StoryEditor
DubrovnikKRISTIĆ O IZGRADNJI PROMETNICE NA GLAVICI BABINOG KUKA

-Događaju se čudne stvari, sporna čestica zemlje dobila je novog, privatnog vlasnika, a ista je zaštićena rješenjem Ministarstva kulture- 

Piše DV
30. listopada 2019. - 18:15
Na prošloj sjednici gradskog vijeća između ostalog trebalo se raspravljati i o pokretanju postupka izvlaštenja u svrhu izgradnje prometnice naziva OS - 3 na Glavici Babinog Kuka. S obzirom da je točka na klupe vijećnika pristigla s formalnim nedostatcima zatražili smo od gradonačelnika da je povuče s dnevnog reda dok se jasno ne utvrdi tko će financirati ovu prometnicu koja u svojoj prvoj fazi izgradnje vodi do kuća nekoliko sadašnjih i budućih privatnih investitora, a po završetku druge faze bi trebala predstavljati još jedan izlaz s Glavice Babinog Kuka.

Kako zakon i relevantne gradske odluke u svrhu poticanja brzine realizacije projekata omogućuju investitorima da sami financiraju ishođenje dokumentacije i troškove izgradnje prometnica koje nisu uvrštene u godišnje gradske planove izgradnje i održavanja te da po izgradnji predaju prometnice u vlasništvo Gradu Dubrovniku, a troškove izgradnje prebiju s komunalnim doprinosom, grupa investitora koji su vlasnici građevinskih čestica do kojih vodi buduća prometnica su takav zahtjev podnijeli prema Gradu Dubrovniku tražeći da Grad provede postupak izvlaštenja i da im se odobri da sami investiraju u izgradnju prometnice, uz uvjet da se investicija prebije s komunalnim doprinosom.

Na naše protestiranje i preispitivanje opravdanosti financiranja ovakve prometnice koja je na žalost još jedna ostavština interesnog GUP-a koju ne možemo pobrisati,  gradonačelnik se složio da investitori sami i u cijelosti financiraju izgradnju prometnice te da to bude uvjet da se postupak izvlaštenja za koji su provedene sve potrebne radnje uključujući osiguranje dokaza može nastaviti.

Prihvativši prijedlog na sjednici gradskog vijeća gradonačelnik je povukao točku s dnevnog reda te ustvrdio kako će je ponovno uvrstiti na gradsko vijeće odmah nakon što grupa investitora potvrdi da je spremna samostalno financirati izgradnju prometnice. Prema saznanjima kojima raspolažemo oni su to i napravili. 

U međuvremenu se događaju vrlo čudne stvari. Jedna od čestica preko koje prolazi buduća gradska prometnica, čestica zemlje 1065/6 k.o. Gruž dobiva novog vlasnika koji stupa u posjed putem građevinske tvrtke poznatog dubrovačkog poduzetnika, koji uvodi građevinsku operativu i izvodi radove na izgradnji zida kojim ograđuje česticu i onemogućuje pristup na istu, a samim time i pristup investitorima koji su je do tada koristili za pristup do otvorenog gradilišta, uzrokujući im zastoj radova i zasigurno velike troškove. Sve ovo bi se donekle moglo svrstati u sferu privatnog sukoba da čestica koja je dobila novog vlasnika nije zaštićena rješenjem Ministarstva kulture te da ista ne predstavlja buduću gradsku imovinu, barem onaj njen dio kuda će prolaziti prometnica. Još je apsurdnije da je ista trebala biti ponuđena Gradu Dubrovniku na prvokup sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ne želimo vjerovati da bi Grad Dubrovnik propustio pravo prvokupa nad nečim što bi sukladno važećim prostornim planovima u budućnosti trebalo biti njegovo vlasništvo ili možda taj prvokup nikada nije niti ponuđen Gradu, što predstavlja kazneno djelo, a rješenje o takvoj uknjižbi bi trebalo biti poništeno.

Grad Dubrovnik bi trebao reagirati na ovakva događanja s obzirom na činjenicu da je novi vlasnik zemljišta koje je u prostornom planu označeno kao zelena zona, a preko kojeg će u budućnosti prolaziti gradska cesta član HDZ-a i vlasnik građevinske tvrtke za izgradnju cesta, a k tome je još i riječ o budućoj imovini Grada Dubrovnika za koju se ne zna što se dogodilo s pravom prvokupa i za koju su provedene sve radnje koje prethode procesu izvlaštenja.

S obzirom na sve navedeno, inzistiramo da se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika ponovno raspravlja o točki dnevnog reda koja se odnosi na početak postupka izvlaštenja te da se javnost izvijesti o tome jeli Gradu Dubrovniku sukladno zakonu ova čestica bila ponuđena po pravu prvokupa ili ne? Ukoliko nije, očekujemo da Grad Dubrovnik poduzme sve pravne radnje u svrhu zaštite svog interesa u odnosu na ovu česticu i njenu namjenu iz GUP-a, a ukoliko jest, molimo za obrazloženje zašto se to pravo nije iskoristilo?

Gradski vijećnik
Maro Kristić
 
loading...

Izdvojeno

10. srpanj 2020 13:07