StoryEditorOCM
DubrovnikGRAD PO MJERI GRAĐANA

Dubrovniku uskoro moderna javna rasvjeta, TUP postaje novi europski Bauhaus, a stižu i 23 podzemna spremnika za otpad

Piše Grad Dubrovnik
16. prosinca 2022. - 12:04

OČEKUJU SE MILIJUNSKE UŠTEDE

Potpisan ugovor za modernizaciju javne rasvjete Grada Dubrovnika

Više od dva milijuna kuna na godišnjoj razini bit će ušteda koju će Grad Dubrovnik ostvariti modernizacijom javne rasvjete na svom području, sadašnja je procjena, a vrlo konkretno o ostvarenim uštedama moći će se reći nakon što se implementira cijeli sustav. ‘‘Imat ćemo ekološki benefit smanjenja svjetlosnog onečišćenja, a s financijske strane značajne uštede. Planirani iznos je bio 14 milijuna kuna, no sada svjedočimo da je ponuđena cijena znatno manja, što znači da ćemo ostvariti dodatne uštede‘‘, kazao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković u prigodi potpisivanja ugovora za nabavu i izvođenje radova za projekt ‘Modernizacija javne rasvjete Grada Dubrovnika‘, vrijednog 6.247.500,00 kuna s PDV-om (829.185,75 EUR).

image

Panorama noćnog Dubrovnika

Cropix/

Uz gradonačelnika Frankovića ugovor je, u ime odabranog izvođača tvrtke Veritas Esco iz Splita, potpisao Zlatko Rubić. Posao podrazumijeva nabavu 3739 novih LED rasvjetnih tijela, demontažu postojeće javne rasvjete i montažu novih rasvjetnih tijela na području čitavog grada. Riječ je o ekološki prihvatljivoj rasvjeti i projektu koji će pratiti sve propise zaštite okoliša prilikom zbrinjavanja ambalaže te električnog i elektroničkog otpada. Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto. Osim uštede električne energije, dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava. S obzirom na rapidan porast cijene svih energenata, pa tako i električne energije, izvjesno je da će konačan iznos koji će Grad Dubrovnik uštedjeti implementacijom ovog projekta biti i dvostruko veći od kreditnog zaduženja.

Rok je 120 dana

Nakon što se sredinom siječnja 2023. izvođač uvede u posao, rok za njegov završetak je 120 dana.

NOVI EUROPSKI BAUHAUS

U TUP stigli stručnjaci imenovani od Europske komisije

U sklopu projekta transformacije nekadašnje tvornice TUP kroz program Novi europski Bauhaus, ovog su tijedna prostore u Gružu obišli Jens Blay i Katrine Daugaard Jørgensen, dvoje stručnjaka koje je Europska komisija dodijelila u interdisciplinarni tim zadužen za razvoj projekta. Cilj revitalizacije nekadašnjeg industrijskog pogona, prepoznate kao jedne od 20 najboljih projekata u Europi, je formiranje održivog modela "novog gradskog kulturno – društvenog inkubatora". Uz preglede upravne zgrade i proizvodnih hala, u prostorijama DURA-e stručni tim je održao radionicu kako bi se sagledalo trenutno stanje tvornice TUP, otvorila široka rasprava o očekivanim rezultatima te pravilno i pravovremeno isplanirale nadolazeće aktivnosti u skladu sa zacrtanom vizijom Grada Dubrovnika za ovo područje.

image

TUP prerasta u europski Bauhaus

Cilj Grada je da prostori TUP-a u Gružu budu novo mjesto društvenog okupljanja, ali istovremeno i centar stvaranja novih radnih mjesta gdje se fokus miče s uslužne gospodarske djelatnosti na kreativnu industriju. Kroz projekt će se izraditi sva potreba dokumentacija kojom će biti predviđeni novi kulturni sadržaji na području TUP-a uključujući filmski studio, koji se planira urediti u jednoj od TUP ovih hala. Na obilasku i na radionici su sudjelovali i projektni koordinator Aleksandar Vicko te članovi interdisciplinarnog tima - predstavnici Grada Dubrovnika, TUP-a, visokoobrazovnih institucija, privatnog sektora, kulturnih institucija i Dubrovačke razvojne agencija DURA-e. Europska komisija za potrebe projekta imenovala je relevantne stručnjake u svojim područjima koji će različitim znanjima i vještinama doprinijeti razvoju i maksimalnom iskorištavanju potencijala bivšeg industrijskog pogona.

Jens Blay ima više od 20 godina iskustva u međunarodnoj suradnji, komunikaciji i transferima kao savjetnik, poduzetnik, akademik, govornik, suorganizator konferencija i događanja, međunarodnih izaslanstva u Europi, Australiji, Aziji i Sjevernoj Americi. Također ima 15 godina iskustva u akademskoj zajednici kao gostujući profesor na Sveučilištu za umjetnost u Berlinu i CityScienceLab na Sveučilištu HafenCity u Hamburgu, u domeni digitalne tranzicije, ekonomija sadržaja, pametnih gradova, pametne kulture. Katrine Daugaard Jørgensen je voditeljica tima u Henning Larsenu, međunarodnom studiju za arhitekturu, pejsaž i urbanizam, naglasak stavljaju na spoj kreativnosti i eksperimentiranja, uvijek gledajući na trajan utjecaj zajednice i njihova okruženja.

Među najboljim projektima Europe

Projekt Revitalizacije Tvornice ugljeno grafitnih i elektro kontaktnih proizvoda (TUP-a) od Europske komisije odabran je kao jedan od 20 najboljih projekta u Europi.

NOVA EU SREDSTVA

Nabavka 23 podzemna spremnika za odvojeno prikupljanje otpada uz sufinanciranje Fonda

Gradu Dubrovniku odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 724.835,74 kuna s PDV-om za projekt "Nabava podzemnih spremnika za Grad Dubrovnik". Kroz projekt ukupne vrijednosti 1.812.089,36 kuna s PDV-om Grad Dubrovnik nabavit će 23 podzemna spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada volumena tri kubična metra, a predviđeno je i održavanje četiri edukativne radionice te tiskanje promotivnog materijala.

image

Podzemni spremnici za odlaganje otpada

Osnovne prednosti ovakvih spremnika, uz veliki kapacitet, jesu primjereniji vizualni izgled i manji broj odlagališta na ulicama, smanjenje neugodnih mirisa, uštede na prostoru te dugi vijek eksploatacije samih spremnika. Projekt "Nabava podzemnih spremnika za Grad Dubrovnik" u listopadu 2022. godine prijavljen je na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz zatraženi iznos sufinanciranja 40 posto ukupne vrijednosti projekta, odnosno 724.835,74 kuna, koliko je i odobreno.

Sredstva Fonda osigurana su Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2022. godini. Projektom Grada Dubrovnika će se kroz nabavu podzemnih spremnika uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja.

Manje otpada na deponijima

Dubrovačka gradska uprava proaktivno djeluje u pogledu zaštite okoliša i prirode te poticanja unapređenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištima.

 

03. lipanj 2023 11:40