Sjećanje na našeg dragog

PERO LONČARICA

15.1. 2011. 15.1.2018.
Dok vrijeme prolazi u srcima s ponosom čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoja majka Ane, supruga Mara i djeca Nikolina, Boris i Nikša s obitelji