Županija Dubrovnik

ĐURO DERANJA REAGIRA NA PROZIVKE SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

U Libertasu je putnički prijevoz besprijekoran, a tehnologije ukorak s vremenom

ĐURO DERANJA REAGIRA NA PROZIVKE SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Poslovnu 2016. godine Libertas - Dubrovnik d.o.o. završio je sa dobitkom u iznosu od 1.253.337,89 kune.
Ostvaren je porast; broja prevezenih putnika za 4,6 posto, prijeđenih kilometara za 4,74 posto, ukupnog prihoda za 4,38 posto, a prihodi od prodaje veći su za 9,05 posto u odnosu na 2015. godinu.
Prihodi od subvencija manji su za 6,2 posto (subvencija Grada Dubrovnika manja je u 2016. godini u odnosu na prethodnu poslovnu godinu za iznos od 1.493.122,00 kuna).

Odljev novca

Tijekom 2016. godine registrali smo dvadest novih sezonskih linija u županijskom i jednu liniju u međunarodnom prometu te povećali broj polazaka na gradskom području što je sve skupa rezultiralo povećanjem broja kilometara, putnika i prihoda. Dakle, na osnovu svih relevantnih fizičkih i financijskih pokazatelja može se zaključiti da je poslovna 2016. godina bila uspješna.
Razlog stanja minusa na žiro – računu u prvoj polovici 2017. godine je zbog slijedećeg;
Sezonskog karaktera poslovanja, zbog kojeg u prvom dijelu godine ostvarujemo znatno manje prihode,
Odlukom o privremenom financiranju za 2017. godinu Grada Dubrovnika nisu osigurane dostantne subvencije (subvencijom se nadoknadi neostvareni dio prihoda od besplatnog prijevoza umirovljenika, invalida, nekomercijalnih cijena karata i nerentabilnih linija),
Dodatnog odljeva novca za uređenje i preseljenje u Komolac.
Slijedom navedenog bilo je potrebno s bankama ugovoriti dozvoljeno prekoračenje po transakcijskim računima, a sve kako bi mogli izvršiti obveze prema zaposlenicima, dobavljačima, državnim institucijama, bankama… i osigurati uredno funkcioniranje javnog putničkog prijevoza. Povećanim prihodom tijekom turističke sezone i naplatom subvencije od Grada Dubrovnika u visini prethodne godine Libertas će ostvariti pozitivan financijski rezulata i u 2017. godini.
Vezano za mogućnost korištenja dugoročnih kredita napominjem, da se trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave sukladno Zakona o proračunu i podzakonskim aktima mogu dugoročno zadužiti samo uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno suosnivača (Gradskog vijeća).
Libertas se suočio sa brojnim problemima kod pripreme prostora u Komolcu; neriješenim imovinsko pravnim odnosima, plaćanja zakupnina GP-u Dubrovnik u stečaju pa Pemo Centru d.o.o., legalizacija bespravno izgrađenih objekata i do privođenja svrsi i dovođenja u funkciju u potpunosti neupotrebljivih zgrada.
U srpnju prošle godine rješeni su imovinsko pravni odnosi, a odmah u kolovozu počeli smo sa radovima preuređenja i rekonstrukcije. Uređeno je oko 2.500 četvornih metara hala i radioničkih prostora, oko 550 četvornih metara uredskih prostora, stanica za tehnički pregled vozila, nova automatska praona sa recikliranjem i demineralizacijom vode, parkiralište za autobuse, crpka za gorivo kapaciteta 40.000 litara i dr. Preselili smo krajem travnja 2017. godine sa svim službama Društva, predali “Remizu” i parkirališni prostor na lokaciji ex tvornice ulja “Radeljević” vlasnicima te se oslobodili plaćanja velikog iznosa najma.
Želim istaknuti da je uz sav obujam i složenost poslova preseljenja javni putnički prijevoz funkcionirao besprijekorno zahvaljujući dodatnim naporima zaposlenika.

Hvala na suradnji

Istaknuo bih da je Libertas – Dubrovnik d.o.o., uz sve financijske i ostale poteškoće koje su pratile poslovanje u proteklom razdoblju, ulagao u nove tehnologije i možemo slobodno reći da je danas u tehnološkom smislu “ukorak s vremenom” pa tako imamo;
Učinkovit sustav naplate (visok postotak naplate karata cca 98 posto),
Kvalitetnu evidencija prihoda (po satu, danu…, stanici, liniji, vrsti karte, unutar granica jedinica lokalne samouprave…) i rashoda, a što je i kvalitetna osnova za izračunavanje cijene koštanja usluge,
Praćenje vozila u realnom vremenu,
Najavu dolaska vozila na stanicama,
Mogućnost komunikacije s vozačem,
Praćenje rada putničkih displeja,
Dostupnost svih informacija o javnom prijevozu putem interneta i raznih aplikacija (vozni redovi, gradski i prigradski, mreže linija, podatak o nailasku autobusa na svim stanicama u gradskom prometu…),
Vozilo za invalide,
Internet prodaju karata na autobusnom kolodvoru za sve linije u domaćem i međunarodnom prometu,
Izdavanje svih vrsta karata putem online obrasca.
U proteklom razdoblju povećan je obujam usluge i broj polazaka u gradskom prometu te su uvedene nove linije; Pile - Lozica, Pile - Brsečene, 2a Pile – Glavica Babin kuk, 3a Pile – Nuncijata. Povećan je i broj vozila na liniji 3, uvedene su ekspres linije Pile - Mokošica i Pile - Babin kuk i vozilo za invalide. U županijskom prometu uvedeno je dvadeset novh sezonskih linija za Župu dubrovačku, Cavtat i međunarodna linija Kotor – Dubrovnik. U razdoblju od 2011. godine smanjene su subvencije Grada oko 12 milijuna kuna godišnje, a znatno je povećan obim, kvalitet usluge i povećana su socijalna prava korisnika.
U proteklom razdoblju mog mandata: povećan je fizički obujam i kvalitet usluge u javnom putničkom prijevozu, povećan je prihod od prodaje, uvedene su nove tehnologije, povećana su socijalna prava korisnika, preseljeno je Društvo u novouređeni prostor u Komolcu, a smanjeno je izdvajanje Grada Dubrovnika (subvecija).
Ovim putem želim se zahvaliti svima koji su zajedno sa mnom svojim odgovornim i predanim radom pridonijeli uspješnom poslovanju Društva u proteklom razdoblju.
P.S.
U svezi navoda o iznošenju dokumentacije želim naglasiti da je riječ o privatnoj dokumentaciji.

Đuro Deranja dipl.ing.

 

Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

MAGIC POBIJEDIO Hezonja ostao na klupi

MAGIC POBIJEDIO Hezonja ostao na klupi
Orlando Magic je dobio kod kuće Miami Heat sa 116:109. Zadnji put je pobjedom otvorio novu NBA sezonu 2012. godi...
MAGIC POBIJEDIO Hezonja ostao na klupi