StoryEditor
Turizam i gospodarstvoMREŽA REGIONALNIH CENTARA

U nekim situacijama pacijentima je najprikladnija zaštita dostupna u stranoj državi

Piše DV
28. listopada 2019. - 14:35
Treći sastanak Mreže regionalnih centara za ocjenu provedbe politika Europske unije – RegHub – održan je u Bruxellesu, na kojem su bili predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, kao jedne od dvadeset odabranih regija EU za provedbu pilot projekta u trajanju od dvije godine.

Raspravljalo se o rezultatima konzultacija na temu EU Direktive o kvaliteti zraka. U posljednjih nekoliko desetljeća politikama EU-a doprinijelo se smanjenjima emisija, no kvaliteta zraka nije se poboljšala u jednakoj mjeri te i dalje postoje snažni učinci na javno zdravlje, priopćili su iz DNŽ. Upravo zbog toga, kontaktne točke regionalnih središta, provele su konzultacije s ključnim dionicima uključenim u provedbu politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini, te će temeljem navedenih konzultacija izraditi Izvješće o provedbi Direktive o kvaliteti zraka koje će se dostaviti povjerenstvu OR-a nadležnom za tu politiku i ostalim institucijama EU.

Na sastanku se raspravljalo i o sljedećoj temi konzultacija – prekogranične usluge u zdravstvu. Unatoč tome što je prekogranična zdravstvena zaštita i dalje marginalna u usporedbi sa zdravstvenom zaštitom koja se pruža unutar država članica, u nekim situacijama pacijentima je najpristupačnija ili najprikladnija zaštita dostupna u državi članici koja nije njihova matična zemlja. Unaprjeđenje i poboljšanje zdravstvene zaštite pacijenata predstavlja vrlo važan segment zdravstvene politike Europske unije.
loading...

Izdvojeno

04. kolovoz 2020 04:59