StoryEditor
DubrovnikGRAD DUBROVNIK |

ARHITEKTI, PRIJAVITE SE! Raspisan projektni natječaj za Park Gradac, određen nagradni fond u iznosu od 180 tisuća kuna

Piše Dv
20. svibnja 2020. - 17:31
Grad Dubrovnik
Na web-stranici Grada Dubrovnik objavljen je Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.

Kako je navedeno, cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom. Raspisivač javnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Također, stoji kako pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica i da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada krajobrazni arhitekt/ica ili dipl. ing. ur. kraj. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., krajobrazni arhitekti, dipl. ing. ur. kraj. ili studenti arhitekture i krajobrazne arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
 
Mogućnost sudjelovanja stranih Natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.
 
Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Ostale uvjete, možete pogledati OVDJE.
21. lipanj 2021 13:10