StoryEditor
DubrovnikGRAD PO MJERI GRAĐANA

Dubrovčani prelaze na novi sustav zbrinjavanja otpada, napreduje projekt ceste Tamarić, gradonačelnik na sastanku s novim vodstvom DPDS-a

Piše Grad Dubrovnik
22. travnja 2022. - 10:16

VIŠE ODVAJANJA, MANJI RAČUNI

Predstavljen novi sustav gospodarenja otpadom

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i član Uprave tvrtke Čistoća Marko Iveković predstavili su u četvrtak budući sustav gospodarenja otpadom na području grada, a koji je obveza implementirati sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom. Izložen je novi model prikupljanja i naplate miješanog komunalnog otpada koji će imati za cilj smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te povećati odvajane i recikliranje. Gradonačelnik Franković ovom je prilikom istaknuo kako je Grad Dubrovnik pokrenuo Javno savjetovanje o Odluci kojom se regulira način pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada te je pozvao građane, ali i cjelokupnu javnost da se uključe u proces donošenja akta.

U Dubrovniku će se implementirati kombinirani sustav gospodarenja otpadom, i to korištenjem usluge putem odlagališta na javnim površinama te dijelom, gdje je to moguće i prikladno, korištenjem vlastitih spremnika. Javna odlagališta sadržavat će spremnike za papir/karton, plastičnu, staklenu i metalnu ambalažu, biootpad te za miješani komunalni otpad.

image

kampanja COOLtura odvajanJA otpada, Grad Dubrovnik i Čistoća

Dv

Govoreći o novom modelu naplate sakupljanja miješanog komunalnog otpada direktor Čistoće Iveković kazao je kako će se on sastojati od dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Uredno odloženi papir/karton, plastična, staklena i metalna ambalaža te biootpad neće se naplaćivati, odnosno taj trošak biti će sadržan u fiksnom dijelu računa. Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) jedinstvena je na čitavom području pružanja usluge i s PDV-om iznosi 61 kunu.

Rečeno je kako je prijedlog formiran na način da predstavlja realan trošak za navedenu uslugu sukladno zakonskom propisu te u Hrvatskoj ima primjera skupljih i jeftinijih fiksnih iznosa, međutim, Grad Dubrovnik među njima ima najveći trošak zbrinjavanja otpada s obzirom na udaljenost odlagališta koja seže i do 600 kilometara od jedinice lokalne samouprave.

image

kampanja COOLtura odvajanJA otpada, Grad Dubrovnik i Čistoća

Dv

Miješani komunalni otpad naplaćivat će se prema predanim količina, a odlagat će se kroz uređaj na samom spremniku – otpadomjer. Svaki korisnik posjedovat će vlastitu karticu za otvaranje i prijavu korištenja uređaja. Mjesečni račun ovisit će o broju otvaranja/korištenja otpadomjera. Direktor Iveković zaključio je kako je riječ je o pravednijem sustavu s obzirom da se provodi prema načelu "onečišćivač plaća" i omogućuje individualizaciju naplate po količini miješanog komunalnog otpada za svako pojedino kućanstvo i gospodarski objekt.

Gradonačelnik je istaknuo da je Odlukom ostavljen prostor za određena odstupanja za različite socijalne kategorije te je kao primjer istaknuo obitelji s malom djecom koje zbog jednokratnih pelena proizvode veće količine otpada. - Te bi ljude zapravo penalizirali i prikazali na način da ne odvajaju otpad dovoljno, zbog čega smo kao Grad, a temeljem ove odluke, predvidjeli mogućnost da dodatnim pravilnicima omogućimo olakšice i to na način da Grad sufinancira jedan dio njihovog troška.

image

Uvodi se novi sustav zbrinjavanja otpada u Dubrovniku

 

Građani, predlažite poboljšice!

Javno savjetovanje o Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika ostaje otvoreno do 7. svibnja. U tom roku svi zainteresirani svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke mogu dati na e-mail adresu: odlukaotpad@dubrovnik.hr. Konačna verzija Nacrta Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a nakon toga Čistoća će na javno će savjetovanje staviti i cjenik javne usluge kojim će se odrediti pojedinačne cijene, odnosno varijabilni dio usluge sakupljanja komunalnog otpada.

 

KVALITETA ŽIVOTA

 

Projekt ceste Tamarić u posljednjoj fazi prije javne nabave

 

Projekt izgradnje spojne ceste Tamarić u Novoj Mokošici ušao je u posljednju fazu prije samog raspisivanja javne nabave za izgradnju. U ovom trenutku provodi se završni postupak izvlaštenja, a za koju svrhu je Grad Dubrovnik do sada isplatio 2.865.812,50 kuna proračunskih sredstava. Do završetka cjelokupnog postupka izvlaštenja preostalo je još isplatiti 5.818.319,18 kuna što se očekuje provesti tijekom naredna četiri mjeseca. Nakon toga stekli su se svi preduvjeti za početak raspisivanja javne nabave.

image

Projekt ceste Tamarić

Grad Dubrovnik

S obzirom da procijenjena vrijednost ove važne investicije u cestovnu infrastrukturu iznosi 25 milijuna kuna Grad Dubrovnik planira se javiti na jedan od predstojećih natječaja za financiranje navedenog projekta sredstvima iz fondova Europske unije. Nova cesta spajat će OŠ Mokošica s nerazvrstanom cestom Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan. Planira se kao dvosmjerna s obostranim nogostupom i ukupnom pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice.

Učenici sigurnije do škole

Zahvat uvelike rješava dugogodišnji prometni problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica jer će se izgradnjom ove ceste osigurati i uredno prometovanje do škole.

 

NOVI SMJER DJELOVANJA DRUŠTVA

Gradonačelnik Mato Franković s novoizabranim vodstvom DPDS-a

 

Gradonačelnik Mato Franković susreo se s novoizabranim vodstvom Društva prijatelja dubrovačke starine, predsjednikom Vedranom Kosovićem, potpredsjednikom Tonijem Kursarom te tajnikom Marom Kapovićem. Predstavnici DPDS-a, izabrani na sjednici Malog vijeća održanoj 11. travnja, s gradonačelnikom su razgovarali su o budućem smjeru djelovanja društva kao i izazovima koji su pred njima.

image

Novo vodstvo DPDS-a na sastanku s gradonačelnikom Matom Franković

Gradonačelnik Franković još jednom im je čestitao na novim funkcijama te je i ovaj put izrazio uvjerenje kako je njihovim izborom DPDS započeo novo poglavlje koje će biti zaokret prema otvorenijem i transparentnijem poslovanju. Izrazio je čvrst stav kako Društvo i dalje treba obnavljati i održavati spomeničku baštinu na području nekadašnje Dubrovačke Republike, u partnerskom odnosu i sinergiji s Gradom i drugim institucijama koje se bave očuvanjem kulturne baštine.

 

24. svibanj 2022 23:14