StoryEditorOCM

Hrvatska vozačica udarila biciklisticu i ne želi joj platiti odštetu. A tek kad čujete razlog... Evo što je rekao sud

Piše Tatjana Potkonjak/HAK
1. lipnja 2023. - 15:49

Kada u prometnoj nesreći strada biciklist ima li njegovog doprinosa nastalim ozljedama glave ako nije nosio zaštitnu kacigu, a pri tom nije sporno da ničim nije uzrokovao samu prometnu nesreću? Pitanje! I nije rijetko!

O cijeloim slučaju piše HAK Revija

Ukoliko se čovjek nađe u situaciji da u ulozi bicikliste strada u prometnoj nesreći u srazu s motornim vozilom i zadobije ozljede glave, pri čemu stvarno nije ni na koji način doprinio samom nastanku prometne nesreće, posve sigurno će ga "iz cipela izuti" prigovor druge strane da si je za te ozljede "sam kriv" jer da je imao kacigu njih bilo ne bi, odnosno bile bi daleko blaže! Dođe mu da si "kosu počupa s te iste glave" jer zna da će odštetu morati "ganjati" po sudovima, da će to trajati godinama, a ishod se nikada ne zna. Možda će sud suditi ovako, a možda onako! Kako će sud suditi ovisi o onome što piše u zakonu, bar bi tako trebalo biti. Za obvezu nošenja kacige od ključnog je značaja dob bicikliste. Je li stariji od 16 ili je mlađi od 16 godina.

Treba virnuti u zakon pa vidjeti tko je kao biciklist dužan nositi "po zakonu" kako se to u kolokovijalno kaže, tu zaštitnu kacigu a tko ne. Odredbom čl. 114. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je obveza nošenja zaštitne kacige kod vozača bicikla koji su mlađi od 16 godina. Za one starije ne piše ništa, znači ta obveza ne postoji za njih. I sad ako ponovno pogledate što je tu sporno, čini vam se ništa. Ukoliko ste stariji od 16 godina i ne nosite zaštitnu kacigu, ne može vam se ništa po toj osnovi stavljati na teret, pa ni povreda glave koju ste zadobili jer niste nosili kacigu.

Ima li onda ili nema doprinosa bicikliste starijeg od 16 godina nastaloj šteti, ozljedama glave u prometnoj nesreći zbog nenošenja zaštitne kacige, ako nije doprinio samom nastanku prometne nesreće?

Ukoliko mislite da je odgovor na pitanje očit i evidentan svima i svakom, treba vas demantirati u svjetlu činjenice da sudovi u pogledu odgovora na ovo pitanje nisu bili jedinstvenog stava. Čim se odgovorom na neko pitanje bavi ni manje ni više nego Vrhovni sud Republike Hrvatske, onda se to pitanje ima smatrati "spornim" pitanjem, a istodobno i bitnim za osiguranjem jedinstvene primjene prava. Nije u najmanju ruku zgodno, a ni u redu kada se zakon u istovjetnim slučajevima različito tumači i kada nije zajamčena ravnopravnost svih u njegovoj primjeni.

Vozilo je naletjelo na biciklisticu koja nije bila ni najmanje odgovorna za prometnu nesreću ali je u njoj zadobila dominantno ozljede u predjelu glave i drugostupanjski sud je (za razliku od prvostupanjskog) smatrao da zbog toga nošenje zaštitne kacige predstavlja zasigurno mjeru opreza koja nije otegotna za biciklistu i stoga je biciklistica prema stavu drugostupanjskog suda doprinijela nastanku štete u omjeru od najmanje 20% !

Kako je ovakav stav suda bio protivan ranije zauzetim pravnim shvaćanjima revizijskog suda, pojavilo se pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske upravo to pitanje.

Postoji li doprinos biciklista nastaloj šteti (ozljedama glave) zbog činjenice nenošenja zaštitne kacige kada je utvrđeno da u nenošenju zaštitne kacige nema protupravnosti, a neosporno je da biciklist nije doprinio samom nastanku štetnog događaja, prometne nesreće?

Vrhovni sud povodom postavljenog pitanja u Presudi Rev 4875/2019 od 29. ožujka 2022. konstatirao je kako je u konkretnom slučaju biciklistica bila starija od 16 godina u vrijeme štetnog događaja. Prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama s obzirom na tu činjenicu ona nije bila u obvezi koristiti zaštitnu kacigu prilikom vožnje biciklom. Budući da biciklistica kao osoba starija od 16 godina nije bila u obvezi nositi zaštitnu kacigu prilikom vožnje biciklom, a kako je vozačica drugog vozila "isključivo odgovorna za prometnu nezgodu, ponašanje vozačice bicikla ne predstavlja bilo kakav stupanj nepažnje niti krivnje, već uobičajeni način upravljanja biciklom od strane odrasle osobe". Stoga na postavljeno pitanje Vrhovni sud Republike Hrvatske odgovara da "u slučaju kada biciklist niti na koji način nije doprinio nastanku prometne nezgode, kada nenošenje kacige ne predstavlja protupravno postupanje tada ne postoji ni doprinos biciklista za nastalu štetu".

Zaštitna kaciga i biciklisti! Jedno je zakonska odredba što se mora, mora se, a nositi se baš mora do 16 godine. Viđate li petnaestogodišnjake ili one mlađe bicikliste s kacigom na glavi? Jeste li roditelj nekog u toj dobi? Kažete li što svom djetetu po pitanju te zakonske obveze? Po pitanju posljedica nenošenja? Tu se već ulazi u temu "prirode ljudske vrste" da se ne pridržava zakonskih regula, da se opire svemu neudobnom, nametnutom i obaveznom, osobito u stanovitoj dobi. Dakle za starije od 16 obaveze nema. Ne morate je nositi nakon šesnaeste ali možete. Obveza je jedno, preporuka i mogućnost nešto drugo, a treće i najvažnije je vaš odabir i odluka utemeljena na svijesti o posljedicama tog odabira.

22. rujan 2023 10:57