StoryEditor
Hrvatska i svijetKONFERENCIJA ZA NOVINARE U LUCI DUBROVNIK

Više od 5 milijuna kuna dobiti ostvarila Luka Dubrovnik u 2012. godini

Piše PSD.
28. ožujka 2013. - 11:35
Na konferenciji za novinare održanoj u Luci Dubrovnik, 27.03.2013. godine, javnosti su prezentirani rezultati poslovanja ostvareni u 2012. godini, osvrt na rad u prijašnjim godinama, te planovi i prognoze za buduće godine. Rezultate su prezentirali predsjednik NO Niko Šalja, članovi NO Ljilja Čatović i Niko Kalinić te predsjednik Uprave Božidar Memed.Predsjednik NO Niko Šalja je istaknuo da se pored ovih kriznih godina postižu rekordni rezultati te uz zahvalu svim zaposlenicima LD, ustvrdio da je LD završila godinu sa dobiti od 5.823.170 kn. Također je predočio prijedlog NO prema skupštini Društva da se cjelokupna dobit reinvestira u skladu sa novim zakonskim mogućnostima u povećanje temeljnog kapitala društva.Pored tog prijedloga prema skupštini društva ide i prijedlog rasporeda dijela dobiti iz ranijih godina čime bi dioničari mogli računati na dividendu u iznosu od 101 kn po dionici.Niko Šalja je rekao kako mu je drago da će i mali dioničari po prvi put dobiti dividendu od LD ali i naglasio da ovom raspodjelom dobiti i najveći vlasnik, Grad Dubrovnik, po prvi put od svih firmi kojima sudjeluje u vlasništvu, dobiva u svoj proračun cca 720.000 kn.Predsjednik Uprave Božidar Memed je predočio detaljnije rezultate u zadnje tri godine koje pokazuju znatan rast u pogledu prihoda čak 35% veće od 2009 godine, rashoda koji su samo 5% veći od 2009, kumulirane dobiti koja u ove tri godine iznosi cca 8.400.000 kn za razliku od svih poslijeratnih do 2009 gdje je kumulirana dobit bila 5.246.000 kn.Napomenuo je da se na svemu navedenom vidi koliko je LD zdrava i perspektivna firma te koliko može biti od koristi i lokalnoj zajednici te da je upravo neshvatljivo koliko nerazumijevanja, neznanja ili drugih interesa ima u pojedinim medijima, u gradonačelnika i u predsjednice povjerenstva za dodjelu koncesija gđe. Nine Perko, vezano za dodjelu koncesija za marinu i za gradnju terminala, a koje se traže izričito na zakonskoj osnovi.Predsjednik Uprave se osvrnuo i na novinske natpise oko njegova ugovora o radu te izjavio da u niti jednom detalju nije ni tražio ni dobio bolji ugovor od njegova prethodnika, štoviše da mu je vrijednost ugovora smanjena za 20-30%.Iako po ugovoru ima pravo, nije koristio ni policu životnog osiguranja, a nije ni tražio ni dobio ikakav udio u dobiti i pored ovako dobrih ostvarenih rezultata.Članica NO Ljilja Čatović kao predstavnica malih dioničara nije skrivala zadovoljstvo rezultatima koje kroz godine postiže LD od teških devedesetih kada su bile u pitanju i plaće zaposlenika do danas kada je LD stabilno poduzeće koje izvršava sve svoje obaveze i predstavlja pokretačku snagu na području Grada Dubrovnika.Također je izrazila zabrinutost za budućnost LD zbog za sada nemogućnosti dobivanja produljenja koncesije za gradnju terminala kao i sudskog procesa koji se vodi za koncesiju nautičke marine. U ime malih dioničara je dala punu potporu Upravi LD u nastojanjima da ove dvije koncesije ostvari i na taj način osigura perspektivu sadašnjim zaposlenicima i svim budućim koji će se zaposliti u ovo društvo.Na kraju je predsjednik NO Niko Šalja rekao da će se tražiti amandmanom na rebalans proračuna da spomenuti iznos od 720.000 kn bude namjenski usmjeren na izgradnju komunalne marine za vezove građana Dubrovnika.
loading...

Izdvojeno

05. kolovoz 2020 09:34