StoryEditor
Hrvatska i svijetTRAJE ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA, NA DNEVNOM REDU 37 TOČAKA

Prihvaćen rebalans Proračuna za 2019., isto kao i prijedlog Proračuna za 2020. godinu

Piše Dube Marjanović Ladašić
13. prosinca 2019. - 16:32
'Predloženo je u proračunu 31 milijun kuna manje, smanjenje za 4,1 posto', istaknuo je župan Nikola Dobroslavić.
- One uravnotežuju proračun, kao i svake godine završavamo godinu sa stvarnim stanjem i s uravnoteženim proračunom. On pokazuje da smo se kao i svake godine ponašali u skladu s načelom dobrog gospodarstvenika - rekao je župan, pa pobliže objasnio o čemu se radi.
- Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na radove iz projekata financiranih EU fondovima. Ako se predviđeni radovi završe do konca godine, naravno da se onda isplaćuju i kao takvi ulaze u proračun, ili nastavljaju iduće godine i bit će sastavni dio proračuna u idućoj godini – pojasnio je župan. - Za zdravstvo iznad standarda povećali smo za pola milijuna kuna, odnosi se i na Dom 'Ante Franulović' u Veloj Luci, na Opću bolnicu Dubrovnik i Dnevnu bolnicu Metković, planiranje sredstava za Centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo koji smo povećali za 1,3 milijuna kuna. U razvoj poljoprivrede i agroturizma povećali smo 0,3 milijuna kuna, za javnu ustanovu DUNEA izdvojili smo nešto više sredstava za predfinanciranje EU projekata, a tako i javnoj ustanovi za zaštićene dijelove prirode. To su otprilike ukratko te izmjene.
- Predlažem da s ovim izmjenama zaključimo ovu godinu i očekujem da ćete kao skupština podržati ovaj prijedlog– dodao je.
Pročelnica za proračun i financije Dragica Stanić obrazložila je da je proračun Županije za 2019. donijet u prosincu 2018. na iznos od 698,9 milijuna kuna. Prvim izmjenama i dopunama u srpnju utvrđen je na iznos od 757 milijuna kuna.
- Ovim drugim izmjenama i dopunama smanjuje se za 31 milijun kuna, odnosno 4,1 posto i predlaže na iznos od 726 milijuna kuna. Županijski dio proračuna od 243,2 milijuna kuna smanjuje se za 15,7 milijuna kuna, i predlaže na iznos od 227,5 milijuna kuna. Proračunski korisnici u planu u iznosu od 530 milijuna kuna predlaže se na iznos od 498,5 milijuna kuna – pojasnila je Stanić.

Gdje je Sigurna kuća?

Bilo je nezadovoljnih vijećnika, prednjačio je Pero Jerković (MOST), koji se rekao da je tužan te se narugao Odboru za proračun i financije koji je 'u samo pola sata prošao sve točke proračuna', a 'za to mu je trebalo barem dva-tri dana', dodao je da se puno troši na plaće i da se u praksi vidi da nisu najbolji u EU fondovima, a skrenuta je pozornost županu i da u proračunu nema sredstava za Sigurnu kuću, što je istaknula vijećnica Fani Favro Bukvić (SDP).
Stipe Gabrić (nezavisni) se u svom stilu nadovezao i rekao da 'ima ovdje puno žalosnih, a ima i puno radosnih'.
- Gubimo vrijeme. Trebamo biti načisto da je manjak prihoda u odnosu na zadnji rebalans i to 31 milijun kuna. Visok je datum, 13. a rebalans je onakav kakav je. Dobar je takav je kakav je. Bilo bi dobro da je u plusu, ali na žalost nije. Znamo koliki su izvorni prihodi županije, a mi na to ne možemo utjecati, možda jedino na zakup poljoprivrednog zemljišta.
- Što se tiče Sigurne kuće, svaka je sigurna gdje ljudi razmišljaju svojom glavom i ona nam ne treba. Znam da ima izuzetaka, ali trebalo bi naći velikog sponzora da napravimo tu Sigurnu kuću. Ima jedna stara poslovica – pokrij se koliko je duga deka. Ja ću podržati rebalans proračun, imamo 37 točaka – zaključio je Gabrić.
Teo Andrić (HDZ) rekao je da i on spada u 'one vesele'.
- Ovaj rebalans je najbolje što smo mogli dobiti. Izmjene su odrađene po zakonu i pravilima. Stvar s našom bolnicom znamo da je takva, nitko se ne buni, ljudi su zbrinuti koji imaju problema, hoćemo li naći način da dugove riješimo ove ili iduće godine, bitno je da stvari funkcioniraju, a dugove ćemo nekako riješiti – rekao je Andrić.
- Sigurne kuće nema u proračunu – potvrdio je župan i obećao da ćemo je imati do 31. prosinca ove godine.
- Imamo ponovo rebalans, a imali smo ga i prije šest mjeseci – rekao je Ivo Žuvela (SDP).
S 24 glasa 'za', 7 'protiv' i jednim 'suzdržanim' donesena je odluka o izmjenama i dopunama proračuna i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

Prijedlog proračuna za 2020.

Županijski vijećnici primili su na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. Državna Revizija nije ustanovila nikakve nepravilnosti u financijama DNŽ, koje su u potpunosti u skladu sa zakonima i propisima.
Na drugoj smo točki Dnevnog reda – prijedlog Proračuna Županije za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu.
Maro Kristić je rekao da imaju premalo projekata i da planirani proračun nije razvojan. Osvrnuo se na pomorsko dobro, čiji prihodi od koncesija se ne troše na projekte. 'Cijela Rijeka dubrovačka stoji devastirana', rekao je.
- Ljudi tamo eksploatiraju pomorsko dobro na nezakonit način. Drugi primjer je Centar za gospodarenje otpadom kojem se ne zna ni početak ni kraj, te Razvojna agencija DUNEA za koju se govorilo da će biti potpuno neovisna od županijskog proračuna, a košta nas 5 milijuna kuna. Nevjerojatno mi je da trošimo 190.000 kuna za tiskanje Službenog glasnika, tu je preustroj županijskih tijela od nekoliko milijuna kuna, koji su rezultati rada županijskog ureda u Bruxsselesu u koji ulažemo nekoliko milijuna kuna? Zato neću podržati ovaj prijedlog proračuna – rekao je Kristić.
Prelazak Ureda državne uprave pod Županiju najvažniji je razlog zbog kojeg je proračun Dubrovačko neretvanske županije narastao na gotovo milijardu kuna! Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. predlaže se naime, na iznos od 988.300.000 kuna i veći je za 231,3 milijuna kuna, čak 30,5% više u odnosu na plan proračuna za 2019. godinu.
Novost od 1. siječnja 2020. je povjeravanje poslova i preuzimanje zaposlenika Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kod županijskog dijela proračuna i evidencijsko uključivanje plaća u osnovnom i srednjem školstvu kod proračunskih korisnika, navodi se u obrazloženju ovih visokih brojki.
Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 897,4 milijuna kuna, i to: rashodi za zaposlene planirani su iznosu od 560,2 milijuna kuna, te su za 78% veći u odnosu na 2019. godinu. Najveći dio, 519,7 milijuna odnosi se na proračunske korisnike izvan županijskog proračuna odnosno na zaoslene u školstvu, zdravstvu, domovima i javnim ustanovama.
Ukupni materijalni rashodi planirani su u iznosu od 233,1 milijuna kuna u 2020. i veći su za 3% u odnosu na 2019. godinu.
- 247 milijuna kuna za plaće dat će se iz povećanja proračuna za 2020. godinu, koji će iznositi preko milijardu kuna, odnosno povećat će se za 231 milijun kuna – rekao je Ivo Žuvela (SDP) i pitao kako će to funkcionirati, tko će to plaćati, država ili Županija?
I Ivica Dajak (MOST) je rekao da ostaje vrlo malo sredstava o kojima u ime i za račun građana mogu oni odlučiti jer je sve već planirano, a državni aparat je hipertrofiran.
- Sustav je toliko kompleksan da po mom mišljenju otežana odlučivanje, čini ga manje transparentnim, otvara prostor političkoj trgovini i raznim oblicima korupcije. Treba promijeniti način na koji funkcionira sustav – rekao je Dajak.
Stipe Gabrić je zamolio župana da ubaci u proračun i jednu Sigurnu kuću za muškarce.
- Ne možemo se razvijati ako ne riješimo gospodarenje otpadom - istaknuo je Davor Penić (SDP).
Prijedlog proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. je prihvaćen s 22 glasa, a prihvaćeno je i njegovo izvršenje, što je treća točka Dnevnog reda današnje Skupštine.
loading...

Izdvojeno

14. kolovoz 2020 23:01