedlog. Obradović je kritizirao što dvorana nije već izgrađena, a Potrebica ga je zamolio za strpljenja obećavši da će sve biti gotovo. S većinom glasova prijedlog je usvojen.   

Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Nakon polusatne stanke, nastavljena je 36. sjednica Gradskog vijeća. Za riječ se javila Šimac Bonačić (SDP) koja je postavila par pitanja pročelniku Brčiću, kao na primjer, što je s Mensa programom, ali i pitanje subvencioniranje u privatnim vrtićima. Pročelnik Brčić nije upoznat zašto projekt Mensa nije naveden u redovni program Dječjih vrtića., ali će to biti provjereno. Vučković Matić (HNS), govoreći o asistentima u nastavi, rekla je da su naknade izuzetno male te zbog toga nema toliko zainteresiranih. Prijedlog je jednoglasno usvojen.    

Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Raguž (DUSTRA) osporio kriterije za dobivanje iznosa, a ustvrdio je kako bi MNK Square trebao biti prvi po dodjeli sredstava. Kazao je kako bi u budućnosti sport trebao dobiti svoj upravni odjel. Kristić (MOST) izjavio je kako je stanje u dubrovačkom sportu alarmantno, a kazao je kako se, sudeći po financiranju, vratilo u 2009. godinu, što su posljedice koronakrize.  Pitao je koji bi bili dodatni izvori financiranja? Naveo je da treba puno češće razgovarati u sportu te kako ne bi valjalo da se ugasi bilo koji sportski kolektiv. Barač (SDP) je tražio da se prikažu prihodi koji ne dolaze iz gradskog proračuna. Obradović (HNS) je rekao da je premalo novca u sporta. Dodao je da nije 'ok' da se uspoređuje jedan sport ili muzej. Poručio je da treba doraditi sustav financiranja. Barač (SDP) je pak još jednom podvukao važnost kulture.

Vida Bogdanovića (HSS) zanimalo je je li raspodjela sredstava u skladu sa Strategijom sporta. Potrebica (HDZ) je odgovorio kako je Strategija „Biblija dubrovačkog sporta“. Pitao je Kristić (MOST) mogu li se školske dvorane staviti na raspolaganje klubovima, a pročelnik Brčić je najavio kako se radi na tome. Javna ustanova Športski objekti bi od 16, 17 do 22 sati upravljali školskim športskim dvoranama, a sve to u dogovoru s ravnateljima. Odluka je u priprema, a trebala bi na red doći tijekom sljedeće sjednice Gradskog vijeća. Potrebica (HDZ) je naglasio važnost uvođenja reda, a Pezo (HDZ) je rekao kako su kriteriji potpuno transparentni. Komentirao je kako situacija nije toliko dramatična jer je kroz program osiguran hladni pogon, zaštićena je struka, a treneri primaju plaću. Za Peza je veći problem korištenje sportskih arena u skladu sa sadašnjim epidemiološkim mjerama, nego novac. Obradović je upozorio na stanje u RKHM Dubrovnik gdje ekipa mora skupljati novac da bi išla na gostovanja, a Pezo je odgovorio kako je upoznat je s problemima Kluba te se mnogi klubovi nalaze u sličnim problemima.  Pezo je Obradovića optužio za prikupljanje populističkih poena, ali je Obradović to demantirao rekavši kako ima brojne prijatelje u RKHM Dubrovnik. Obradović je pitao Peza hoće li se odreći svih funkcija ako jednog dana bude osuđen.

Pezo je rekao da Obradović nastavlja 'bacati bombe'. Većinom glasova 11. točka Dnevnog reda.

Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Ivan Maslać (HDZ) pohvalio je gradsku upravu jer Zajednici za tehničkoj kulturi osiguran prostor te je pohvalio aktivnosti Zajednici. Selmani (Srđ je Grad) podsjetio je važnost Zajednice i pohvalio govor vijećnika Maslaća.

15. travanj 2021 00:39