StoryEditor
DubrovnikIZMJENE GUP-a|

Dubrovnik je jedan od rijetkih hrvatskih gradova u kojemu se treba limitirati gradnja, a gradski vijećnici napravili su prvi korak

Piše Maja Rilović Koprivec
16. rujna 2020. - 07:23
jesu li svi objekti jednake visine?
Gradsko vijeće Dubrovnika prihvatilo je na sjednici u ponedjeljak Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Prostornog plana uređenja – jedan od prvih koraka ka izmjenama temeljnih dokumenata koji će regulirati budućnost gradskog prostora.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika donijet će se iz više razloga, a najvažniji se svakako odnosi na propisivanje restriktivnijih i strožih uvjeta gradnje na cijelom administrativnom području Grada Dubrovnika, obrazlažu iz gradske uprave, a u svrhu postizanja uravnotežene i skladne izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te očuvanja ambijentalnih karakteristika prostora.

image
Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika


Dubrovčani dnevno svjedoče kako je aktualna dokumentacija omogućila visine i veličine građevina koje su daleko od sklada i ambijenta, pa će nesumnjivo buduće izmjene biti pažljivo praćene naročito u odnosima tekstualnih i grafičkih dijelova planova koji se imaju namjeru mijenjati, kako planiraju u gradskoj upravi do kraja ove godine.
Pročelnica mjerodavnog odjela Jelena Lončarić istaknula je pred vijećnicima kako se odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a i GUP donijela u prosincu prošle godine, no tijekom izrade nacrta uočena je potreba za izmjenom zbog prihvatilišta za beskućnike na Batahovini, ali i zbog uočenih nedostataka i neusklađenosti dijela odredbi za provođenje.

Ovoga ljeta Grad Dubrovnik i Društvo arhitekata Dubrovnik sklopili su stoga i Sporazum o suradnji na izradi prostornih planova, kojim je utanačeno da će, u cilju što kvalitetnijeg unaprjeđenja prostornog uređenja, DAD na zahtjev Grada i samoinicijativno pružati Gradu savjetodavne usluge i davati stručna mišljenja prilikom izrade izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Dubrovnika. Predsjednik DAD-a Božo Benić o najavljenim izmjenama navodi kako su odluke donesene u prosincu u cilju realizacije pojedinih gradskih i županijskih projekata, te otklanjanja određenih neusklađenosti u odredbama za provođenje.

image
Jelena Lončarić


- U prvim analizama, a nakon konzultacija s Upravnim odjelom za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, utvrđeno je kako je GUP i PPU potrebno izmijeniti značajnije u odnosu na ono što je bilo predviđeno ranije usvojenim odlukama. Drugim riječima, kako bi se redefinirali i preispitali uvjeti i načini gradnje u svim zonama, odnosno pristupilo izradi restriktivnije prostorno-planske dokumentacije, trebalo je pristupiti izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, te izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, što su odluke koje je Gradsko vijeće jučer i usvojilo. Sada je pred nama postupak utvrđivanja prijedloga planova za javnu raspravu, a čiji će sastavni dijelovi biti upravo ove spomenute restriktivnije odredbe koje se tiču uvjeta i načina gradnje.

image
Božo Benić
Tonći Plazibat/CROPIX


Naime, Dubrovnik je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj u kojemu u cilju uspostave prostorne kvalitete nužno treba limitiranje gradnje, a upravo će to biti ključna novina koju će ovi planovi donijeti – objašnjava predsjednik DAD-a I član savjetodavnog povjerenstva. Osim postroživanja uvjeta gradnje i smještaja za beskućnike, postupci izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a konkretno se, navode iz gradske uprave odnose i na, između ostalog, dječji vrtić u Komolcu, na smještaj za liječnike unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik, budući azil za napuštene životnije na području Grabovice, rekonstrukciju prometnice do tvrđave Imperijal na Srđu, rekonstrukciju i nadogradnju prometne mreže na području Rijeke dubrovačke te na javne garaže.
loading...

Izdvojeno

18. rujan 2020 07:27