StoryEditor
Hrvatska i svijetI IVO GJAJA O ADVENTSKIM KUĆICAMA NA STRADUNU

Dubrovački Andersen ne sluša konzervatore!

Piše PSD.
9. prosinca 2015. - 10:50
I predsjednik HSLS-a Grada Dubrovnika i vijećnik u Gradskom vijeću reagirao je na postavljanje adventskih kućica na Stradunu. Aludirajući na bajke, Gjaja gradonačelnika Andra Vlahušića naziva “dubrovačkim Andersenom” i proziva ga zbog, kako kaže, nezakonitog ponašanja u odnosu na nalog dubrovačkog Konzervatorskog odjela i stajališta Ministarstva kulture.Uz citate članaka Zakona o zašiti i očuvanju kulturnih dobara, Gjaja podsjeća da se novčanom kaznomod 50 tisuća do 500 tisuća kuna kažnjava za prekršaj pravna osoba koja započne obavljati gospodarsku djelatnost u prostoru koji se nalazi unutar nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno - povijesne cjeline bez prethodnog odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela.- O spinovima „našeg Andersena“ i njegovih pobočnika uz postavljanje kućica s ponudom kobasica i kuhanog vina, medvjeda i šarenih kugli, osiguranja besplatnog prijevoza autobusima Libertasa radi privlačenja posjetitelja, držimo se one latinske: Audiatur et altera pars - neka se čuje i druga strana – poručuje Ivo Gjaja.Za napomenuti je da je jučer Ministarstvo kulture izvijestilo kako montažni objekti na Stradunu ničim ne ugrožavaju baštinu, te time ne podliježu sankcijama inspekcijske službe. (DV)
23. listopad 2021 15:43