StoryEditorOCM
Hrvatska i svijetOBJAVLJENA PROCJENA

Banjalučki Institut za građevinarstvo ‘IG?: Izgradnja aerodroma u Trebinju mogla bi imati negativan utjecaj na izvorište rijeke Omble, potrebno je posvetiti posebnu pažnju njegovoj zaštiti

Piše Dv
6. travnja 2022. - 15:14

Izgradnja aerodroma u Trebinju mogla bi imati negativan utjecaj na izvorište rijeke Omble, s kojeg se napaja grad Dubrovnik, zbog čega je potrebno posvetiti posebnu pažnju njegovoj zaštiti.

Navodi se to u Procjeni o utjecaju na životnu sredinu koju je naručila tvrtka "Aerodrom Trebinje", a izradio Institut za građevinarstvo "IG" u Banja Luci.

U ovom dokumentu, koji je u posjedu portala Capital, navodi se da se lokacija aerodroma nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta te da se prilikom projektiranja treba uzeti u obzir zabrane koje su definirane za tu zonu.

"S obzirom da se radi o izvoru koji se koristi za vodoopskrbu, posebna pažnja se posvećuje njegovoj zaštiti, u smislu da ne dođe do njegovog zagađenja, te se moraju poduzeti sve mjere kako do toga ne bi došlo", stoji u Procjeni.

Tako se u njoj navodi kako u cilju zaštite prilikom izgradnje aerodroma vozila i mehanizacija moraju biti na vodonepropusnom platou uz strogu kontrolu propuštanja.

Nafta i nafti derivati se moraju čuvati u zatvorenom posudama smještenim u betonskom bazenu zaštićenom od atmosferskih utjecaja, a mehanizacija mora svakog trenutka biti ispravna i ne smije se servisirati na licu mjesta.

U tijeku korištenja mora se uspostaviti sustav za odvajanje otpadnih voda, te projektirati i izgraditi postrojenje za pročišćavanje.

"Konstrukcije objekta za pročišćavanje otpadnih voda s puta moraju garantirati vodonepropusnost, tj. ne smije se dozvoliti propuštanje otpadnih voda u podzemlje", piše u Procjeni.

Gorivo se mora skladištiti u rezervoarima sa dvostrukom stijenkom, a zahtijeva se i uređaj za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja.

Inače, prema važećem Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta Republike Hrvatske u trećoj zoni je zabranjeno privremeno i trajno odlaganje otpada, građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda, građenje benzinskih pumpi bez rezervoara s dvostrukom stijenkom, te eksploatacija mineralnih sirovina.

Podsjećamo, upravo je zbog ovog izvorišta gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković od Vijeća ministara tražio da zaustavi izgradnju aerodroma dok se ne utvrdi utjecaj na okolinu preko državnih granica i utvrdi nepostojanje utjecaja na izvorište rijeke Omble.

Iz Republike Srpske za sada stižu uvjerenja kako će sve biti rađeno u skladu s najvišim ekološkim standardima.

Inače, izgradnja Aerodroma Trebinje je planirana na lokaciji koja se nalazi oko 14 kilometara zapadno od Trebinja, u blizini mjesta Taleža, piše Capital.

Kompleks aerodroma trebao bi obuhvatit oko 302 hektara bez pristupnih prometnica, a lokacija je na neravnom kraškom terenu.

Prema dosadašnjim najavama, Republika Srpska bi kao investitor u njega trebala uložiti oko 50 milijuna eura.

Nema alternativne opcije

Zanimljivo je da se u Procjeni navodi kako investitor nema u planu alternativnu lokaciju za gradnju aerodroma.

"Izabrana lokacija je rezultat procjene za uspješnu eksploataciju objekta koji je prilagođen situaciji na terenu i postojećim objektima u okruženju. Pri izboru lokacije vodilo se računa o maksimalnoj iskoristivosti kapaciteta područja. Izabrano područje karakterizira izrazito niska gustoća stanovanja sa stihijski razvijanim građevinskim fondom, prometno je dobro povezano, i s prirodnim karakteristikama koje odgovaraju budućoj namjeni prostora, stoji u dokumentu.

22. rujan 2023 22:11