StoryEditor
DubrovnikŠTO STOJI U REVIZIJI POSLOVANJA DUBROVAČKOG SANITATA

Bez vanjskih konzultanata nisu ni vodu u zahodu potezali!

Piše Anton Hauswitschka
28. rujna 2017. - 14:30

Dubrovačka gradska komunalna tvrtka Sanitat u prošle dvije godine dvjema povezanim konzultantskim tvrtkama platila je skoro 740.000 kuna za izradu dokumentacije i provedbu javne nabave iako je taj isti posao istovremeno radila i poslovna tajnica Sanitata sa certifikatom za provođenje tog postupaka pa je upitna svrha angažiranja konzultanata. To među ostalim stoji u dubinskoj reviziji Sanitata koju je, kao i za ostale gradske tvrtke, u lipnju odmah nakon pobjede na lokalnim izborima naručio gradonačelnik Mato Franković, a o kojoj smo pisali u prošlom broju Dubrovačkog vjesnika.  O nalazu revizije danas bi trebali raspravljati i vijećnici u Gradskom vijeću.
 

Automati bez veze

Od 2016.-2017. Sanitat je zaključio 6 ugovora o javnoj nabavi roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 7.761.476,30 kuna bez PDV-a – navode revizori dodajući kako u Sanitatu nema pisanih dokaza da su potrebe za nabavama primjereno obrazložene i opravdane te kao se nije obavljala kontrola kvalitete izvedenih radova i isporučene opreme. Najbolji primjer za to je nadogradnja sustava za nadzor i naplatu parkiranja, za čiju je nabavu Sanitat angažirao dvije konzultantske kuće. Jednu koja je izradu natječajne dokumentacije bez troškovnika naplatila 94 tisuće kuna bez PDV-a, te drugu koja je pak za 107.500 s PDV-om izradila osnovno rješenje nadogradnje sa troškovnikom te analizu postojećeg i stanja nakon nadogradnje sustava. A u troškovniku te tablici minimalnih tehničkih zahtjeva zatraženo je da aparati imaju mogućnost slanja podataka o plaćenoj parkirališnoj naknadi i registarskoj oznaci vozila centralnom serveru kako vozači ne bi morali ostavljati kartu iza vjetrobrana. No 16 novih automata vrijednih više od 1,6 milijuna kuna nisu imali tu mogućnost što je nakon njihova puštanja u rad potvrdio i voditelj službe parkiranja. Zaključeno je da nije provjereno odgovaraju li automati tehničkim specifikacijama iz ugovora ali i kako nije aktivirana bankarska garancija od 170.000 kuna. Da se u Sanitatu očito ništa nije radilo bez konzultanata, govori i primjer nabave hrane za pse. Iako je Sanitat prije sam raspisivao natječaj, ovog puta angažirana je vanjska konzultantska tvrtka za što joj je plaćeno 52.500 kuna sa PDV-om dok je sama hrana stajala 352.500 kuna bez PDV-a.
 

Dva plaćanja za isti troškovnik

Konzultanti su bili angažirani i na radovima nadogradnje upravne zgrade u ulici Marka Marojice. Naime, u revizorskom izvješću stoji kako je Sanitat angažirao tvrtku Arhitekt projekt za izradu projektne dokumentacije vrijedne 124 tisuće kuna bez PDV-a. Projektna dokumentacija uredno je dostavljena uz troškovnik i procijenjenu vrijednost investicije nešto većom od 2,2 milijuna kuna bez PDV-a. No potom je Sanitat za provođenje javnog natječaja za izvođača angažirao konzultante koji su im za 'bagatelnih' 188.000 kuna među ostalim prodali isti troškovnik koji je već plaćen Arhitekt projektu. No da stvar bude zanimljivija, vrijednost radova koju su konzultanti objavili u natječaju narasla je sa 2,2 na 3,6 milijuna kuna. Isti taj posao prema Poslovnom planu Sanitata za razdoblje 2016.-2020. trebao je stajati 2,5 milijuna kuna. Revizori tvrde kako značajno uvećana vrijednost u odnosu na projektantsku procjenu nije dokumentirana. Uz to, u revizijskom nalazu stoji i kako je natječajem zatražena neuobičajeno visoka bankovna garancija, od čak 1,8 milijuna kuna odnosno polovica procijenjene vrijednosti iako se zakonski smjelo tražiti jamstvo u visini od 10 posto vrijednosti ugovora. Možda je to i razlog zbog čega se na natječaj javila samo jedna tvrtka koja je dobila posao za 3.591.904,50 kuna, odnosno za 8.095,50 kuna manje od maksimalne cijene u natječaju.

Dodaci ugovoru

No zato su ugovoreni su vantroškovnički radovi viši od pola milijuna kuna, a produžen je i rok za dovršenje najkasnije do 6. srpnja 2017. Izvođač je dostavio novu bankarsku garanciju, no revizori su utvrdili da je nevažeća jer je naveden krivi predmet nabave. - Ugovorom nije predviđena naknada štete u slučaju da izvoditelj radova ne izvede radove u ugovorenom roku. Budući da je rok za provedbu radova istekao u srpnju 2017. novi ugovor o produženju nije sklopljen, a radovi još nisu završeni. Okončana situacija još nije ispostavljena, a do kraja kolovoza za izvođenje radova plaćeno je 3.246.709,28 kuna– stojiu revizijskom nalazu u kojem se navodi i da su u prethodne dvije godine kroz bagatelnu nabavu zaključeni ugovori s više odvjetničkih društava. Iako se na njih planirao potrošiti 398 tisuća, potrošeno je skoro 740.000 kuna, od čega je skoro 550 tisuća kuna plaćeno samo jednom odvjetničkom društvu. U razgovoru s revizorima, poslovna tajnica potvrdila je kako vrijednost pojedinih nabava nije utvrđivana temeljem istraživanja tržišta, prethodnih troškova i dostupnih cijena na tržištu ili putem informacija od gospodarskih subjekata koji obavljaju istu djelatnost nego usmenim nalogom direktora za svaki pojedinačni postupak nabave.

Zapošljavanje bez natječaja
Zapošljavanje bez natječaja
Pravilnike o radu i unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te koeficijente direktor je donio bez smjernica osnivača, odnosno Grada, a ti dokumenti, kaže revizija, nisu dostavljeni Nadzornom odboru na prihvaćanje. Uz redovitu plaću omogućena je isplata stimulacije ili destimulacije do 18 posto osnovne plaće, no ne postoje kriteriji po kojima se obračunavaju. Uz to nije točno određena stručna sprema za pojedino radno mjesto kao ni potreban broj izvršitelja, a u Sanitatu se zapošljavalo bez javnog natječaja jer jednostavno ne postoji natječajna procedura, tvrde revizori istaknuvši kako je u protekle četiri godine zaposleno 27 ljudi.

#SANITAT

Izdvojeno